2011. május 6., péntek

Mezopotámiai vallástörténet XI. 2011.05.05.

A mezopotámiai birodalmi teológiák hatása a JHWH teológiára
Az utóbbi évtizedekben észrevették az Ószövetségben évezredek óta jelenlévő jeleit annak, hogy nem olyan tiszta monoteizmusnak indult a zsidóság.
Egy csomó olyan dolgot tart az Ószöv bálványimádásnak, ami eredetileg a legtisztább JHWH kultusz része volt.
Amikor az aranyborjút imádták a zsidók a Szináj alatt, akkor JHWH viharisten aspektusát imádták.
Hirbet El-Qóm: a város mai neve, lelet. Sírkamra falán lefelé mutató kéz köré írt tetragrammaton. Aséra, alvilági környezetben szerepel JHWH.
Kuntillet Adoród (karavánszerájt tártak ott fel): „Szamária JHWH-ja és az ő Asérája” felirat egy férfi és egy nő ábrázolása mellett (mindez egy osztrakonon). Egy másik cserépdarabon „Témán JHWH-ja”.
è    JHWH-t több formában tisztelték, egyáltalán nem csak az a formája volt a kultuszának, amit a Bibliában ismerünk. Külön tiszteltek jeruzsálemi és témáni JHWH-t. -> nem összeegyeztetheő az Ószöv monoteizmus-képével, de teljesen szokványos a közel-keleti politeista magas kultúráiban.
Aséra: ugariti szövegekben Athiratu (a végén a T sémi femininumképző, mint a héberben).
Kőszeghy Miklós szerint politeizmusból nem lesz monoteizmus, a magas JHWH-teológia tényleg absz monoteista volt, csak a népi vallásosság tántorgott. T. ú. szerint annyira nagyon nagy különbség nincs poli- és monoteizmus között.
Azért fontos az Assur- és a Marduk teológiák hatása JHWH-ra, mert a Fogságból visszatért próféták reformálták meg a zsidóságot.
Az asszír deportálásoknak más volt a gyakorlata, mint a babiloniaknak. Kisebb csoportokat vittek el, és azok felolvadtak a környező arámi nyelvű népek között. A babiloniak viszont egy tömbben telepítették le őket.
A deportált zsidók helyére más népeket telepítettek Szamária környékére-> szamaritánusok eredete. Animelek és Adramelek nevű isteneik voltak. Ez a melek a moloch-hal függ össze! (-> Tatár Györyös jegyzetek)
II Kir 17:24-41. írja le a deporátlásokat.
Mezopotámiában Kúta város istene volt Nergal. Nergal-hívőket telepítettek a zsidók helyére.
Marduk és Assur mindenhatóságát örökölte JHWH.
Ammon-kultusz is hatott, őt is mindenhatónak tartották. Thébai Ammon orákuluma.
Egyiptomon belül is tudunk mezopotámiai istenek kultuszáról, pl. Elephantiné szigetéről került elő rengeteg ilyen lelet! Nabú a második leggyakrabban említett istennév. Ráadásul JHWH-kultuszhely is volt a szigeten.
A zoroasztrianizmus dualizmusa is hatott a zsidóságra, mert a perzsa hódítást követően elterjedt az egéaz Közel-Keleten. Az aveszta (korai zoroasztriánus) szövegekben a Gonosznak még nincs neve, csak Ahuramazdának, a Jónak.
A halál Mezopotámiában
A zsugorított temetkezés néha a magzati pózt utánozza, de néha az alvó helyzetet-> a civilizációk régóta párhuzamba állítják a halált a születéssel és az alvással.
Mezopotámiában a halál legyőzhető:
·        Fizikailag-> örök élet. Gilgames-eposz akkád verziója.
·        Szellemileg-> 1. Túlvilág. Mezopotámiában nem volt ismert a test tartósítása. 2. tetteink által: Sumer Gilgames eposz. A királyok megörökítették feliratokban, hogy mennyi helyre jutottak el, amikről apáik nem is tudtak. 3. Név által: Gyakran elnevezték az unokát a nagyapáról v a nagyapa testvéréről.
Gyakran a saját házba temetkeztek, a padló alá-> családban marad a halott.
Helyettes király állítása: a helyettesítése után feláldozták. Ezzel megmentette az igazi királyt a halálos ómentől. Assur-ah-idina idejéből tudunk az utsó ilyen esetről (7. sz.).
Csecsemőhalandóság és gyermekágyi láz a mindennapi élet velejárói voltak. Lamastu démon támadta meg a szülő és gyermekágyas nőket, vmint ragadta el a csecsemőket. Viszonyt az amulettje védett egy másik gonosz démon, Pazuzu ellen.
Csecsemőket nem rögtön nevezték el, csak 1 v 2 éves korban.
Ha olyan családban született gyerek, ahol nem sokkal előtte meghalt egy, akkor a nevében benne volt a korábbi gyerek neve.
Api-aj-amsi név=Apámat nem felejtem el.
Lublut.ilí név= hadd maradjak életben (maradjak egészséges), istenem!

Temetkezés

A holttestet átvitték egy másik ágyba abból, amiben aludt életében. Üres széket tettek az ágy mellé, h legyne hova ülnie megpihenni az eltávozó léleknek.
Fa koporsók. Királyoknál kőkoporsó és kripta.
A sírmelléklet mindig gazdag volt a lehetőségekhez mérten. Hivatásos siratóasszonyok, szükséges volt a siratás ahhoz, h nyugodt legyen a halott túlvilági léte.
Törődni kellett a halott szellemével, az etemmu-val. Ha nem törődtek vele, gonosz lett. Főleg új-és teliholdkor és Dumuzi ünnepén (július) volt veszélyes. Ha erőszakos halállal halt meg, akkor aztán végképp.
Kalhu város feltárása az 1980’ évek végén. Asszír főváros volt, de a kultikus főváros akkor is Assur maradt. Királynésírokat találtak gazdag leletekkel. Levetítették az ásatás felvételeit egy asszírológia konferencián, kiderült, h minden dokumentáció nélkül történt az ásatás… 4 sírkamra, 18-20 éves királynék gyerekekkel, aranymellékletek, bronzkoporsók. Az egyik királyné neve jahvista, vagyis az egyik asszír királynak zsidó felesége lehetett!

Emberáldozat

2 nyom van róla Mezopotámia területéről: 1 régészeti és 1 irodalmi. Mindkettő a III. évezredből.
Ur-i királysírok az i. e. 26-24. sz. között. Sorba állított holttestek felállítva. Zenészek, szolgálólányok, megcsináltak egy udvart a halott királynak.
Az irodalmi nyom: egy Gilgames haláláról szóló szöveg.

Túlvilág

„a vissza nem térés országa” sumerül Kurnugia. Az alvilágban minden fordítva volt.
Enkidu alvilágjárása, Gilgames tárgyakat rejtett ott el. Gilgames elmagyarázza Enkidunak, h ami itt jó, az ott rossz (pl. nem szabad tisztelettudóan beszélni), Enkidu nem elrontja, ezért örökre ott kell maradnia.

Pszichikai hadviselés

Holttestek póznára húzása. A közel-keleti éghajlaton pár nap alatt dögvészt okoz, ezért rituális kötelesség volt a gyors eltemetés.
Egy csomó ábrázolás, ami karóba húzásnak látszik, igazából holttest póznára tűzése.

Az ember teremtése

Egy istent feláldoztak hozzá több eposz szerint is. Részben isteni eredetűek vagyunk, de földdel kevertek.
Az egyik verzióban a bölcsesség istennőjét, egy másikban Marduk gonosz ellenfelét áldozták fel.


Vizsgaidőpontok: máj. 19., 26.,27., jún. 2., 3., 9. A csütörtöki vizsgák fél 6kor kezdődnek, a péntekiek fél 3-kor.
Ezek egyben UV időpontok is.

Nincsenek megjegyzések: