2011. május 29., vasárnap

Mezopotámiai vallástörténet XII. 2011.05.12.

Mi végre van az ember?
·        NYi kult: ember léptékű <-> Közel-keleti kult.: az isteni világ a kiindulópont.
·        Minden mezpot teremtéseposzban fel kell áldozni egy istent az ember megteremtéséért, hol egy jó istent (Gestu-e), hol egy rosszat (Qingu). Van ahol csak azért teremtik meg az ember, h dolgozzon az istenek helyett.
·        Ilu, Istaru, Sédu, Lamasszu.

hímnemű
nőnemű
isteni
Ilu
Istaru
démoni
Sédu
Lamasszu (védőszellem)
·        (Más kontextusban (amikor az alvilág kapuit őrzik) Sédu és Lamasszu, akkor Lamasszu nem egyértelmű, h nőnemű.)
·        Az egyéniséget az határozza meg, h a fenti 4 komponensből mennyi van benne milyen arányban. (mint Galénosznál a 4 testnedv…)
·        Lexikális lista: korai műfaj: fogalmi és tárgyi csoportok szerint számba veszik a világot, pl. istenek, városok, fából készült tárgyak listája etc.
·        A városi életmód magasabb rendű a nomádoknál a mezpot-ak szerint
·        Adapa félig halszerű lény tanította meg az embereket a írásra.
·        Purushattum (külön kell ejteni az s-t és a h-t) anatóliai város, óasszír kori kereskedőtelep. A 18. sz.ban lehanyatlott. Hettita időkben is létezett a város, de Mezpot-ban már nem tudtak róla, mesés régióvá vált a mezpot irodalomban az I. évezredre.
·        Sumérül és akkádul fekete fejűeknek hívták magukat az emberek, etnikumuktól függetlenül.
·        A magas kult-tudat lehetővé tette a nagy létszámú, írásbeliség nélküli nomádok asszimilálását. De aztán jöttek az arámiak, akiknek volt saját írásbeliségük, ezért nem asszimilálódtak, hanem fokozatosan (1000 év alatt) háttérbe szorították az ékírásos kultúrát. Az utsó ékírásos tábla i. sz. 76-ból való!
·        sapientia/bölcsesség ird: intelmek, közmondások. I. e. 2600 k Suruppak intelmei az első intelmes szöveg. A halál tengerén túl találkozik az elbeszélő/líai én (?) Sziduri kocsmárosnővel, aki elmondja, h az ember csak élvezze ki az életet, ~carpe diem, mert a halhatatlanság csak az isteneké…
·        visszatérő motívum az ird-ban az istenek és az élet kiszámíthatatlansága. Ludlul Bél Némeqi c szöveg. Formailag Mardukhoz szóló hálaadás, de igazából panasz az élet nehézségeiről, persze a végén Marduk közbenjárására minden hirtelen jóra fordul. Nem lehet tudni, h miért fordult hirtelen minden rosszra… az Úr útjai kifürkészhetetlenek…
·        panaszok a halálról
·        Szín-Ituram (Szín visszatért hozzám), Bél-ismeanni (Bél, hallgass meg engem), Adad-réméni (Adad, könyörülj rajtam), Masziam-Ilí (nekem már elég, Istenem), Minnam-Épus-ilum (mit tettem, Úristen)-> majdnem minden mezpot név beszélő név, gyakran panaszos-könyörgő jelentéssel
·        Arámi ékírásos táblák is fennmaradtak (ez az anyag 1 ezreléke), ált papiruszra írtak arámiul, ez tragédia, mert Egyiptomon kívül sehol nem marad fenn a papirusz, kb. az egész arámi szövegkorpusz elpusztult
·        Az Ahuramazda ikonográfia egyértelműen mezpot átvétel (igaz, a szárnyas napkorong Egyiptomból került be a közel-keleti koinébe).
·        Anáhitá perzsa termékenység-istennő, oroszlánon állva ábrázolják, ez Istár alakjának átvétele.
·        Leggyakoribbak a Nabu nevét tartalmazó személynevek
·        Biz Talmud-szövegek szerkezete megfeleltethető mezpot orvosi szövegeknek!
·        Horoszkópok kérdése. A klasszikus antikvitásban káld tudománynak hívták a csillagjóslást. -> hatása lehet Mezpot-nak a NYi asztrológiára? Mezpotában csak az 5. sz.ban bukkannak fel a személyre szabott jóslatok, bőven a perzsa uralom korában, kérdéses, h belső fejl eredménye-e. Mezpot-ban mindig az államok sorsával kapcsolatban alkalmazták a csillagjóslást.
Amit a vizsgáról tudni kell
Máj. 19., 26,. 27.
Jún. 2., 3., 9.
Beugró: az olvasnivalók. Az a lényeg, h kiderüljön, h tényleg olvastuk. Ha magyarul olvasunk vmit, amit angolul kellett volna, automatikusan elégtelen.
Ha a beugró sikerült: választhatunk témát, de ne olyat, amiről aznap már többen beszéltek.
Végén 1-2 kérdés más témából. Pl. Melyik városnak ki az istene? Hogy hívják egy adott istenség híres templomait? Milyen szám jellemzi az adott isteneket? Egyes istenek funkciói. Istenek családjai, ki kinek a felesége.
Történelemből minimálisan lesznek kérdések, és a zsidó vallásban érzékelhető mezpot hatásokból is. Pl. mondjunk 1-2 jelet, ami arra utal, h a Fogságból visszatérés előtt nem volt olyan egyértelmű a monoteizmus a zsidóságban?
Aki megugrotta a beugrót, azt már nem akarja megbuktatni a t. ú.
Egyszerre több ember lesz benn, amíg az előző van, addig kidolgozzuk a vázlatunkat a témánkról és azt meg kell mutatni. Ha nincs is rendszerben, akkor is mindent írjunk le, ami eszünkbe jut. Így elég lesz 1,5 óra 6 emberre.
Nincs külön UV időpont, külön meg lehet beszélni, ha megbukik vki. 

Nincsenek megjegyzések: