2011. november 14., hétfő

Isten városáról 8. 2011.11.14.


XI-XVI. könyv

·        A IV. kötet felé haladva egyre jobb a fordítás. J
·        Az első 10 könyvben eléggé kimerítette Ágoston az apologetikus témákat, a XI. könyvben visszatér a két civitas eredetéhez.
·        Egyre inkább elmozdul a biblikum fleé, nő az exegétikai elem súlya.
·        Célkitűzés: a civitas terrena és a civitas Dei történetének áttekintése (XI. könyv I. fejezetének végén)
·        Rossz akarat eredete, test státusza kp-i témák
·        Genezis kommentálása
·        Ciklikus kozmológiák a XII. könyv 2. felében, az ember teremtése kapcsán
·        A bűnbeesés következtében az emberi ész elromlott, ezért nem képes felfogni a világosságot (XI. könyv 2. fejezet)
XI. könyv 14. fejezet
·        Miért nem előbb teremtette meg Isten az eget? Érv ellen szól Ágoston, tehát a világ örökkévalósága ellen. Ez már majdnem 1000 éves érv volt, Parmenidész: ha vmi keletkezett, akkor miért pont akkor, amikor, miért nem korábban?
·        E kell bizonyítani, h az, h egy adott pillanatban döntött Isten a világ megteremtése mellett, nem jelenti azt, h ő (a változhatatlan) megváltozott.
A világkezdet körüli vita az antik filozófiában
·        Platón: Timaiosz volt a fő textus, ami alapján vitatták a kérdést. Keletkezett, de vég nélkül fennálló világ.
·        Ehhez képest a platonikus tradíció az lett, h nem temporális a világ függése Istentől.
·        Arisztotelész: De coelo
·        Szimplikiosz kommentárt írt a De coelo-hoz.
·        Arisztotelész és Platón-tanítványok: nem volt világkezdet. Xenokratész is tagadja.
·        Ágoston: a világ nem időben, hanem idővel lett. Az ágostoni érv azért nem üti ki teljesen ezt a teremtés-temporalitás problémát.
XI. könyv 21. fejezet
·        Az angyalok is teremtmények
·        A világosság és a sötétség elválasztása a Genezisben utal az angyalok 2 csoportjára.
·        Isten tudása örök és változhatatlan
·        Szimultanitás van, nincs időbeli sorrendiség
·        Ágoston a bibliai exegétikai olvasatát a neoplatonistáktól merítette.
XII. könyv 11. fejezet
·        A Teremtés óta még csak 6000 év telt el (akik szerint sok ezer év, azok hazugok) J
XII. könyv 12. fejezet
·        Ciklus elmélet: több világ volt és lesz is, kataklizmák.
·        Ágoston szerint még azoknak is, akik ilyen ciklus elméletben hisznek, el kell ismerniük, hogy az emberiség első alkalommal nemzés nélkül jött létre. Hiszen nem gondolhatják, hogy egy-egy világ elpusztulását vkik túlélték (ahogy az egy világ történetén belüli özönvizeknél mondani szokták).
XII./14.
·        Cikluselmélet komolyabb formában jön itt elő. A sztoikusokig ment vissza. Immanens isteni princípiumból indul a világ kibontakozása, először tűz a kozmosz állapota és strukturálatlan, aztán strukturálódik. De egy idő után mindig visszafordul önmagába a világ, visszaszippantja magába az isteni princípium. Teleologikus felfogás. A lehető legjobban futnak le a történések, ezért minden ciklus teljesen egyforma. Szókratészt ugyanúgy ki fogják végezni, minden pont úgy fog megtörténni.
·        Némely platonikus filozófus átvette ezt a sztoikus elméletet, de nem mindegyik. Pl. Plótinosz nem volt oda érte.
·        Origenésznek volt egy keresztény cikluselmélete. Intellektusok eltávolodnak Istentől-> létrejön a világ, a bűn (tehát Istentől való eltávolodottság) mértékének megfelelően bűnhődnek a személyek, aztán bűnbánat és világ megsemmisülése: ez 1 ciklus. Aztán kezdődik elölről.
XII./18.
·        Ágoston: a végtelent lehetetlen megismerni. Ha lineárisnak tekintjük az időt, akkor lehetetlen tudni az egész történetet. Ott van az a premissza, h Isten mindent tud-> de a végtelent ő sem ismerheti meg, úh Ágoston ciklus elmélethez nyúl, mert az lehetővé teszi a világ megismerhetőségét.
·        Lucretius (epikureus alapon állt) polemizált a kreacionizmus ellen. Mit csinált Isten előtte? Hogyhogy tétlenül hevert? Ciceronál is ott van ugyanez.
·        Ágoston szerint nincsen idő a teremtés előtt. Csak azóta létezik az idő, mióta vannak teremtmények.
XII./20.
·        A „saecula saeculorum”/korszakok korszakai bibliai kifejezésről értekezik.
·        Ebben tekintély támaszt találtak a ciklus elmélet számára.
·        Ágoston szerint akármelyik értelmezés is a helyes a kifejezéssel kapcsolatban, az biztos, h nem függ össze a ciklus elméletekkel.
XII./21.
·        Azért hülyeség Ágoston szerint a ciklikusság, mert Isten nyilván nem olyan kegyetlen, h miután megüdvözültünk, újra szenvedjünk kelljen. Morálisan elfogadhatatlan lenne.
·        Az a boldogság, amit el lehet veszíteni, nem igazi boldogság.
·        Megváltás 1x volt, az üdvösség örökké tart.


Nincsenek megjegyzések: