2012. június 2., szombat

Rákosi Jenő emlékiratai I. kötet - jegyzet

Rákosi Jenő: Emlékezések. Vasszilvágy, Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2009.

Rákosi Jenő a Budapesti Hírlap főszerkesztője volt évtizedeken át, főleg újságíró, de szépirodalmi dolgokat is írt. 1842-től 1929-ig élt, még a szabadságharcról is voltak emlékei, és utána az egész dualizmust, a forradalmakat és az ellenforradalmakat is átélte és a Bethlen-féle konszolidáció nagyobbik felét is. Mivel ő fedezte fel Vázsonyit, és az 1905-ös koalíciós időkben ugyanazon a platformon voltak, nevezetesen, hogy a Fejérváry-kormány csak csalinak vetette be az általános választójog eszméjét, hogy a szocdemekkel összefoghasson a koalíció ellen, ezért gondoltam szentel Vázsonyinak pár szót, de nem. Mindenesetre érdekes ez is, mint minden emlékirat. Vicces, hogy 84 évesen (1926-ban írta) azzal kezdi, hogy ő soha nem jegyzetelt le semmit, csak azt fogja itt leírni, amire emlékszik... :) És minden fejezet elején van valami ilyen típusú bölcsesség, mint pl. : „A házasság az élet prológusa, a halál az élet epilógusa.” :)


Rákosi Jenő fiatalon: 
Rákosi Jenő idős korában„Azonban ma már rájöttem, hogy a legjobb és legbiztosabb üzlet az, hogy az embernek hitele és becsülete, a közönségnek pedig az emberre nézve illúziója legyen.” p. 8. J
A bevezetésben (Általánosságok c. fejezet) megmondja, h nincsenek semmi feljegyzései, csak az emlékei alapján ír.

15. fejezet. A Budapesti Hírlap

1881. jún. 1.
Rákosi J. kikötötte, h se pártlapnak, se kormánylapnak nem szabad lennie. Az egész magyar közönség lapja legyen, független nemzeti irányú. Jelszó: a magyarságért. Utasítás: magyarosan, magyarul, magyarán.
megemlékezik Móric szolgáról, aki ipolyvidéki zsidó fiúként Matzner Móricként került az újsághoz és ott Madarász Móric lett.
A B. H. politikai alapelvei, 43 éven keresztül, amíg Rákosi J. főszerkesztette:
1.       ragaszkodás a 67-es kiegyezéshez
2.       kifejlesztése az ebben a kiegyezésben meg nem valósított, de fenntartott nemzeti jogoknak: magyar hadsereg és gazdasági függetlenség
3.       mindennek támogatása, ami a magyarság ügyét szolgálja
Általános választójogi háború 1905-ben-> a szocdemek megostromolták a B. H. székházát.
„Andrássy Gyula gróf a választójogi probléma útvesztőiben kereste és nem találta a Minotauruszt, melyet le kellett volna bunkózni.” p. 234.
„A hebehurgya és a gőgösségig fennhéjázó Justh Gyulát ültették a képviselőház elnöki székébe…” p. 234.
csakhamar elkezdődött a kormány és a koalíció agonizálása, csak a B. H. tartott ki mellette az utolsó napig. A koalíció pártjai visszamentek az ellenzékbe, ekkor a B. H. szembefordult velük, mert „Mit fognak csinálni, ha még egyszer győzedelmeskednek?”p. 235. miután így elbénázták a kormányzási lehetőségüket.
„Az általános választójog lehet elvben igen szép, lehet igen demokratikus, lehet modern. De a gyakorlatban meglévő intézményeinkre, elsősorban a parlamenti kormányformára romboló hatású. Én tehát a nemzet szolgálatában el vagyok szánva küzdeni ellene, amíg a derekamat bírom.” p. 235.
Tisza István ezt mondta Rákosi Jenőnek, mielőtt kiment volna a harctérre: „Nézze, én mindennap jól megterített asztalhoz ülök. Én minden este fűtött szobában fekszem le szépen megvetett ágyamba. És ott megrohannak a gondolatok. Látom szegény katonáinkat állandó veszedelemben. Az ellenség tüzének célpontjai. Hóban, fagyban, jeges hegyek oldalán éjjel, pusztulva tűztől, fagytól: én ezt nem bírom el. Ott akarok velök lenni.” p. 237.

Az őszirózsás forradalom után

A B. H. székháza előtt egész éjjel nagy csődület, a munkások tüntettek és a ház lerohanására készültek. Végül kora reggel a B. H. igazgatója elment a Nemzeti Tanácshoz és bejelentette csatlakozását, ezt egy szedőmunkás kihirdette a szerkesztőségből, ezzel a veszély el volt hárítva. Megkérdezte az igazgató Rákosi J-t, h mit szól, erre ő: az igazgató jól tette, amit tett, mert veszélyben volt a vállalat, de Rákosi J. nevét le kell venni a B. H.ról, mert ő nem csatlakozik és nem hódol be a forradalomnak. Ezután tényleg az ő neve nélkül jelent meg a nap, és széltében azt beszélték a városban, h Tisza után R. következik… (mármint a halottak sorában)
Pár hét múlva a B. H. munkásainak deputációja elment Rákosihoz, h visszahívják. Vissza is ment és írt, amit a körülmények megengedtek.
„Ady egy ritka, de megtévedt költői talentum…” p. 245.

Nincsenek megjegyzések: