2011. június 5., vasárnap

Sztolipin

A tizenkét legnagyobb orosz. Szerk.: Szvák Gyula. Bp., Russica Pannonicana, 2009. pp. 29-47. 

Fillippov Szergej: Sztolipin

A reformkor gyermeke

·        1862-ben szül. Drezdában, ahol anyja rokonlátogatáson volt.
·        Apja Lengyelo. Helytartója
·        Nagybátyja az a Gorcsakov kancellár volt, aki II. Sándor alatt az orosz külpol-át irányította
·        Pétervári egyetemen mat-fiz szak
·        1885 minisztériumi hivatalnok lett a földműv-sel és mezgazd iparral foglalkozó főosztályon
·        1889 áthelyezték a Belügyminisztériumba
·        Litvániában a kormányzósági nemesség vezetője
·        Az 1880’ és 90’ években III. Sándor és II. Miklós kormányai a helyi közig-ban igyekeztek a nemességre támaszkodni
·        Gazdpol kérdés a korban: ?Mi az jobb, a fokozott iparosítás v a mezgazd kiemelt fejlesztése?-> Sztolipin a mezgazd fejlesztése mellett volt-> szorgalmazta a birtokviszonyok rendezését
·        Nincs idő arra várni, h az orosz parasztság saj kezdeményezése változtassa meg a faluközösségeket
·        1903 Pleve belügymin. Szaratovi kormányzóvá tette-> vége a nyuginak

A forradalom felé

·        A gyors ip fejl ellenére a mezgazd megőrizte még meghatározó szerepét
·        Szergej Witte  pénzügymin: „az orosz Bismarck”-> stabil valuta: aranyalapú rubel, transszibériai vasút. Koncepció: ipar államilag szabályozott, erőltetett fejlesztése, külf tőke bevonása. De az agrárkérdés nem érdekelte, mert az nehezen befolyásolható állami eszközökkel.
·        1899-1903 gazd válság-> megmutatta a felülről irányított gazdfejlesztés korlátait + megváltoztatta Witte faluközösséggel kapcsolatos véleményét. -> konfl a korm-on belül: belügymin <-> pénzügymin
·        Pleve belügymin: fenn kell tartani a faluközösséget <-> Witte: a faluközössögek felbomlása elkerülhetetlen
·        1903-ban a cár félreállította Wittét. Ekkor érkezett Sztolipin Szaratovba.
·        1904 Pleve meghalt a szociálforradalmárok merényletében
·        Sztolipin Szaratovban parasztmegmozdulásokkal küszködött-> cárnak küldött jelentésében: ösztönözni kell az egyéni gazdaságok megerősödését-> az egyes gazdákból a forradalmárok hatékony ellensúlya jöhet létre-> felkeltette II. Miklós érdeklődését
·        1905. jan. 9. Véres Vasárnap-> újra vidéki megmozdulások (zavargások, gyújtogatások)-> Sztolipin kevesellte a rendelkezésére álló katonák számát
·        Pétervár elégedett volt Sztolipin rendteremtő intézkedéseivel-> 1906-ban II. Miklós kinevezte belügyminiszternek
·        A legfiatalabb kormányzóból a legfiatalabb miniszter lett-> irigységet és ellenszenvet keltett iránta
·        „az első alkotmányos belügyminiszter vagyok Oroszor.ban” írta feleségének

Az alkotmányos miniszter és a „rendteremtés”

·        Witte írta alá a portsmouthi békét, ami szentesítette a Japánnal szembeni teljes vereséget
·        1905. okt. 17. II. Miklós aláírta a Witte által előkészített kiáltványt: polg szabadságjogok. Választott Duma kilátásba helyezése.
·        Megalakultak az első legális pártok
·        1906. ápr. 23. II. Miklós jóváhagyta az Orosz Bir. Alaptv-eit:
o       Cár nevezi ki a kormányt és csak neki felelős
o       1etlen tv sem léphet hatályba a Duma jóváhagyása nélkül
o       Eredmény: hibrid rendszer: csak a két fél együttműködése esetén volt működőképes
·        Az első duma kb. csak ellenzékből állt alkotmányos demokratákkal az élen-> Sztolipin a Duma feloszlatását kívánta és nem akarta bevonni az ellenzéket a hatalomba
·        1906. júl. 8. Sztolipint kinevezték a Miniszterek Tanácsának elnökévé, másnap II. Miklós feloszlatta a Dumát (jogilag korrekt müdon)
·        10 v 17 merényletet követtek el Sztolipin ellen pályája során
·        1906. aug. 12. a mineln fogadónapján a házához 2 csendőrnek öltözött ffi érkezett, a padlóra dobtak egy bombát-> sok sebesült és halott, de Sztolipin túlélte
·        „A forradalom idején a reformok nélkülözhetetlenek… Ott, ahol a kormány legyőzte a forradalmat (Poroszo., Ausztria) nem pusztán fizikai erővel ért el sikereket, hanem azzal, h erejére támaszkodva maga állt a reformok élére.”Sztolipin p. 40.

A Sztolipin-csomag

·        Alaptv-ek hírhedt 87. cikkelye: cár joga, h rendkívüli intézkedéseket hozzon a duma ülésszakai közti szünetekben-> az I. duma feloszlatása után 60 ilyen rendelet, az egyik:
·        1906. nov. 9. határozat: parasztok joga kiválni a faluközösségből és magántulajdonként vehetik birtokba a korábban csak használatukban lévő földeket
·        A II. Duma (1907. febr.) előtt kifejtett reformcsomagja: agrárreform, személyiségi jogok tv-i szavatolása, lelkiismereti szabadság, igazságügyi és oktatási reform, munkások helyzetének javítása. Vezérgondolat: jogállam megteremtése.
·        El akarta kerülni a nemzköz fegyveres konfliktusokat, amik megakadályozhatták volna a modernizációs folyamatot
·        A faluközösségek felbomlásától Sztolipin a mezgazd fejlődését várta és egy tulajdonnal rendelkező paraszti réteg kialakulását, amely stabilizálja majd a megújuló társadalmi rendszert. Állami eszközökkel kell siettetni az átalakulást.
·        Állam megszervezte a kincstári földek parasztoknak eladását
·        A Sztolipin-csomag szándékainak jelentős része nem valósult meg
·        Lenin gyűlölte Sztolipint, de elismerte, h jó úton indult el, hosszabb távon akár sikerülhetett volna is a sztolipini átalakítás.

Sztolipin és a duma

·        Világosan és szenvedélyesen beszélt
·        Konstruktívabb, munkaképesebb dumát akart, mint amilyen a II. duma volt, így államcsínyt hajtott végre a cár jóváhagyásával
·        1907. jún. 3. II. duma feloszlatása és új választási tv nyilvánosságra hozása (erre a kormánynak nem volt tv-es lehetősége)-> radikálisan csökkent a munkások és a parasztok és a nemzetiségi régiók képviselete-> a III. duma nemesi és jobboldali lett-> végre megvolt Sztolipinnek a megfelelő támogatás reformjai végrehajtásához
·        1907. nov. duma ülésén Fjodor Rogyicsev (alkotmányos demokraták szónoka) kikelt a korm represszív politikája ellen: a korm fő eszköze a kötél, amelyet a jövőben talán SZtolipin nyakkendőjeként fognak emlegetni. -> Sztolipin kiment az ülésteremből.
·        Sztolipin kihívta párbajra Rogyicsevet. R. bocsánatot kért, mire Sz. anélkül, h kezet nyújtott volna, „Megbocsátok önnek.”
·        A jobboldal túl libinek, a baloldal túl konzinak találta…
·        A hagyományos autokráciához tartozó ultrakonzik a cári hatalom sírásóját látták benne-> II. Miklós megorrolt rá
·        1911. szept. 1. a kijevi operában szünetben rálőtt egy ffi. Kórházban halt meg Sz. Valszeg magányos kalandor merénylete. Sztolipin szimpatizánsai: „Sem bal- sem pedig jobboldaliak nem tudtak ráijeszteni… ezért megölték.” p. 46.
Nincsenek megjegyzések: