2011. december 5., hétfő

Összehasonlító vallástörténet I. 12. 2011.12.05.

v    „Tutto declina.” Falstaff
v     Összehasonlítás, mint a megismerés módszere, tudományoké is
v     Angolul az egész vallástudományt összefoglalja a comparative religion elnevezés
v     Az értelmezés nélküli, csak összegyűjtés az összehasonlítás lapos változata
Vallás fenomenológia

Fenomenológia

v     20. sz. filozófiai iskola, Husserl
v     Husserl szerint leíró módszerrel dolgozó önálló, a priori tudomány
v     Phainomenon: ami látszik, megjelenik, jelenség. -> fenomenológia ~ a látszóról való beszéd
v     A megismerés középpontjába a megismerőt állítja
v     Husserl: a jelenségek előítélet mentes leírására van szükség
v     Tudat intencionalitása probléma a megismerésnél
v     Vallásfenomenológia
v     G. van der Leeuw: A vallás fenonemonógiája c. könyv. 1933. Németül írta.
v     Fenomenológiai módszer a vallás területén:
1)      Vallási jelenségek előítélet mentes leírása
2)      Összetartozó mozzanatok felfedezése, vallások rendszerezése
v     Kritikák: az irányzat történetietlen és túl sok ellenőrizetlen adattal dolgozik.
v     A vallástudomány irányzatai közül a vallás fenomenológia hangolódik rá legjobban a transzcendenciára, ez az, amelyik nem pusztán az emberi kultúra egy termékének tartja.
v     Van der Leeuw: nincs olyan emberi kultúra, amelyben ne lenne vallás. Csak az egyén tud ateista lenni, az ateista társadalmak mindig teremtenek pótvallást.

A vallás fenomenológiája c. könyv

1. A vallás tárgya: hatalom
v     Utólag Rudolf otto-t is a fenomenológiához sorolják, nála az elkülönített a vallás tárgya
2. A vallás alanya v hordozói:
v     a szent ember (Rudolf Otto-i értelemben szent),
v     szent közösség: házasság, család, nemzetség, nép, egyház…
v     az ember szent része: a lélek.
3. Az alany és a tárgy kölcsönhatása-> külső és belső cselekvések
v     Külső: szent idő, szent tér, szent kommunikáció
v     Belső: a vallás mint élmény: misztika, conversio, hit, áhitat
4. Utak a világ felé
5. Vallástipológia és alapító tipológia
v     Távolodás vallásai: konfucionizmus, teizmus
v     Menekülés vallása: ateizmus
v     Harc vallásai: Zarathustra. A dualizmus két hatalmának örök harcában mindenképp részt vesz az ember vmelyik oldalon.
v     Nyugalom vallásai: Istenben való elnyugvás a cél. „Nyugtalan a mi szívünk, amíg Benned el nem nyugszunk.” Szt. Ágoston.
v     Nyugtalanság vallásai: ószövetségi zsidóság. Az Isten mindig hajtja előre az embert egy úton.
v     Vágy és alak vallása: antik görög. Dionysos (vágy) <-> Apollón (forma).
v     Végtelenség és aszkézis vallásai: India vallásai, a buddhizmust leszámítva.
v     Semmi és részvét vallása: buddhizmus (főleg a kis szekér)
v     Akarat és engedelmesség vallása: judaizmus
v     Fenség vallása: iszlám
v     Szeretet vallása: kereszténység
Vallásalapító tipológia:
v     Reformátor: Zarathustra
v     Tanító: Jézus
v     Filozófus: Konfuciusz
v     Prédikátor
v     Közbenjáró

A vallás fenomenológia előnyei és hátrányai
v     Mircea Eliade is az irányzathoz tartozik, őt van der Leeuwnél is többet vitatják. Rendszere a szent térre és a szent időre épül.
v     Van der Leeuw példái a kőtiszteletre:
-          Jákob megkente olajjal a követ, amin aludt, amikor látta a létrás álmot
-          Mekka
-          Fallikus formájú kövek
-          Jupiter Capitoliumon őrzött mennyköve
-          Római határkövek
-          Probléma: értelmezés nélkül nem lehet osztályozni jelenségeket.
-          Pl. akkor már van értelme ezeket a jelenségeket összegyűjteni, ha funkció szerint értelmezzük őket, mondjuk kő lehet: áldozat, jel, emlékezet.
v     Szent szó: a hatalom gondolatkörébe helyezte van der Leeuw. Pl. Genezisben teremtő szó.
v     Vallási jelenség a más és az azonos kategóriáira is felépíthető. Más előadásmóddal kell kimondani a szent szavakat, mint a mindennapi beszéd prózája. Pl. énekbezséd, Tóra olvasás: kantilláció, defektív felolvasás. 

Déri Balázs

Nincsenek megjegyzések: