2011. november 9., szerda

Magyarország jelenkori története 1944-1990. 8. 2011.11.09.

Rákosi rendszer

· 1950’SZU úgy ítélte meg, h nem túl fényes Mo. gazd. fejlődése
· bizalmatlanság Moszkvában Rákosival szemben (a15 börtönben töltött éve alatt sok mindenkit feldobhatott, aztán 46-ban NagyFerenccel Amerikában járt)-> Rákosi megfelelési kényszerében nagyontúlhajtott mindent
· 1953 elejére bizonyos szovjet körök úgy ítéltékmeg, h Rákosi személye akadályozza a szovjet rendszer építését Mo-n. Ebbenszerepe volt zsidó származásának is (épp a cionista pereket készítették elő).Berijának nem tetszett, hogy túl sok zsidó származású vezetője van a magyarkommunista rezsimnek.
· 1953-ig nem járt sikerrel a szövetkezetesítés
· A kulákok földjeit nagyon súlyos különadókkalterhelték meg + bérmunka korlátozása + földet eladniuk nem szabad-> sokaninkább lemondtak a földjükről.
· Internálás=bírói ítélet nélküli fogva tartás
· rendőrparancsnok internálhatott
· internálótáborok: Kistarcsa, Kazincbarcika. Anagy szocialista beruházások mellett volt általában internáló tábor is.
· A recski tábor titkos volt. Ide azokat zárták,akiket nem akartak bíróság elé állítani sem, de a társadalomba visszaengednisem. Kb. 1500 személy. Egy embernek sikerült megszöknie: Mihnai Gyula.Csehszlováki felé szökött ki és eljutott az NSZK-ba, az Amerika Hangja rádióbabeolvasott 1100 nevet, h kiket tartanak fogva Recsken!
· Műszakihatárzár a NYi országhatáron: Vasfüggöny.
· Kitelepítések.12 millió németet telepítettek ki Közép-Európából az NSZK-ba, ez lett az alapjaa német gazdasági csodának az 50-es években, mert pótlódott a VH soránelszenvedett vérveszteség.
· 1951 osztályellenségek kitelepítése. Ált. aHortobágyra költöztették őket kulákok portáira, barakkokba, ólakba… 17 és félezer ember. Kónyatanya, Borsóstanya, Dinnyés… A kitelepített osztályellenségekdolgoztak és fizetést kaptak, közben megfigyelték őket és nem tudhatták, hányévig folytatódik ez így. Minden nagy ünnepkor (nov. 7., ápr. 4., aug. 20., dec.21., máj. 1., Rákosi szülinapja) reménykedtek az amnesztiában.
· Koncepciósper= egy pol kp-ban megfogalmazott pol cél alátámasztására kreált per, aholkoncepciónak megfelelően együttműködik a rendőrség, a bíróság (és lehetőleg avádlott is).
· Igyekeztek köztörvényes vádat is illeszteni akoncepciós perek vádlottainak bűnlajstromába.
· 1947 Köztársaságellenes összeesküvés-> halálos ítéletek, Kisgazdapárt likvidálása.
· Mindszenty-per.Mindszenty nem volt hajlandó becsiszolódni sem és emigrálni sem. 48 Karácsonyánvitte el az ÁVO. Vád: demokratikus államrend és köztársaság ellenesszervezkedés vezetése. (1946/VII. tv.) + hűtlenség (kémkedés) + valuta üzérkedés.
· A Rajk-per volt az igazi klasszikus koncepciós per, mert Rajk László együttműködött avádlóival. Annak a rögeszmének lett az áldozata, h „az ellenség beférkőzött apártba”-> kerestek egy magas rangú vezetőt, aki nem volt moszkovita, hanemitthon volt illegális kommunista a Horthy-rendszerben. Ráadásul a spanyolpolgárháborúban is harcolt, tehát volt NY-on. Titoval való együttműködés volt avád, és hogy összeesküvést szőtt Rákosi, Gerő és Farkas Mihály meggyilkolására.
· Politikai perek az ellenfelek likvidálására. KovácsBéla 20 év gulágot kapott. Peyer Károly is hasonló vádakat kapott, a legendaszerint NY-mo.i bányászok menekítették meg. Pfeiffert, aki antifasisztaellenálló volt, fasizmussal vásolták.
· Nitrokémia-per.
· Kelemen Gyula szocdem államtitkár->életfogytiglan.
· Gazdasági célokat szolgáló perek. Külfölditulajdonban lévő cégek tulajait elítélték kémkedésért. Őket kiadták általában asaját államuknak, de a magyarokat halálra ítélték. Pl. MAORT-per Papp Simon ellen (Magyar-Amerikai Olaj Rt.)-> életfogytiglan. Aztán vele irányították abörtönből a MAORT-ot, h ne menjen tönkre. Amikor meghalt a kitelepítettfelesége, eltitkolták Pap Simon elől és grafológussal irattak levelet a feleséghelyett, h ne omoljon össze Pap Simon és továbbra is bírja irányítani avállalatot. Galgóczi Erzsébet megírta ezt a történetet (Vidravas)
· Grősz József kalocsai érsek ellen is koncepciósper-> életfogytiglan.
· Pócs-Petri ügy.
· Izgatási perek. Rémhírterjesztők ellen.
· 431 volt szocdemet elítéltek.
· Tábornok-perek.
· 1953. jan. Péter Gábor letartóztatása, 1954-benelítélték életfogytiglanra. 1960-ban amnesztiával szabadult.
· 1953. márc. 5. Sztálin halála.
· 1953. május. Országgyűlési választások. 99%-osgyőzelmet aratott a Népfront lista.
· 1953. jún. Moszkvába hívták Rákosit, Gerő Ernőt,Nagy Imrét és Dobi Istvánt. Rákosit nagyon váratlanul érte a moszkvai kritika.
· Közben munkásfelkelés Kelet-Berlinben->szovjet tankokkal kellett leverni. Megmozdulások Csehszlovákiában is.
· Rákosi 52-től min. eln. és párt első titkár is.53-as moszkvai döntés: a min.eln. most már legyen Nagy Imre, Rákosi maradhatelső titkár.
· Nagy Imre kormányprogramja: kuláklistamegszűntetése, TSZ-ből ki szabad lépni, internáló táborok megszüntetése,kitelepítettek elmehetnek a Hortobágyról (de nem haza, mert ott már más lakik).
· 1953-55 Új szakasz/Júniusi út. Szimbóluma Nagy Imre.
· Az ÁVH-tbeolvasztották a Belügybe (rossz nyelvek szerint fordítva), csökkent acsengőláz és a fekete autó-forgalom. A társadalom lélegzethez jutott. Ezt sosemfelejtette el Nagy Imrének, innen a kultusza.
· 1953-56 átmeneti állapot a SZU-ban, nem tudtákki lesz Sztálin utódja.
· Berija (aki a legveszélyesebb volt Rákosira) ismeghalt 53 nyarán.
· Rákosi egyfolytában Moszkvába járt áskálódniNagy Imre ellen, aki erős bástya helyett rést csinál Mo.ból a szocializmusfaláb..an. Elérte, h 55-ben Moszkva önkritikára szólítsa fel Nagy Imrét->pályája során többször gyakorolt már önkritikát, de most már nem hajlandó.
· 55 febr. Nagy Imre kórházba került, Rákosiékelszigetelték. A KV visszahívta a kormány éléről. Kizárták a pártból. Delegalább életben hagyták. Nagy Imre sorsából tanulta meg Kádár, hogy nem szabadéletben hagyni a fő riválist.

Nincsenek megjegyzések: