2012. március 29., csütörtök

1. záróvizsga tétel. Az Amarna-reform és az egyiptomi Újbirodalom.

Az Amarna-reform és az egyiptomi Újbirodalom.

· Kr. e. 1550-Kr. e. 1085

· 18. dinasztia

· Jahmesz egyesítette újra az országot és Thébába helyezte a fővárost

· Hatsepszut (régens III. Thotmesz kiskorúsága idején)-> expedíció Szomália és D-Arábia partvidékére (Punt)

· III. Thotmesz megtámadta Szíriát-> a szíriai városok szövetséget kötöttek ellene, de de Megiddónál (i. e. 1457) legyőzte őket, Mitannit is feldúlták a hadai, de az ütközet elől kitértek a hurrik

· A legfontosabb partnerek Mitanni és a kassu Babilon

· III. Amenhotep (Kr. e. 1402-1364): komoly diplomácia-> Amarna-levelek

Az Amarna-reform

· IV. Amenhotep konfliktusa a thébai Amon-papsággal: hatalmi harc

· IV. Amenhotep le akart számolni az idegen kultuszokkal és a thébai Amon-papsággal is

· A fővárost Ahet-Atonba (ma Tell el-Amarna) helyezte át, saját maga az Ehnaton („aki üdvös Atonnak”) nevet vette fel

Vallástudományi kitérő az Amarna-reformra a tudomány mai állása szerint (Pálfi Zoltán t. ú. „Bevezetés az ókori mezopotámiai vallástörténetbe c. kurzusa alapján)

Kitérő az Amarna reformra (Pálfi Zoltán)

Ma már a main stream azt mondja, h nem volt monoteizmus, de van, aki még mindig amellett kardoskodik, h igen.

IV. Amenhotep-> Ehnaton. Folytatta apja örökségét, uralkodása elején átvitette apja levéltárát az új fővárosába. Uralkodása első 5 évében apja nyomdokaiban járt, de már egyre intenzívebbé vált Aton kultusza. Utána változás: 1 hivatalosan elfogadott ábrázolása Atonnak, a napból kinyúló kezes.

Ámon és Ré már sokkal korábban összeolvadt, Ehnaton alatt azonosították Atonnal. A teológia Ré-háráhti (=Ré, a két horizont Hórusza) istennel azonosította, akit a reform idején R-Hóruszként emlegettek.

Nem monoteizmus, mert:

· A fáraó eleve mindig isten, Ehnaton is az volt és Nofertiti is

· Ozirisz mindvégig jelen volt az alvilág isteneként

· Megfigyelhető az Ammon-papság elleni harc: Ammon nevét kivakarják a feliratokból, mindenhol Atonnal helyettesítik, DE a kisebb istenségeket nem üldözték, nem rombolták

· Ehnaton uralkodása első pár, és utolsó pár évében is elfogadta Ammon kultuszát is

Tell-el-Amarnán kívül sehol nem terjedt el az Aton-kultusz. Jól feltárt város, a házi oltárokon titokban Ehnaton főemberei is áldoztak Ammonnak!

Térben, időben és a lelkekben is nagyon korlátozott volt az Amarna reform.

Monolátria: a sok isten közül 1 istennel van spéci kapcsolatban egy közösség, de elfogadja, h a többi isten is létezik

Henoteizmus: adott közösség 1etlen istent tisztel, de elfogadja, h más közösségek más istent tisztelnek

· Ehnaton bezáratta Amon templomait, a feliratokról kivakartatta az Amon nevet (mágikus megsemmisítés módszere az ókori Keleten)

· Új hivatalnokréteget alakított ki, az hűséges volt hozzá és reformjához, de a hadsereg és a lakosság többsége nem. A régebbi egyiptomi hódításokból veszített is területeket.

· Az amrnai művészet a korábbi egyiptominál sokkal jobban utánozta a valóságot-> lásd Ehnaton és Nofertiti portréit.

· Ehnaton halála után Amarna elnéptelenedett, a reform elhalt

· Az utód, Tutanhaton kiegyezett az Amon-papokkal és nevét is megváltoztatta Tutanhamonra. Az ő sírja az egyetlen sértetlenül megmaradt és feltárt fáraó-temetkezési együttes, 1922. Howard Carter.

· Tutanhamon korai halála után zűrzavar, az özvegy a hettita király egyik fiát hívja meg a trónra, de azt meggyilkolják ellenfelei-> hettita bosszú

· A káosz után a hadsereg szerezte meg a hatalmat, onnan került ki a 19. dinasztia is.

· A palesztinai vazallus államok, amelyek az ütközőzónát alkották, átpártoltak a hettitákhoz

· Széthi fáraó neve is arra utal, h a hadseregen alapul a dinasztia hatalma (Széth hadisten)

· II. Ramszesz (i. e. 1290-1224)-> ő vívta a kadesi csatát (i. e. 1285) Muwatalli hettita királlyal (az Orontésznál van Kades). Az egyiptomi források szerint Ramszesz győzött, de igazából csak életét és serege roncsait tudta menteni a csata helyszínéről.

· Békeszerződés III. Hattusili hettita király és II. Ramszesz között-> 70 évnyi béke

· II. Ramszesz nagy építkezései-> Karnak, Luxor, Abu Szimbel

· Az i. e. 13-12. sz. fordulóján kezdődött a tengeri népek vándorlása megzavarta a békét

· Merneptah (II. Ramszesz utóda) alatt líbiai nomád törzsek árasztják el Egyiptomot, őket ugyan legyőzték, és feltöltötték velük az egyiptomi hadsereget, de a nagy népvándorlás zűrzavart okozott

· III. Ramszesz (i. e. 1184-1153) legyőzte a Nílus-deltában a tengeri népeket. Megakadályozta az inváziójukat, de szép lassan és békésen betelepedtek aztán Egyiptomba.

· Aranybányák kimerülőben, Ciprisról egyre kevesebb réz érkezik, parasztok nyomorognak, ráadásul beköszöntött a vaskor

· A papság egyre nagyobb hatalmat ragad magához, a királyi hatalom gyengül, nem tudja ellenőrizni a kereskedelmet (fő kiviteli cikkek a gabona és az arany)

· Sírok fosztogatása rendszeres lett

· i. 2. 1082 Ramszeszek kihalása, Későkor kezdete

Nincsenek megjegyzések: