2011. szeptember 27., kedd

Isten városáról. 2. 2011.09.27.


A mű keletkezése
·        Valszeg már a megírás kezdetén megvolt Ágostonnak a koncepciója az egész mű struktúrájáról
·        410 Alarik elfoglalta és kifosztotta Rómát
·        Ágoston: Retractationes: ír a De civitate Dei keletkezéstörténetéről is: Róma gótok általi kifosztását a pogányok a birodalom kereszténnyé válásának következményének állították be, ezért apológiát kellett írnia a kereszténység mellett
·        Theodosius-> nyilvános pogány áldozatok betiltása, kultuszhelyek lerombolását eltűrték a hatóságok, pogányok elnyomása
·        Pogány restauráció hívei: Péter és Pál, Róma mártírjai nem védték meg a várost az idegen támadástól, bezzeg régen a pogány istenek igen
·        410 után erős igény a pogány kultuszok restaurálására, kereszténységet sokan hibáztatták
·        Jeromos ahhoz hasonlította Róma elfoglalását, amikor a babiloniak elfoglalták Jeruzsálemet
·        Ágoston apologetikus beszédei: a szenvedésben mindig része volt az emberiségek, a kereszténység helyzetétől függetlenül. Amúgy meg Róma túlélte a gót támadást, a civitas fennmaradt. De figyelmeztetést kapott arra, h többre kell tartani a spirituális értékeket a világiaknál.
·        Peregrini/idegenek vagyunk ebben a világban. Ez egy római jogi terminus is.
·        Otthonunk igazából az égi otthon, a civitas Dei, az örök Róma
·        Azok az istenek, akik Róma istenei voltak, nem védték meg Tróját
·        Alarik gótjai is keresztények voltak (csak ariánusok), tehát nem keresztény minőségéért szenvedett Róma

Ágoston 111. levele

·        Victorianus püspök felkérésére írta arról, h Róma mennyit szenvedett a barbár támadásoktól. 409-ben
·        Ágoston: erőszak és szenvedés a barbárok nélkül is lenne a világon-> célzás a donatistákra
·        Ne izgasson minket a halál, a lélek spirituális és morális állapota a lényeg
·        A megerőszakolt nő nem bűnös addig, amíg nincs benne egy kis consensus sem-> synkatathesis (jóváhagyás) sztoikus fogalma
·        Epiktétosz: fiktív párbeszéd a zsarnok és a filozófus között-> „a lábamat talán megkötheted, de az akaratomat Zeusz sem tudja leigázni”

Ágoston levelezése Rufinus-szal

·        A római joggyakorlat igazából bűncselekmények jóváhagyására épül, majd az istenek úgyis megbüntetik
·        Flavius Marcellinus: 413-ban kivégezték egy É-afrikai lázadás miatt, amiben nem vett részt egyébként-> neki ajánlotta Ágoston a De civitate Dei-t-> valszeg még Marcellinus életében kezdte el írni. Másrészt valószínűtlen, h 413 előtt elkezdte volna, mert akkoriban a donatistákkal volt elfoglalva
·        Ágoston konfliktusa a donatistákkal nem hittételek, hanem egyházfegyelmi kérdések körül forgott. Pl. a donatisták nem szívesen fogadták vissza az egyházba a keresztényüldözések idején elbukott keresztényeket.
·        412 konferencia: donatisták veszítettek
·        Ágoston 2 művet is írt a donatisták ellen
·        Valószínűleg 413-ban kezdte el írni az Isten városáról-t
·        A két város ebben a világban összefonódva létezik, de az utolsó ítélet szét fogja őket választani. Kezdetükről, fejlődésükről és méltó végükről is ír.
·        „fejlődés” 2 féleképpen értelmezhető: semlegesen (vminek a lefolyása) v pozitívan
·        A korai keresztény apologétáknál a földi várost ált Babilon testesíti meg, Isten városát meg az új Jeruzsálem.
·        Gnosztikusok: az ember spirituális része idegen az anyagi világban, a megváltó tudás segítségével juthat vissza hazájába. Hans Jonas gnózis értelmezése: az egzisztenciális beállítódás, ami létrehozta a gnózist, az az idegenség és a heideggeri Angst. (~Sartre, egzisztenciális magány) Gemeinde Christentum <-> gnózis: az egyéni lélek, az egyéni pneuma van a kp-ban
·        Ugyanezt az idegen metaforikát használta Plótinosz is. AZ újplatonikusok számára is az egyén van a kp-ban, nem a közösség.

Nincsenek megjegyzések: