2011. április 1., péntek

Mezopotámiai vallástörténet VII. 2011.03.31.

Amarna levelezésben Mitanni egy uralkodója Istár szobrot kért Egyiptomból, meggyógyult, másodszorra már hiába küldték el a szobrot, meghalt.
Papok
A gyógyítók fő színtere is a templom volt-> a gyógyítók félig-meddig papi személyek.
Nehéz elkülöníteni a papokat a templomi személyzet többi részétől a források alapján.
A papaság és az értelmiség félig-meddig átfedte egymást. A papság mindig megfelelt az értelmiségnek, az értelmiség nem mindig a papságnak.
A papság nem csak vallási tevékenységet végzett.
Papság vallási feladatai:
·        Templomi áldozatbemutatás
·        Templomi berendezés védelme
·        Rituális tisztaság fenntartása, a templomon kívül is
·        A kozmosz rendjére vigyázás
·        -> a királyi családra is hárulhatott ezek egy része, pl. az akitu szertartáson a termékenység biztosítása a köv. évre.
Nem volt papi rend.
Fontos papi funkció volt a tudás továbbörökítése is, pl. Assur-ban-apli azért tudott olvasni, mert papnak készült.
Az istenek között is voltak papok.
Papok kiválasztása:
·        A jelöltet több pap és borbély is átvizsgálta, h külsőleg makulátlan-e (különben nem lehetett volna rituálisan tiszta)
·        Próbaidő
·        Ráolvasással megmosás, hajvágás, körömvágás-> rituálisan tisztává tették
·        Fehér pamut fejfedő
·        Szájmosási rítus, h alkalmas legyen az istenekkel kommunikációra
·        Fehér köpenyt kapott
Uralkodók és előkelő nomád sejkek gyakran adták papnőnek a lányukat, ezekkel a lányokkal szemben nem támasztottak olyan komoly követelményeket.
Amikor pap/papnő lesz az ember, új nevet vesz fel.
A papság kapcsolatban állt az uralkodókkal-> befolyás, de ez nem terjedt ki politikai kérdésekre! (Nem úgy, mint Egyiptomban az Ammon-papság.)
Elintézhették a papok, h a család fiatalabb tagjai is papok legyenek.
A templomok számára adott adományok jegyzékei a III. Ur-i dinasztia korától ismert. Adományokon kívül magán- és királyi alapítványok: földbirtok a templomnak. A templom önálló gazdasági egység volt.
Az áldozatokból maradt élelemből részesült a templomi személyzet.
Paptípusok:
·        Főpap: beiktatása olyan fontos volt, h gyakran arról nevezték el az évet. Az istenségről is gondoskodott, nem csak a templomról. D-en tudunk női főpapokról, É-on csak férfinevek maradtak fenn.
·        Énu (masc.)/entu (fem.) (akkádul). Sarrukín anyja entu volt, azért kellett kitenni, mert az entuknak nem lehetett gyerekük.
·        Szangnú: adminisztratív funkciókat végzett (templom ellátása) a rituális feladatok mellett.
·        Gudu (a 4es számú gudu jellel írják, sumer neve)/pasísu (akkádul): tisztítópap
·        Isib/isippu: tisztítópap: rituális tisztaságra vigyáz
·        Nadítum: óbabiloni papnő kategória
·        Gubabtum: ez is
·        Qadistum: ez is
·        Harimtum: ez is, összefügg a hárem szóval! Zárt közösségben éltek, lehet, h közük volt a szent prostitúcióval. A hárem az elzár ige particípiuma.
·        -> a nadítumokról sokat tudunk a sok forrásnak köszönhetően, a másik 3ról nem annyira.
Szent prostitúció: kérdéses, h mennyire volt elterjedt. Griffith Türelmetlenség c film! Hérodotosz azt írta, h minden nőnek legalább egyszer oda kellett adnia magát egy idegennek Istar templománál. Ebből semmi nem igaz.
Nadítum papnők
A nadítumok nagyon elterjedtek voltak, mindenhol az adott város védőistenének papnői voltak. A szippari kolostorból fennmaradt egy csomó forrás a mindennapjairól. A szippari Samas-nadítumoknak volt a legnagyobb presztízse. A nadítumok nagy része nem házasodhatott. Marduk nadítumai házasodhattak, de gyerekük nem lehetett.
Feladataik:
·        Az adott isten ünnepeinek megszervezése
·        A saját családjukért imádkozni egész életükben
·        Vmennyire az isten feleségei voltak. Szipparban a nadítumok felszentelésükkor Aja istennő nevét kapták.
Beavatás:
·        Első nap templomkörzet ajándékot ad a leendő nadítumnak
·        2. nap megemlékezés a halott nadítumokra, a temetőben tett fogadalmat a beavatott
·        A 3. napról beszámoló rész letört a tábláról…
Egy templomkörzetben laktak, a gagúmban.
Világi tevékenységet is folytattak, komoly jövedelmük is lehetett belőle.
Hamurápi korában majdnem minden város irányítását átvették az amurruk. Az amurruk sokáig csak egymással házasodtak, nem használták a mezopotámiai szövetségkötési stratégiát, az uralkodók összeházasítását. Ehelyett lányaikat beadták nadítumnak. -> hirtelen megnőtt a nadítumok száma az óbabiloni korban.
Hamurápi utóda alatt már komoly válság volt, fennmaradt az éhes nadítumok panaszlevele a rossz ellátásukról.
Az amurruk lassan teljesen beilleszkedtek és házasodtak is a városlakókkal-> lecsökkent a nadítumok száma.
Az óbabiloni kor végére csökkent a föld eltartó képessége és el is szakadtak a déli területek.
Enszi: papkirály az i. e. III. évezredben, eredeti jelentése: helytartó. Az isten helytartó volt. Az akkád dinasztia idején már az uralkodó helytartója, aztán egyre lejjebb csúszott az enszi elnevezés.
Kommunikáció ember és isten között
Az istenek az embereknek álmukban üzentek. Az ember áldozattal v imával szólt az istenhez. Kérdéssel is fordultak hozzájuk, az asszírok leginkább államügyekben.
A legfőbb tudomány az isteni szándék megismerése volt.
Álom
Az álomfejtés a jóslás alcsoportja volt.
Nanse az isteni álomfejtő volt.
Volt spontán álom és kezdeményezett/kért álom: az ember direkt megy a templomkörzetbe, h az isten meglátogassa álmában. Görögöknél is volt ilyen.
Álmok másik csoportosítása: egyértelmű üzenetű (csak a kretének nem értik); csak szakemberekkel megfejtethető jelentésű álom. Évekig tartott az álomfejtő szakemberek képzése. Az egyértelmű álmoknál mindig férfiak, és kiválasztottak (nem átlagemberek) kapták az üzeneteket.
Álmoskönyvek műfaja. Az asszír álmoskönyv (terjedelme kb. olyan, mint a Gilgames eposzé) a legismertebb, Assur-ban-apli könyvtárából is előkerült.
Álomfejtés menete.
1.      Szegmentáció: elemekre bontás, fontosak kiválasztása (csak azokkal kell a továbbiakban foglalkozni)
2.      elemek értelmezése: az álom az élet ellentéte, ha rosszat álmodunk, az jót jelent és fordítva. Az álmoskönyvek segítettek a jellemző elemek értelmezésében.
3.      az egész álom értelmezése
Az átlagemberek is igénybe vehették az álomfejtők szolgáltatását.
Alapelv: a jövő megismerhető, előjeleit az istenek elrejtették különböző helyeken. AZ emberi arcban is akár (nem fiziognómiailag), de amit kiolvastak belőle, az nem az egyénre, hanem az ország sorsára vonatkozik!
A véletlen nem létezett szerintük.
Jóslás
Legelterjedtebb a májjóslás volt. Hepatoszkópia.
Extispicium=belsőségvizsgálat. Gyakori volt, de nem annyira, mint a májjóslás.
Teratológia=torzszülöttekből levonható jelek tudománya.
Tupsarrú=írnok; csillagjós, égi jelek és torzszülöttekkel kapcsolatos jelek vizsgálata.
Barú= belsőségből jóslás szakembere.
Ásipu=démonűző, előjeltudós is, mert a beteghez menet felbukkanó lejeket értenie kellett. Kisebb mértékben az aszú is foglalkozott előjelekkel.
Kalú= gyászénekes, sirató. Énekével ő nyugtatta meg az istenséget, miután a többiek kiderítették, h melyik istenség haragja okozta az aktuális bajt.
Protaszisz= konkrét jelenségek leírása
Apodoszisz= a konkrét jelenség értelmezése
Előjelgyűjtemények
Summa Izbu („Ha egy szörny…”). 2x olyan hosszú, mint a Gilgames eposz.
Summa Álu (Ha egy város): alig a negyede maradt fenn. 10x olyan hosszú volt, mint a Gilgames eposz.
Tupsar Enuma Anu Enlil. Csillagászattal foglalkozik.
Az egyénre szabott horoszkóp kései fejlemény, nem tudjuk, h mezopotámiai fejlemény-e egyáltalán v egyiptomi v perzsa átvétel. Az i. e. 5. sz.-ból tudunk az első egyénre szabott horoszkópról.
Létezett a hübriszhez hasonló fogalom Mezopotámiában is. Kutai király legendája: Naram-Színről szól.


Nincsenek megjegyzések: