2009. szeptember 16., szerda

A történelem segédtudományai 2. szept. 16.

Genealógiai források

 • Szájhagyomány: ez a legbizonytalanabb, 1-2 generációra megy vissza
 • Írott források: ide tartozik a leírt szájhagyomány is,
  • Elbeszélő források: krónikák, gesták, évkönyvek
  • Emlékirat, önéletrajz
  • Halotti beszéd: 18. sz-ban gyakran publikálták az ilyeneket
  • Anyakönyvek: a tridenti zsinat után rendeli el a kat egyh, de pl. Mo-n csak a 18. sz óta vezetnek folyamatosan anyakönyveket! 1894től van polgári anyakönyvezés. Vannak egyetemi, katonai etc. Anyakönyvek.
  • Családi feljegyzések
  • Címet kérő folyamodvány: család kérvénye az uralkodóhoz, amiben felsorolja az őseit és azoknak az érdemeit, és hogy milyen utódainak akarja örökíteni-> jó kis genealógiai táblázatok jönnek ki.
  • Bírósági perkönyvek: perbehívások, allegatio (a felperes és az alperes feleselgetése), per közbeni halasztások. Az öröklés fontos kérdés volt, mert ált birtokok körül pereskedtek, tehát rögzítették ezekben a családi kapcsolatokat.
  • Névváltoztatási iratok: héber nevek németesítése II. József idején, majd a zsidók magyarosításai. Névtudomány!
  • Összeírások: adóösszeírás, dézsmajegyzék, ezekben gyakran szerepel h ki kinek a fia. Céhes iratoknál becsapós lehet, h a céhmester özvegye gyakran hozzáment az első legényhez, aki céhmester lett és felvette az előző céhmester nevét!
  • Személyes iratok: igazolványok, ha van fénykép benne, még ikonográfiai forrásnak is elmegy. :D Kitüntetések, akták.
  • Telekkönyvek 1855től Mo-n.
  • Rendőrségi megfigyelések. Adyt is figyelte a párizsi rendőrség, mint külföldit, ezek az írások is források.
  • Genealógiai irodák iratai: cédulázták az általuk kutatott embereket.
  • Nyomtatott gyászjelentések, meghívások temetésre, esküvőre.
  • Epigráfiai emlékek: sírkövek, házakon emléktáblák. Ezek tárgyi források is egyben. Pl. cigarettatárcába v fegyverbe vésett nevek.
 • Tárgyi

o Filmfelvételek, fényképek, etc.

A mo-i genealógiai források latin és német nyelvűek.

Avus=Av=ős.

Nemzetség: egy ősre vezetik vissza a tagok az eredetüket.

Nemzedék: egy adott korszakban élő egyidős emberek összessége.

Íz: az apától a fiúig van egy íz, eszerint kell kiszámolni a hetedíziglent meg ilyeneket.

Ág: anyai v apai.

Cognomen: melléknév. Hasonló nevű családok megkülönböztetését szolgálta.

Filiatio: ~leszármazás

Agnatus: férfiágon közös őstől származó emberek között van.

Senior: a család legidősebb élő férfitagja. Spanyolul maioresto (?).

A birtokelaprózodást elkerülendő divatba jött a 17. sz-ban a hitbizomány. A 20. sz. elején volt paraszti hitbizomány, de nem terjedt el.

Oldalági rokon: nincs vele közös szülőm.

Ascendens: felmenő

Descendens: lemenő.

Gradus: rokonsági fokozat: egyenes ágon a szülők az elsőfokú rokonok, oldalágon a testvérek. A germán és a latin jog másképp kezeli a gradusokat. A germán jog szerint az a vérrokonsági fok érvényes, amelyik a közös őstől távolabbi, ha nem egy nemzedékben vannak. A latin jog szerint viszont: a a testvérek elsőfokú rokonok, a nagybácsi és az unoka másodfokúak, vagyis levonjuk a közös őst.

Adoptio: uralkodói engedély kellett hozzá.

A sógorság néha a házastárs bármelyik rokonát is jelentheti.

Genealógiai ábrák

Kardos kereszt: hősi halált halt

Kör: eljegyzés

Két kör: házasság, elválasztott két kör: válás

Plusz jel: meghalt

Nincsenek megjegyzések: