2011. szeptember 27., kedd

Politikai teológia 2. 2011.09.27.

· Jacob Taubes neológ rabbi beleszólt Peterson és Schmitt vitájába, Szt. Ágostonnal érvelve. A 70’ években a berlini judaisztika tanszék vezetője lesz.

· Schmitt kihívó, hangsúlyozott katolicizmusa a 20’ évek Németországában értelmezendő, az I. VH-ban a német evangélikus egyház is vereséget szenvedett metaforikusan-> weimari közt.ban kat. egyh. előnyben

· A t. ú. szerint Schmitt elveszítette a vitát, de ezt nem lehet objektíve kijelenteni. Egy jó tudományos vita az olvasó kezébe adja az eszközöket, h ő maga tudjon dönteni, nem dönt helyette.

· A pol. teol. a legitimitásról szól, nem a legalitásról.

· A keresztény felekezetek közötti legnagyobb közös osztó az esetleges hagyományoktól megtisztított közös vallási anyag lett a 17. sz.ban-> teizmus

· Albertus de Saxonae szofizmája (14. sz.): „Averroës hisz istenben. Isten 3ság, ergo Averroës hisz a 3ságban.” 2 igaz premisszából is kijöhet hamis konklúzió, ha ugyanaz a kifejezés valójában két különböző fogalmat jelent a 2 igaz premisszában. . Csak látszólag jelenti ugyanazt Isten a két premisszában.

· Platón: Phaidón c dialógus: az egyenlőség fogalmát lehetetlen levezetni a természetből-> nehéz megalapozni

· A kereszténység lényegileg politikai, szisztematikusan kerültek a terminológiájába politikai kifejezések.

Antikvitás

· Josephus Flavius úgy vezeti be a zsidó államberendezkedés bemutatását, h különbözik az összes görögök áltla ismert alkotmányformától (amiket Polübiosznál olvastunk), a monarchia Istennél van, ezért vezeti be a teokrácia fogalmát.

· 12 db Alexandria nevű várost alapított Alexandrosz, a 12. az afgán-kínai határon van!

· A Talmudban és a Koránban is szerepel Alexandrosz, minden mediterrán kultúrában is tovább élt.

· Alexandrosz volt az első oikumenikus uralkodó. Az oikumené egyeduralkodója.

· Oikumené= a világ-ház, a civilizált világ, ahol az emberek tudnak beszélni görögül

· Talmudi sztori: Alexandrosz zokog az Okeánosz partján, mert nincs több föld, amit meg lehet hódítani.

· Alexandrosz hozta létre az egyetemes birodalom eszméjét is, ami egy normatív dolog lett. Alexandrosz neve a világbirodalom szimbóluma lett.

· Az „Alexandrosz kapuin” (Kaukázus) túl élő népeket nem értették bele az oikumenébe-> probléma lesz, zárójelbe tettek ezzel rengeteg népet, köztük Izrael 9,5 törzsét

· A baszileosz, mint császár, a lakott világ, az oikumené uralkodója.

· A kozmosz rendje legitimálja, h a földi világnak is egységes uralom alatt kell léteznie (világcsászárság), hiszen a kozmosz felett is 1 vki uralkodik, a nomosz, a TV, ami Zeusz felett is áll, a párkák képviselik. -> Zeusz nem önkényúr, hanem legitim uralkodó

· Legitimálás analógiás alapon: párhuzamos szerkezetet kell találni az égi és a földi világ között, ez a pol. teol. egyik alapja

Theologia tripartita

· Terentius Varro-nak köszönhetjük a politikai teológia fogalmat. 3 féle teológiát különböztetett meg (ennek volt görög egyezménye):

o Költői – poetica -> szabadság

o Természetes – naturalis -> tudás

o Politikai – civilis -> szokás

· A teológia Varro-nál az istenekről beszélés-> ha költők beszélnek róla, akkor költői teológia, kitalált dolgokat mondanak az istenekről. Csak esztétikai szabályok kötik a költőket.

· A természetes teológia a tudományos v filozófiai. (Cicero: a teoretikai tudománynak 3 ága van: teológiai, fizikai, matematikai). Argumentatív-> következtet, az igazságra törekszik

· Theologia civile: a városállam (civitas) teológiája, a civitas-t meghatározó vallási szokások fenntartása és bennük részvétel. Nem érvel a szokások mellett, hanem fenntartja őket.

· A hit hiányzik a rendszerből!

· Malbus sztoikus és Cotta pontifex maximus vitája: Cotta szerint Malbus istenérvei rosszak. Cotta, mint pontifex maximus azokkal a szokásokkal foglalkozik, amik a rómaiságot adják, azért kell követni őket, h a rómaiak ugyanolyan sikeresek legyenek, mint őseik voltak, akik nem érveltek a szokások mellett, de nyilván beváltak nekik.

· A Varro féle pol. teol. a város identitásának ápolásáról szól, a Schmitt féle viszont a világi jogrend transzcendens legitimálásáról.

· A szokások formát adnak, tagolják az életet. Addig nem indíthatott el a consul egy hadsereget, amíg nem kedvező végeredmény jött ki a májjóslatból, addig kellett ismételgetni, amíg jó jött ki.

· Polübiosz Scipio környezetéhez tartozott, így rálátott mindenre, ami Rómában történt akkoriban. A tömeg vallásos hitét nem szabad felszámolni, sőt erősíteni kell, akkor is, ha babonás, mert így maradnak legitimek a politikusok cselekedetei.

· A zsidó háború során a zelóták kisajátították a Szentély aranyraktárát a felkelés céljaira-> óriási szentségtörés és botrány.

Nincsenek megjegyzések: