2011. november 21., hétfő

Isten városáról 10. 2011.11.21.


v     A rossz akarat a bukás oka, ezért lett 2 civitas az 1ből, Isten városából kivált a bukott angyalok csoportja.
v     Szokás azt mondani, h Ágoston megmaradt gondolkodásában manicheusnak és a két civitas szembenállása igazából egy dualista elmélet. De tényleg elhatárolódott metafizikailag a manicheusoktól, 1 principium van Ágostonnál, és az Isten.
v     XI. könyv második fele és XII. könyv első fele tárgyalja az angyalok bukását.
v     XI./17. fejezet.
v     Isten képes a rossz akaratot is jó cél szolgálatába állítani.
v     Isten az ördög megteremtésekor látta előre, h mennyi rosszat fog okozni, de azt is, h mennyi jót tud belőle kihozni.
v     XI./18. fejezettől teodíceai érvelés a rossz szükségessége mellett.
v     A világ ellentétekből álló harmónia.  Minden jó a maga helyén pl. a hideg, a vadállatok. Szükség van rájuk a teremtés teljességéhez.
v     XI./22. fejezet. kozmológiai vita a manucheusokkal, akik szerint Isten azért teremtette meg a világot, h megállítsa a rossz előrenyomulását a kozmoszban, ezért összekeveri saját jó anyagát a rosszal, h azt „felhígítsa”és semlegesítse.
v     Órigenész elmélete is gyanús Ágostonnak, mert gyakorlatilag egy kozmikus vegyi labornak képzeli el a teremtett világot, ahol annál gyatrább börtöntestben él a lélek, minél távolabb van Istentől.
v     XI./24-29. fejezet szentháromság tan taglalása. A háromság nyomai a legkülönbözőbb területeken. 26. fejezetben vitatkozik a szkeptikus iskolával. („Tévedek tehát vagyok-> a Cogito ergo sum egyik lehetséges filozófiatörténeti előzménye)
v     XII./3. a jó és a rossz angyalok azonos természettel bírnak.
v     A teremtett természet Istennek nem, csak magának képes ártani, hiszen Isten változhatatlan. <-> manicheusok
v     A bűn csak teremtett természetben tud létezni, a jó viszont képes önmagában is létezni, teremtett világon kívül.
v     XII./6. minden bűn kezdete a kevélység (superbia). Az első gyarlósága, fogyatkozása és vétke a teremtménynek, mert ezáltal az akaratunk elfordul Istentől magunk felé. Márpedig a rossz akarat per definitionem az Istentől elfordult akarat.
v     A rossz akaratnak nincs előidézője. Ennek ellentmond az, h a rossz akarat kezdete a kevélység, hiszen az nem vminek a hiánya, hanem pozitív létező.
v     Domináns elem a kognitív tévedés a görög filozófiában, az ok nélküli rossz akarat koncepciójával szemben.
v     XIV. könyv az ember bűnbe esése
v     Hangsúlyozza, h nem a testből, hanem a lélekből származik a bűn. A Sátánnak nincs is teste, tehát semmiképp sem származhat a bűn a testből.
v     A szenvedélyek az akaratnak vannak alárendelve.

Nincsenek megjegyzések: