2011. szeptember 22., csütörtök

Magyarország jelenkori története 1944-1990. 2. (2011.09.21.)


·        Csonka, ideiglenes nemzetgyűlés Debrecenben, 2 napig ülésezett, utána 9 hónapig semmi
·        Nagy Ferenc: Küzdelem a vasfüggöny mögött. Önéletrajzi írás.
·        Zsedényi Béla kb. úgy lett házelnök, mint Claudius császár, Nagy Ferenc memoárja szerint
·        Gerő Ernő a még Moszkvában tartózkodó Rákosi M-t mindenről informálja és minősíti is a kormány tagjait
o       Valentin Ákos, Takács Ferenc: elmennek
o       Faragó Gábor: „rossz elem”
o       Vörös János hadügymin: németellenes, és tudja, h csak a SZUra lehet számítani
o       Teleki Géza kultuszmin (Teleki István fia): lesznek vele nehézségek
o       Molnár Erik népjóléti miniszter (kriptokommunista): érte sem teljesen lelkesedik Gerő
·        Parl. és korm. Összetétele cseppet sincs szinkronban (a parl. polgáribb összetételű, a parl. 2/3-a MKP-sekből és szövetségeseikből állt)
·        Az ideiglenes nemzetgyűlés határozatai NEM törvények!
·        Kormányprogram: Révai József írta. a náci zsoldban álló Szálasi miatt az egész világ által gyűlölt Hitler utolsó csatlósa lett Mo.-> az egész magyar népet lenácizta. Ezzel ellentétben jaltai egyezmény: a Tengely csatlósállamait segíteni kell a demokrácia berendezésében
·        A korm. széleskörű felhatalmazást kapott a parlamenttől
·        Az ideiglenes parlament határozatai utólag emelkedtek törvényerőre, 45 szeptemberében, ahogy a kormányrendeletek is (pl. a 600-as min.eln.i rendelet a nagybirtokrendszer megszüntetéséről, tehát a földosztásról)
·        PB: Politikai Bizottság: az ideiglenes nemzetgyűlés intézménye, új közjogi testület, a nemzetgyűlés kicsinyített mása, működik a következő 9 hónapban is, egészen a 49-es sztálini alkotmány bevezetéséig működött a parlamenttel párhuzamosan
·        Zsedényi, Juhász-Nagy Sándor, Sánta Kálmán: a nemzetgyűlés elnöksége, gyakorlatilag államfői jogok, aztán ott lesz erre a Nemzeti Főtanács is-> a külföldi diplomaták nem lrtették, h most akkor ki itt az államfő ha nincs király, de királyság az államforma
·        1 kamarás parlament
·        A szövetségesek nem ismerték el diplomáciailag a kormányt, de fegyverszünetet hajlandóak voltak vele kötni
·        Dec. 28. korm hadüzenete a náci Németországnak, ezután fogadják a szövetségesek a magyar korm fegyverszüneti küldöttségét: Gyöngyösi János külügymin, Balog István kisgazda (Nagy Imre helyett, mert Révai rájött, h jobb, ha ezt a keserű pirulát még nem az MKP nyeleti le az országgal), Vörös János hadügymin
·        Moszkvában tárgyaltak velük a szövetségesek: Molotov külügymin és Harryman (USA moszkvai nagykövete)

A fegyverszünet

·        Jóvátétel: ne legyen összeg meghatározva, majd kiderül, h milyen állapotban jön ki Mo. a háborúból: NYi javaslat, SZU lepattintotta
·        Kártérítés a szövetségeseknek „a háború által okozott károkért”-> parttalan kategória!
·        SZEB felállítása
·        Jogi kategória volt ekkor, h ki győztes (Csehszl., Lengyelo., Jugo) és ki vesztes (Finno., Mo., Olaszo., Románia) Lengyelo. Győztes státusza felért egy vesztesével, Románia vesztessége viszont egy győztes státusszal
·        Szövetségesek bevonták a tárgyalásokba a „kis győzteseket”: Csehszl, Jugo
·        Csehszlovák javaslat: kerüljön be a felvidéki magyarok 1 oldalú kitelepítése…
·        A magyar küldöttség 1etlen észrevételt tett: 6 év helyett legyen 10 év a jóvátétel kifizetésére
·        A román fegyverszünet 19. pontja: „Erdély, v Erdély nagyobbik része Romániát illeti” !
Ami tényleg bekerült a fegyverszüneti szerződésbe
·        8 gyalogos hadosztály kiállítása
·        Mo. 1937es határai érvényesek, közhivatalnokok és hadsereg visszavonása erre a területre
·        Zsidó TV-ek hatályon kívül helyezése, fasizmus üldözöttjeinek szabadon bocsátása
·        Háborús bűnösök bíróság elé állítása
·        300 millió USD jóvátétel 1937es árfolyamon: 200 USD a SZUé, a maradék megoszlik Csehszl és Jugo között
·        Nácibarát szervezetek feloszlatása
·        Minden szövetséges nagyhatalom nevében Vorosilov írta alá a szerződést
·        1945. jan. 20-án lépett életbe, 20 pontból állt
A fegyverszünet végrehajtása
·        II. és VI. hadtest felállítása (de aztán csak hátországi feladatokat kaptak a szövetségesektől)
·        Csehszl és SZU 2 oldalú egyezménye alapján Kárpát-Ukrajna a SZUé lett
·        Puskin volt a SZU első követe Mo-n J
·        Népbírósági tanácsok: az MKP a hatalomátvétel eszközének tartotta őket.
o       5 tagúak ( a Koalíció 5 tagjából)
o       Az elnök jogász, de neki nincs szavazati joga
o       Népügyész képviselte a vádat
o       1950-ig működtek
o       27 ezer ügyben elmarasztaló ítélet, 414 halálos ítélet (189-et hajtottak végre)
o       Bárdossy, Imrédy, Szálasi kivégzése
o       Horthy bíróság elé állítása is felmerült, Ráksi és Tito követelték, de Sztálin + az USA + az UK nem akarta
·        Háborús bűn: háború indítása, polgári lakosság irtása… genfi egyezményt kell itt szem előtt tartani-> háborús bűn el nem évül

Nincsenek megjegyzések: