2012. március 7., szerda

Összehasonlító vallástörténet II./4. 2012.03.07.

· a NYi keresztény uniós gondolatban (újraegyesülés a Ki egyházzal) az a nagy dolog, h elfogadja, h egy felekezeten belül élhetnek kül. szokások és hagyományok szerint élő emberek-> a vallás kül. regisztereit el lehet választani

· -> ez a gondolat K-en nem volt természetes

· Orosius: Ágoston tanítványa, pamfletet írt a római történelemből, amiben kimutatta, h a sikertörténetnek tartott róm. tört. katasztrófa sorozat volt

· sikerteológia: a hit visszaigazolódik pozitív történelmi fejleményekkel. A történelmi probléma vallási vétkek következménye. -> Weber: a zsidó papság azért volt zseniális, mert akár mekkora kudarcok érték a zsidókat, mindig megakadályozták, h levonja a nép a sikerteológiai következtetést, h tehát ez az Isten v ez a papság gyenge.

· a zsidó sikerteológiai sémából következett, h ha a keresztény európaiak vereséget szenvedtek el pogányoktól, azt az egyház hibáival lehetett magyarázni

· a litvánok megtérésével zárult le a pogány népek megtérése Európában

· a spanyol egyházi megújulás rengeteg fontos szereplője converso származású volt

· a spanyol katolicizmus puritán lett (nem a művészetében), szigorúan rajongás- és miszticizmus ellen volt, de annak a termékeny ágait (Loyolai Szt. Ignác, Avilai Szt. Teréz) integrálta

· alapvető változás, h az egyházi tekintéllyel szemben az lesz a fontos, h a forrás hiteles-e-> Ad fontes!

· ha az antikvitáshoz visszanyúlást tekintjük a humanizmus lényegének, akkor az európai történelemben egymást érték a humanizmusok

Egyéni vallásosság leírásához használható fogalmak

· fegyelmezett – rajongó

o minden felekezetben van mindkettő. Pl. Luther utálta a rajongókat, a zwickau-i prófétákat, Münzert. De a róm. kat. egyház is üldözött egy-két rajongót: Savonarola

· magiszteriális – szektás

o magiszteriális = társadalmi szervezetet kap a vallás, a magiszteriális irányok szerint az az ideális, ha a vallási preferenciák érvényesülnek a világi társadalomban. Pl. ókori Izrael, Zwingli városa.

o szektás: a vallási közösség el akar különülni a társadalomtól, mert az romlott. Csak szorongatott, üldözött helyzetben tud kibontakozni. Pl. a konstantini fordulat előtti kereszténység, kkori európai zsidóság

· doktrinális – szabadelvű

o a szabadelvű hozzáállás optimista, azt gondolja, h az egyéni gondolkodás értékes gondolatokhoz vezet, meg tud ismerni igazságokat

o a doktrinális beállítottság szkeptikus az emberi elme képességeit illetően, nem tud magától megismerni semmit, meg kell neki szabni a játékszabályokat

· erőszakos – szelíd

o az erőszakos beállítottság szerint, ha vmit komolyan gondolunk, érvényesíteni kell akkor is, ha szelíden nem lehet

· közösségi – egyéni

o milyen típusú benyomások szereznek vallási élményt az illetőnek

· tradicionális – innovatív

· luxuriózus – puritán

· rendes – rendkívüli

o a rendes a durkhemi: a vallási tapasztalat a rendszeresen ismétlődőből, a normális élményből származik

o a rendkívüli a Rudolf Otto-féle szentség fogalomból meríti a vallási élményt: a megszokott, az profán, nem szent, változtatni kell rajta

· köv. órára esszé: Ki lennék én 1500-ban? Miért?

Nincsenek megjegyzések: