2011. november 30., szerda

Magyarország jelenkori története 1944-1990. 11. 2011.11.30.


v     1956. nov. 4-én Mindszenty József és Kovács Béla is politikai menedékjogot kért az USA-tól, Mindszenty megkapta, Kovács Béla nem, ő itthon maradt és bekényszerítették a Kádár-rezsim első parlamentjébe.
v     1971 Vatikán elhatározta, h segít Mindszentynek kijutni Mo-ról, de ő itt akart kitartani. USA nyomására + magyar kormány amnesztiájával sikerült csak eltávolítani Mo-ról.
MDP-> MSZMP
v     Kimondták a jogfolytonosságot a KMP-vel, az MKP-val és az MDP-vel is.
v     Csúcslétszáma 863 ezer fő volt.
KISZ
v     1957-ben alakult.
v     14-26 éveseknek, a korosztály 32%-a volt KISZ tag, az egyetemistáknak 93 %a.
v     A KISZ-nek is volt 800 ezer tagja.
v     Ifjú Gárda: (zöld) egyenruhás szervezet
v     Ifjúsági KISZ klubok országszerte

Konszolidáció

v     A párt 57 nyarára konszolidálódott.
v     Szövetségi politika: munkásosztály szövetsége a parasztsággal és az értelmiséggel.
v     Szocialista nemzeti egység: együtt építi a társadalom a szocializmust. Belefértek a nem kommunisták is, akik elfogadták a szocializmus építését.
v     1963 megszűnt az internálás és a kényszermunka intézménye.
v     63 után arról is gondoskodott Kádár, h az utcán ne találkozzanak csakúgy szovjet katonákkal az emberek. Minden szimbólumot eltüntetett, ami a Rákosi-korszakot jellemezte.
v     Nem nyílt erőszak és megfélemlítés, hanem prevenció. Erőszakszervezetek csak a háttérben működnek.
v     III/I. hírszerzés III/II. kémelhárítás. III/III. Belső reakció elleni elhárítás. -> Modor Ádám könyvei! Pl. A titok meg a nyitja c. könyv.
v     Kádár nem vezetett be személyi kultuszt, mert tanult abból, hogy az mennyit ártott a szocializmusnak az 50-es években.
v     A belső reakció melegágyai, a veszélyesek:
-          Egyházak
-          Egyetemi ifjúság
-          Ellenséges személyek osztálya
-          -> Ők F (figyelő) dossziét kaptak a megfelelő helyen, amiben gyűjtötték róla az információkat. Kollégáját, barátját v családtagját vonták be, hogy figyelje meg és jelentse: ügynök.
v     III/III-as szervezet:
-          Egy jelentés nem jelentés-> egy másik ügynöknek ellenőriznie kell a jelentést.
-          Operatív tisztek fogták össze a hálózatot.
-          „F személy”: megfigyelt személy.
-          B dosszié: beszervezési dosszié. A beszervezettek dossziéi. Voltak önkéntesek is, „hazafias alapon”:
-          99 000-160 000 között volt az ügynökök száma a hálózatban.
-          „Ettől még a Mephisto jó film.” Szerencsés K.
v     Fontos volt, h ne kelljen politikai okokból bebörtönözni embereke,t ne legyenek politikai elítéltek. -> aki pár elbeszélgetés után is problémás maradt, azt elengedték nyugatra, akár ösztöndíjat is szereztek nekik, jó messzire küldték őket egymástól. -> nem keletkezett politikai emigráció
v     Vagy bekebelezés: pl. A tanú-t betiltották 1969-ben, de Bacsó Péter rengeteg filmkészítési lehetőséget kapott, így nem vált ellenzéki idollá, mint mondjuk Wajda. Aztán pár év múlva A tanút is bemutatták a Filmmúzeumban.
v     Információs Hivatal, Nemzetbiztonsági Hivatal, Katonai Felderítő Hivatal, Katonai Biztonsági Hivatal, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat.
v     MSZMP KB: központi bizottság
v     Megyei és munkahelyi pártbizottságok
v     Protokoll lista:
-          1. hely MSZMP pártfőtitkár
-          2. hely az Elnöki Tanács elnöke (az Elnöki Tanács a kollektív államfői testület Mo-n 1949 óta.)
-          3. hely miniszterelnök
-          4. hely országgyűlés elnöke
-          5. hely Hazafias Népfront főtitkára
-          6. SZOT (Szakszervezetek Orsz Tanácsa) főtitkára
-          7. KISZ főtitkára
-          8. MSZMP-KB titkárai
-          9. MSZMP Pol Biz tagjai
-          10. Kormány tagjai
-          11. Legfelsőbb Bíróság elnöke
-          12. Fegyveres testületek parancsnokai: honvédség, rendőrség, munkásőrség.
v     Szovjet katonai jelenlét legitimálása: máj. 7. 1957. Egyezmény a szovjet csapatok ideiglenes magyarországi tartózkodásáról.
v     Hruscsov 1958-ban felajánlotta Kádárnak, h kivonná a szovj csapatokat Mo.ról-> erre Kádár: „maradjanak az Önök csapatai nálunk, Rákosi meg Önöknél.”
v     Romániából tényleg kivonták a szovjet csapatokat. Mo-ról 1991-ben vonultak ki.
v     Gazdaságban 3 éves tervek: 1958-60.
v     Gazdaság kollektivizálása 1958-61. Rákosinak nem sikerült, Kádárnak igen. TSZ-be belépésért cserébe: háztáji gazdaság engedélyezése saját használatra (kb. 1 holdnyi föld). + beszolgáltatást nem vezették be újra + kiterjedt a nyugdíjrendszer a TSZ tagokra is (és társadalombiztosítás, és ingyenes orvosi ellátás is)
v     Kádár bevonta a TSZ-ekbe a kulákokat, mert rájött, h Rákositól hülyeség volt az agrárproletárokra építeni a TSZ-eket.
v     Az életszínvonalat és az életminőséget állandóan javítani kellett Kádár szerint, h lehessen építeni a szocializmust.
v     1965-től reformok, mert kiderült, h extenzíven már nem bővíthető a gazdaság, hanem intenzíven kell
v     1982 csőd közeli állapot-> beléptünk az IMF-be
v     1988 a spontán privatizációt lehetővé tevő törvények elfogadása
v     1973-88 fedezet nélküli eladósodás
v     A Kádár rendszer fénykorában tényleg érezhetően nőtt az életszínvonal, az életminőség és az életkörülmények, ráadásul a 20. sz. során először tartósan békén hagyták az embereket.
v     „Aki nincs ellenünk, az velünk van.” alapelv
v     Megjelentek a fogyasztói társadalom javai Mo-n

Nincsenek megjegyzések: