2011. június 5., vasárnap

Filippov Szergej: II. Sándor

A tizenkét legnagyobb orosz. Szerk.: Szvák Gyula. Bp., Russica Pannonicana, 2009. pp. 237-255.  

A trónörökös

·        Vaszilij Zsukovszkij költő volt a nevelője-> korszerű műveltség
·        Bejárta az európai Oroszo. kormányzóságait és Eu. országait. Eközben megismerte Mária hessen-darmstadti hgnőt (Oroszo.ban Maria Alekszandrovna)-> eleinte boldog házasság a nőfaló Sándor rengeteg kalandja ellenére
·        Idősebb fia, Nyikolaj gerince egy balesetben megsérült-> meghalt 22 évesen. Lib gondolkodású volt és benne látták Oroszo. reménységét.
·        Sándor beleszeretett a 30 évvel fiatalabb Dolgorukaja hgnőbe, felesége halála után feleségül vette-> botrány
·        A leendő III. Sándor sosem békült meg a mostohamamával és apjával
·        II. Sándor meggyilkolása után Dolgorukaja elhagyta Oroszo.t
·        Krími háború közben lett cár

A felszabadító

·        A krími háb kudarcai pillanatok alatt létrehozták az orosz közvéleményt-> tervezetek tucatjai
·        1856 koronázása alkalmából amnesztiát hirdetett a pol elítélteknek (dekabristák, 1830-as lengy felkelők, Petrasevszkij-kör)
·        Miljutyin a jobbágyreformnak is élharcosa volt
·        Jobbágyfelszab-> kortársak a „felszabadító cár”nak hívták
·        Parasztok személyi szabadságot kaptak
·        Földesurak szerződést kötöttek a faluközösségekkel
·        A parasztok nem kaptak annyi földet, amennyit a reform előtt használtak, hanem átlagban 20%-kal kevesebbet
·        A jobbágyokra nézve legkedvezőbb reform Lengyelo. Területén volt, h a cári kormányzat megossza a lengyel társadalmat

A reformer

·        Krími kudarc-> pénzügyi csőd is-> 1860 Állami bank
·        1863 Egyetemi Szabályzat-> rektor engedélye nélkül katonaság v rendőrség nem is léphetett az egyetem területére!
·        7 osztályos gimik és 4 osztályos előgimik hálózata
·        Leánygimik
·        1864 zemsztvók: földbirtokosok, városlakók, parasztok részvétele
·        Kormányzók jogot kaptak az önkormányzatok határozatainak felfüggesztésére
·        Igazságszolgáltatás reformja: TV előtti egyenlőség, nyilv tárgyalás, esködtszék, bírói és végrehajtói hat szétválasztása
·        Hadügyi reform-> ált hadkötelezettség
·        A nemesség fokozatosan elveszítette kiváltságait

„Halálra ítélve”

·        1858 korm engedélyezte a jobbágykérdés nyilvános megvitatását-> orosz közvéleményben megtörtént az ideológiai differenciálódás
·        Radikálisok előretörése
·        Föld és Szabadság: titkos forradalmi szervezet
·        Karakazov merénylete
·        Nyecsajev-ügy: Szergej Nyecsajev (Bakunyin hatott rá, a nem létező Egyetemes Forradalmi Szövetség képviselőjének adta ki magát)-> Népi Leszámolás nevű forradalmi szervezet. Nézeteltérése támadt Ivanov nevű eszmetársával-> likvidáltatta. A rendőrség felderítette a gyilkosságot és felszámolta a szervezetet.
·        1870’ narodnyik mozg.
·        1879 II. Föld & Szabadság kettészakadása-> „Népakarat” terrorszervezet, vezetősége a Végrehajtó Bizottság
·        1878 Vera Zaszulics forradalmárnő merénylete Trepov rendőrparancsnok ellen, akkoriban lépten-nyomon merényeltek meg hivatalnokokat és rendőröket
·        1879. aug. 26. Végrehajtó Bizottság hivatalos halálos ítélete II. Sándor felett
·        1880 Sándor döntése egy rendkívülinszerv létrehozásáról: Államrend és Köznyugalom Fenntartását Biztosító Legfelsőbb Intézkedő Bizottság (vezető Mihail Lorisz-Melikov)-> cél: mérsékelt libi ellenzék kormány oldalára állítása
·        Lorisz-Melikov elpterjesztése: „alkotmánytervezet”-> cár elfogadta
·        1880. márc. 1.  közölte fiával, h „ezzel megtette az alkotmány irányába vezető első lépést” és még aznap megölte egy narodnyik bombája
·        III. Sándor visszavonta Lorisz-Melikov előterjesztését azonnal

Nincsenek megjegyzések: