2011. június 4., szombat

A krími háború

Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország története. Budapest, Maecenas, 1997.A krími háború
·        1853 júl. Oroszo. Megszállta a dunai fejedelemségeket. Okt. szultán ultimátuma: ürítse ki 14 napon belül. (ez vasút híján kivitelezhetetlen volt) Oroszo. Visszautasította-> háború.
·        A Balkánon török fölény, a kaukázusi és a tengeri hadszíntéren orosz.
·        Nahimov tengernagy Szinopénál legyőzte a török flottát
·        Az orosz győzelem felborította volna az eu. egyensúlyt-> a NYi nagyhatalmak a tör bir mellé álltak
·        Szinopé után ang-fr hajóhad vonult a Fekete-tengerre
·        Ang és fr hadihajók a Finn-öbölben és Kamcsatka erődjénél is bombáznak
·        Szevasztopolnál elsüllyesztették az oroszok a hadiflottájukat az ang-fr fenyegetés miatt
·        Mensikov hg az Alma folyónál vereséget szenved, visszavonul Bahcsiszerájba (a Krím-fsz. közepe). A nyugatiak gyorsan vasútat építettek a parttól majdnem a kikötőig, ezért gyors volt az utánpótlásuk
·        Totleben gr irányította Szevasztopol védelmét
·        Kolera tizedelte az ostromlókat és az ostromlottakat is
·        -> kiderült, h mennyire elmaradott Oroszo. (nem volt vasút!)
·        1855 elején Piemont csatlakozik a szövetségesekhez
·        1855 nyarán szóbeszéd az orosz jobbágyok között, h aki beáll önkéntesnek, az felszabadul-> ezrek szöktek meg
·        1855. szept. 8. Szevasztopol elesett
·        Mindkét fél kimerült
·        1856. márc. 30. párizsi béke:
o       A hadműveletek során elfoglalt területek kölcsönös visszaszolgáltatása
o       Oszmán bir sérthetetlen, az ottani keresztények védnökségét kollektívan gyakorolják a nagyhatalmak
o       Fekete-tenger semleges: nem lehetnek a partján erődök és flották, meglévő erődöket le kell rombolni, a szorosok hadihajók számára zártak, keresk hajók szabadon hajózhatnak
o       Nagyhatalmak protektorátusa a dunai fejedelemségek felett
o       Besszarábia és a Duna torkolatvidéke oszmán kézben
o       A békeszerződés bmilyen megsértése casus belli

Nincsenek megjegyzések: