2012. június 1., péntek

Rákosi Jenő: A zsidókérdésről. Röpirat 1920-ból. jegyzet


Rákosi Jenő: A zsidókérdésről. Mi az igazság? Budapest, 1920.
röpirat, FSZEK Budapest Gyűjtemény – Röplapok – P 257

TARTALOM
·         Bevezető
·         A világzüllés. (A destrukció nem a zsidó gondolkodás ás világnézet terméke, hanem korunk általános betegsége.)
·         A vallás a templomba való, nem a politikába.
·         A zsidókérdés.
·         A zsidó kereskedőkről.
·         A „zsidó” sajtó kérdése.
·         Nemcsak a zsidók árdrágítanak.
·         Az Ébredő Magyarokról.
·         A nemzetgyűlés feladata és a parlamenti antiszemiták.
·         Nemzeti szellemet!
·         Az igazi kereszténység.
·         Szeretet és kiengesztelődés.
·         Összetartás, maradék magyarok!

Egyiptom óta, több ezer éve van usidókérdés. De hazsnos-e a sajtóban tárgyalni?
„A magyar zsidót agyonverni ma annyi, mint a magyar kereskedelmet agyonverni és éppen ma, a gazdasági élet rettenetes válságában.” p. 7.
„Ez nem felekezeti, nem faji, hanem társadalmi kérdés.  A társadalom csendes, zajtalan, mindent feldolgozó ereje fogja megoldani, ha megoldható.” p. 8.
most örüljünk, h van a gazdaságban és a kereskedelemben járatos réteg, állítsuk talpra az országot, az, h kereszténnyé legyen az ország, majd a jövő nemzedék gondja lesz.
„Szabadsága a sajtónak fontosabb minden egyéb szabadságnál.” p. 11.
Az Ébredő Magyarokhoz: ha már ébredeznek, nyissák már ki a szemüket arra is, h a 7 főerény mind benne foglaltatik a szeretetben. „Nincs faj, nincs vallás, nincs nemzetiség, itt most csak magyar van, aki fölébredt, megrázza dermedt testét s indul –akinek Isten mit rendelt –tollal, ekével, kalapáccsal, karddal, kezével, szívével, elméjével újra megalapítani a hazát.” p. 15.
Összetartás, maradék magyarok!: aki kikeresztelkedett, az nem feltétlenül szűnt meg zsidónak lenni, viszont aki megtartotta zsidó hitét, nem feltétlenül tartotta meg szívén és eszén a gettót. akik találkoznak a nemzet ideáljainak oltára körül, azok mind magyarok, más nevű isten nem választhatja el őket egymástól. Széchenyi István kegyelmet kért az apagyilkos számár,a ha magyar, mert olyan kevesen vagyunk. -> jó kis analógia, nem mondom, h akkor még a zsidókat se irtsuk ki, jók lesznek vattának…

Nincsenek megjegyzések: