2011. október 4., kedd

Politikai teológia 3. 2011.okt.4.


·        Az אמונה nem azt jelenti, amit mi hitnek nevezünk, hanem egy szerződéshez való hűséget-> jogi kategória. Hűség a Szövetséghez.
·        A kereszténységben jelenik meg a mi hit fogalmunk. „A reménylett dolgok jelenvalósága” (Zsidókhoz írt levél). Tehát a második eljövetelről való meggyőződés.
·        Kozmopolitikus idealizmus
·        Philosztratosz: Tyanai Apollóniosz életrajza. Leírja az utazásait. A perzsa nagykirály meghívja magához és attikai görögül beszélnek! Az Indus folyón túlra is elment, ahova még Alexandrosz sem jutott el. Találkozott brahmanokkal és görögül beszélgetett velük homéroszi problémákról. J A Nílus forrásánál az etióp bölcsekkel a Timaiosz világkeletkezési problémáiról beszélget görögül.
·        Az attikai görög egy fiktív görög nyelv volt, senkinek nem volt az anyanyelve.
·        Kavafisz: alexandriai görög költő a 20. sz. elején. Írt egy NY-indiai fejedelemről, aki Athénban mászkál, előadásokra jár és könyvesboltokba, soha nem szólal meg. Mindenki azt hiszi, h nagyon nagy bölcs, a végén kisül, h egyszerűen nem tudott görögül és unatkozott. J
·        Kozmosz: rendezett világmindenség (korábbi jelentésben ékszert is jelentett a szó), rendezett egész. Magában foglalja a természetet (physzisz, ami felnő és lehanyatlik, folyamatosan változik).
·        Az atomisták szerint nem feltétlenül létezik gondviselés, mert csak az atomok lettek megteremtve, utána azok akárhogy rendeződhetnek.
·        Nomosz– logosz
·        Sztoikusok: a természettel összhangban kell élni. A természet tanulmányozásával eljuthatunk a helyes politikai berendezkedéshez. A természet törvénye a politika helyes törvénye. -> A király a megtestesült törvény. A zsarnok a természet törvénye ellenében akarja megvalósítani magát. 
·        ?Honnan származik a törvény?
o       Emberektől
o       Istenektől-> Zeusz a szerző? Vagy Diké, aki Zeusz felett áll? Ez még Hésziodosz és Homérosz világa.
·        Önkényes rend v a természetből következő, alternatíva nélküli rend hagyja át a világot? Nomosz: lehetne másképp is, de ott ahol van, ott épp az a rend. Logosz: az, ami nem lehet másmilyen, mindenhol ugyanaz. Pindarosz szerint mindenhol egy nomosz uralkodik, Hérakleitosz szerint mindenhol a logosz.
·        Politikai berendezkedés: törvények összefüggő rendszere.
·        Az oikymenének 1 közös törvénye kell, hogy legyen, tehát logosza.
·        A kozmopolisz - idealizmus szerint minden nomosz meg fog maradni, minden népnek lehet saját nomosza, csak össze kell, h fogja egy birodalom, egy civilizációs egység.
·        Iszonomia-autonomia. Iszonomia: azonos törvény alá tartozás. Autonomia: saját törvény alá tartozás. Erre az ellentétre épül Antigoné tragédiája: Kreón képviseli az iszonomiát, Antigoné az autonomiát, ami az univerzális törvény, Diké nevében lázad fel Kreón ellen.
·        Agamemnón és Menelaosz kozmétorok, „a népek elrendezői” az Iliászban. A olümposzi istenvilág analógiája, nincs egyértelmű uralmi rendszer, nincs monarchia.
·        Monarchia. Moné=1. Arkhé=uralom -> egyeduralom.
·        Pszeudo-Arisztotelész: „de nem ám saját kezével fáradozva” hozta létre az isten a világot -> vitatkozik a Bibliával és Philónnal. Nem gyúrhatja a világot a kezével, mert akkor demiurgosz lenne! Az ilyesmi az enkozmikus (tehát a kozmoszban benne lévő) fiatalabb istenek dolga, hiszen itt a természet, a változás az alapelv, a transzcendens isten nem árthatja bele megát ebbe, mert megváltozna, márpedig ő tökéletes.
·        Pszeudo Arisztotelész: mert a szerző Arisztotelész pozíciójába helyezkedve tanácsokat ad „Alexandrosznak”, tehát a császárnak. T. ú. szerint az 1. században keletkezett Pszeudo-Arisztotelész A világrendről c műve.
·        A daimón eredetileg őrt, őristenséget jelent. Pl. Athéné Athén daimónja. A daimónok a kozmikus rend „osztályvezetői”, az olümposzi istenek az államtitkárok, az államelnököt, a legnagyobb istent, meg senki sem látja.
·        Vallási szinkretizmus ~ valuta átváltó rendszer: saját Jupiterét mindenki tisztelheti Jupiterként v Amon Réként is.
·        Azért nincs a kozmosz nagykirályának neve, mert az vmelyik nyelven lenne, és akkor nem egyformán lenne közel minden néphez. Zsidók elrontják ezt a kristályos rendszert. 

Nincsenek megjegyzések: