2011. november 24., csütörtök

Magyarország jelenkori története 1944-1990. 10. 2011.11.23.


1956. október 28.
o       a párt keménymagja tanácskozik. Célok: 1. SZU meggyőzése a katonai beavatkozásról légierővel 2. Nagy Imre meggyőzése, h kérje fel a szovjet vezetést Bp. bombázására
o       Nagy Imre nemet mond, erről értesítik Hruscsovot
o       Hruscsov leszűri, h Nagy Imrével nem lehet megmenteni a magyarországi szocializmust
o       Konyev tábornokot bízzák meg azzal, h készítse elő Bp. ostromát
o       Nagy Imre tűzszünetet hirdet és nemzeti demokratikus megmozdulásnak nyilvánítja az addig ellenforradalomnak titulált folyamatot
A következő napok eseményei
o       Nemzetőrség (a felkelők katonai szervezetei) elismerése
o       Többpártrendszerű parlamentarizmus kihirdetése
o       Koalíciós kormány alakul 45-ös alapon: kommunista párt, Petőfi Párt (a volt Parasztpárt), szocdem párt, kisgazdák
o       Kossuth-címer elfogadása
o       Márc. 15-ét nemzeti ünneppé nyilvánítják
o       Magyar kormány tárgyal a SZU-val, Maléter Pál honvédelmi miniszter és Erdei Ferenc államminiszter tárgyal Mátyásföldön a szovjet katonasággal
o       Okt. 30-31. megindul a szovjet csapatok kivonulása Bp-ről
o       Csak azért vonták ki a szovjet tankokat Bp-ről, mert a gyalogság-hiány miatt nem tudták tartani a várost
o       Forgószél hadművelet: eddig itt állomásozó szovjet katonák kivonása, más szovjet katonák idevezénylése, mert akik évek óta itt szolgáltak, nem voltak igazán bevethetők a magyar civil lakosság ellen (nem hitték el, h minden felkelő fasiszta)
o       Nagy Imre behívatja Andropov nagykövetet, h most mégis miért jönnek új szovjet katonák-> hímez-hámoz, nem tudja, majd tájékozódik…
o       Nov. 1.Nagy Imre bejelenti Mo. semlegességét. Ebben Kádár János is részt vesz!
o       -> ki kell lépni a Varsói Szerződésből, mert Mo. semleges állam-> tárgyalások kezdődnek-> na de ez sértette az európai status-quo-t
o       A SZU-ban úgy látták, h Mo. kilépése a Varsói Szerződésből precedenssé vált volna a többi szoci ország számára, tehát elejét kell venni.
o       Nagy Imre kéri az ENSZ segítségét, nem történik semmi
o       USA nyilvánvalóvá teszi, h semmilyen érdeke nem fűződik a magyarországi helyzethez…
o       -> SZU gyakorlatilag szabad kezet kap a katonai intervenció
o       Nagy Imre beszéde: „csapataink harcban állnak…a kormány a helyén van…”-> nem volt igaz, ki merre látott, menekült
o       A kormánytagok nagy része a jugoszláv követségre menekült. (Kállay Miklós pl. 1944. márc. 19-én a török követségre menekült, mint semleges hatalomhoz.) Nagy Imre nem találhatott menedéket egy tőkés országban, mert azzal elárulta volna eszméit, Jugoszláviáról meg azt gondolta, h elég szuverén ahhoz, h megvédje a SZU-tól.
o       Eleve kérdés volt. H kik azok a „csapataink”, akik harcban állnak? Nem a néphadsereg, hanem kb. 5000 civil felkelő.
o       A hivatalos adatok szerint is 2656 áldozata volt a civil felkelők között az ellenállásnak, de a valóságban valszeg több. 20 ezer sebesült. Szovjet részről is sok veszteség (669 halott, 1500 sebesült, és eltűntek).
o       Nov. 4. - nov. 11. fegyveres harcok, de a legfőbb ellenállási gócpontokat felszámolták nov. 4-én
o       A nagykörutat pont úgy szétlőtték 56 novemberében, mint a 44-es ostrom alatt.
o       Kádár nov. 4-én olyan beszédet mond a rádióban, amiben még Nagy Imre mellett van, de a szocializmus építéséről beszél közben… aztán hirtelen eltűnt Moszkvába, ahol megkapta a feladatot, h legitimálja a szovjet katonai erőszakot
o       180 ezer ember emigrált Mo-ról. Főleg fiatalok.
o       Csepelen volt az utolsó fegyveres összecsapás Bp. területén.
o       Munkástanácsok (ők is „forradalmi”-nak hívják magukat) veszik át a forradalom vezetését. Sztrájkokat szerveztek. Nov. 14-én megalapították a Bp-i főmunkástanácsot.
o       Kádár nov. 7-én tért vissza szovjet katonákkal együtt, Dobi István kinevezte gyorsan min.elnöknek.
o       pufajkások”/”forradalmi karhatalom”: csak rájuk tudott támaszkodni Kádár a szovjet hadseregen kívül. (pufajka=vattakabát)
o       Továbbra is sok tüntetés a szabadságért, békés tüntetések, brutális vérbefojtás.
o       Dec. 6. Nyugati térnél női tüntetés. Gyerekeket is vittek. Belelőttek, 6 halott.
o       Dec. 8. Salgótarján, tüntetés, 131 halott.
o       Dec. 10. Miskolc, 8 halott.
o       57. jan. 11-én Csepelen volt az utolsó ilyen sortűz.
o       56. dec. 5-én dőlt el, h az új hatalom nem tárgyal többé a munkástanácsokkal, Nagy Imrével és körével sem, hanem mindezeket a szereplőket megsemmisíti és nem lesz semmilyen választás. Az egypártrendszert fogják visszaállítani. Októbert és novembert végleg ellenforradalomnak bélyegzik, méghozzá fasiszta ellenforradalomnak.
o       Nagy Imre garanciát kapott, h szabadon hagyhatja el a jugoszláv követséget, de amikor elhagyta, szovjet katonák elfogták és Romániába hurcolták.
o       Sortüzek áldozatai okt 23. és jan. 11. között: 424.
Megtorlás
o       Cél: megfélemlítés.
o       229 embert ítéltek halálra politikai váddal, pl. Mansfeld
o       A forradalom résztvevőit sokszor gyilkosság vádjával ítélték el, tehát köztörvényes bűnözőként.
o       Nem a szovjetek kezdeményezték Nagy Imre kivégzését, sőt 1958 januárjáig nem is járultak hozzá Kádárnak ehhez a kéréséhez. A pert is leállították a 2. nap után, júniusban tudták újrakezdeni.
o       Koncepciós per Nagy Imre ellen: összeesküvő (a népköztársaság demokratikus rendje ellen), hazaáruló.
o       Gyors, pár nap alatt lezárt, zártkörű per. De addigra több mint 1 évet kínozták már Nagy Imrét. A per elején még igyekezett elmagyarázni, h mit miért csinált, hiszen nyilván lehet beszélni az ítélkezőkkel, mert ők is kommunisták, meg ő maga is, de közben felismerte, h koncepciós perről van szó, úh mindent elismert, amit elvártak tőle.
o       A társai mindent rákentek Nagy Imrére. Tildy Zoltán is.
o       Arccal lefelé dobták be a sírba Nagy Imrét és meszet is öntöttek rá.
o       23700 börtönre ítélés. „Kis idős”: 1-5 év. „Nagy idős”: 15 évtől életfogytiglanig.
o       Író-per-> Déry Tibor 9 évet kapott. (3 év múlva amnesztiával szabadult)
o       Az amnesztia csak a politikai vádakkal elítéltekre vonatkozott.

Nincsenek megjegyzések: