2009. október 13., kedd

Mo. kora újkori története (1. óra)

• Előadás anyaga lesz a fő vonala a szóbelinek, nincs tankönyv. Kombinált vizsga lesz, az írásbeli a szóbeli beugrója lesz. 60%-ot kell teljesíteni az írásbelin.
• Ebben a korszakban az Oszmán Birodalom felemelkedése és befolyása jelentős volt.
• Erőteljes hódító korszaka volt ez az Oszmán Birodalomnak, ekkoriban nem az elsőszülött fiú vette át a hatalmat, hanem képességek szerint döntötték el, ki legyen az utód. Minden olyan gyermek, aki a szerájban lévő nőktől születtek, azok az uralkodók utódjai lehettek, ezek közül kellett kiválasztani a megfelelőt: 13-14 éves korban, mikor körülmetélték a fiúkat, elkezdték tanítani őket hadvezetésre stb. Több év alatt kiderült, mennyire vannak meg ehhez az adottságai. Ahogy valaki egyre nőtt és egyre tehetségesebbnek tűnt, annál távolabb kerültek a központtól, hogy kiderüljön hogyan szerepel éles helyzetben. Ha több ilyen tehetséges fiú van, az anarchiához vezethetett.
• A belharcok ellen kitalálták azt a módszert, hogy az, aki a jelölt, annak megkellett ölnie az összes testvérét és a szerájban lévő terhes nőket. A politikai ambíció tehát élet halál kérdése lett. Ez a 14. századtól vált gyakorlattá.
• Kialakult az a szokás, hogy azok a testvérek, akiknek anyjuk is közös volt, összefogtak, és egymást nem ölték meg. Azonban az esetek többségében ez nem sikerült, mert mikor az egyik hatalomra jutott, az mégis megölte a többit.
• Aki nem akart részt venni ilyen politikai harcokban, az inkább tudományokkal, kertészkedéssel stb. foglalkozott, azonban az apa halálakor mégis trónra léptek. Ilyen cseleket is bevetettek.
• Szelim felismerte azt, hogy a török hadseregen belül nem tud akkora csoportot maga mellé állítani, hogy végigharcoljon egy testvérháborút. Ezért a tatárok felé fordult: tatár nőt vett el, azonban a tatároknak csak egy feleségük lehettek. A tatárok földet műveltek, illetve rabszolgákkal műveltették. Hogy ebből megélhessenek, ezt iparszerűen kellett űzniük. A Török Birodalomnak dolgoztak, hogy megéljenek. Tatár kánnak szólt a szultán, hogy rohanjanak le egy adott területet. Ezért a Tatár területek védelmét a fiatalok és kiöregedő lovasok adták, ezért a rendszer működésében a nők is fontos szerepet vállaltak, s így elérték, hogy csak egynejűség legyen, illetve részt vettek a nemzeti gyűlésekben is.
• Szelimnek így kevesebb utódja születhetett, ráadásul nem szerette feleségét igazán. Nem tudott mellette más utódokat nemzeni, Szulejmán így egyedüli utódként vette át a hatalmat.
• Innentől kezdve új módszert vezettek be, mert féltek, hogy kihal a dinasztia. Nem öltek meg ezentúl senkit. Ez a tatár utódlási rendszer egy egyszerűsített változata volt.
• Tatárok úgy voltak vazallusok, hogy még ők kaptak érte pénzt => mert védték az Oszmán birodalmat, illetve mert ők Dzsingisz kán egyenesági, míg a törökök mellékági leszármazottjai voltak.
• Eltartották a szultán fiait, de nem adtak nekik szabadságot, hogy pártot alapíthassanak: bezárták őket is, mint a hárem nőit. Mini udvartartást biztosítottak ezeknek a fiúknak, mini kertjük is volt. Ennyi területük volt összesen, ami nagyon kevés négyzetmétert jelentett. Ennyi volt az egész életterük, így élték le az életüket. Azonban tanulniuk is kellett, ha esetleg szultánok lesznek. De a helyhiány miatt nem voltak gyakorlati tapasztalatai a hadvezetésről. Azonban elméleti tudásuk óriási volt. Ez pszichés betegségeket okozott, hiszen mindent tudott a világról, de semmit nem láthatott belőle. Tehát gyakorlatilag alkalmatlanná váltak uralkodásra, csak a címet viselték, de valakinek a hatalmat is gyakorolnia, ez volt a Nagy Vezér. Ezért ezentúl ezért a címért indult meg a harc. 17. sz.-ban gyakorlatilag nem volt olyan szultán, aki tett volna bármit a politikában.
• Két fajta eunuch volt, fehér és fekete. Feketéket csúnyának találták, ezért a nőkre vigyázó legbelső őrzök mindig feketék volt. Ezek a szexuális élet elvesztése miatt a politikai életre helyezték a hangsúlyt. =>A fekete eunuchok kötötték össze a hárem nőit a külvilággal, amiért pénzt is kaptak . Így volt, amikor egy ilyen fekete eunuch döntött a szultáni és nagyvezéri posztról.
• Első feleségnek nem volt jó lenni, mert még kocsikázni sem hagyhatta el a háremet. Amiért jó volt, az az, hogy ha megözvegyült és nem az ő fia lett a szultán, annak felajánlották, hogy maradhat, vagy kimehet. Amíg a háremben voltak, pénzt gyűjtöttek, hátha kijutnak a világba, ha megözvegyülnek.
• Az első feleséggel minden héten hálnia kellett a szultánnak.
• De amikor a nő már nem nagyon volt kívánatos a szultán számára, akkor arra törekedtek, hogy a szultán jól érezze magát velük. A feleségnek ebből az volt a haszna, hogy amíg a szultán megnézi a műsort, addig a feleségek beszélgethettek, és ha tetszett az est a szultánnak, akkor megajándékozta a feleséget, vagy politikai dolgokról beszélgetett velük. => bizonyos emberek a fekete eunuchokon keresztül keresték meg a feleségeket, akik jutalomért befolyásolták így a szultánt. Ha megözvegyültek és elmehettek, akkor ebből volt nekik vagyonuk.
• Ha azonban a fia lett a szultán utódja, akkor ő is eltávozhatott, és mindenbe beleszólhatott. Ez extrém esetet eredményezett: valaki szultán lesz, de hamar meghal, akkor az anyaszultánnénak el kellett mennie, nem lehetett újra hárem tagja. Pénz nélkül kellett újrakezdenie az életét.
• Szulejmán volt az utolsó igazán aktív szultán.
• Fölerősödött a nagy vezér szerepe. A birodalom széttagolódásának ellen vigyázni kellett, hogy külsősök ne kerüljenek a birodalomvezetésbe, ne legyen új dinasztia, ezért sok arisztokratát megöltek. Megszüntették a hagyományos földeket(Allah földje, amit csak műveltek, nem tulajdonoltak), mülköket, így elnincstelenedtek az arisztokraták.
• Katonai és középvezetői réteg birtoka a ziamet birtok.
• Legalsó réteg a tímár birtok.
• Ezeket a birtokokat nem lehetett örökíteni, a szultán úgy is dönthetett, hogy minden hivatalos eljárás nélkül visszavonhatta bárkitől a földadományt, pl. ha valaki sikertelen hadjáratot vezetett. Ugyanakkor volt, hogy elvette a birtokot, de adott helyette másik birtokot, csak máshol => kiadták a földeket bérlőknek, csak azt követelték tőlük, hogy fizessék be az állami adót, és tisztességes hasznot is nyújtsanak az eredeti bérlőknek. Így a bérlőknek tulajdonképp három felé kellett dolgozniuk: eredeti bérlőnek, szultánnak, önmaguknak.
• A föld Allahé => mecsetet építettek, a föld „csak” azért kellett, hogy a mecsetet eltartsa. Ezt nem tilthatta meg a szultán, hiszen ő Allahot szolgálta. De azért visszavágott: medreszét is kellett állítani (iskolát), aminek a típusa a föld nagyságától függött. Ezeknek a medreszéknek ingyeneseknek kellett lenniük: etetni, ellátni, ruháztatni, oktatni kellett a diákokat. Így ingyenessé vált az oktatás, ez egyedülálló volt ekkor Európában. Ez a parasztoknak is jó volt, kevesebb embert kellett otthon etetni, és jobb lehetőségekkel is indult a gyerek.
• Fel kellett állítani a szultáni adminisztráció rendszert. => birodalmi adminisztráció fel tudta szívni az iskolákból kiáramló kiképzett embereket. Később, mikor ez már nem ment, akkor az álláshirdetőnek ajánlatokat tettek, és pénzért kapták meg az állásokat. De ha megkapja az állást, akkor is csak 2-3 évig tud maradni, ezért sokkal többet kellett keresnie. => szakmai hozzáértés, hitelesség elvesztek. Ez a bírósági rendszerben is jól látszódott. Akik súlyosat vétkeztek, de tudtak fizetni, azokat nem büntették, de pl. ha az éhező paraszt lopott egy csirkét, azt megölték, hogy mégiscsak legyen statisztika.
• Így jóformán mindent loptak, pl. janicsároknál: mindent kiloptak a puskákból, ami miatt nem mertek lőni a janicsárok, nehogy felrobbanjon a kezükben. Még a kanócot is ellopták => eladták feketén
• Ezért megpróbáltak olyan réteget kinevelni, ami nem kötődik az Oszmán Birodalomhoz: megszervezték az új arisztokráciát . Keresztény gyerekeket gyűjtöttek be és azokat nevelték ki. => bevezették a gyerekadót (Mo.-n nem működött). Csak az átlagot vitték el. Cukrász gyerekét pl. nem vitték el, mert azt gondolták, azok el lettek kényeztetve és nem bírják majd a kiképzést . Halászok gyerekét sem vitték el, mert azok léhűtők szerintük, mert egész nap csak a csónakban ülnek. Falusi elöljárók gyerekeit nem vitték el, mert azok szemét, elvtelen, seggnyaló emberek gyerekei szerintük.
Villy Renáta jegyzete

Nincsenek megjegyzések: