2012. március 7., szerda

Összehasonlító vallástörténet II./2. 2012.02.22.

Összehasonlító vallástörténet II. 2. – 2012.02.22. - Földváry Miklós

· max. 5 oldalas szemináriumi dolgozat

· Európában nincsen vallásilag érintetlen ember, mindenkinek vannak kapcsolódásai a vallásokhoz

Aktív hallgatóknak:

· óráról órára olvasn A reformáció története fejezeteit

· óráról órára írni 1 oldalas esszét

· köv. órára az I. fejezetet el kell olvasni A reformáció történetéből

· köv. órára esszé: Vallási önismeretem, vallási identitásom, ahogy MacCulloch csinálja, h előre jelezze a könyv elején, h milyen nézőpontból látja a reformációt-> Én hogyan kezdeném a saját 1000 oldalas könyvemet?

Bevezetés

· amíg hivatalosan egész NY-Európa 1 felekezethez tartozott, akkor is rengeteg vallási identitás létezett benne egyszerre

· utána konfesszionalizáció

· Max Weber-> a társadalomtudomány úgy vizsgálja a vallást, h egy adott korszakban egy adott csoportot meghatározó eszme- és gyakorlatrendszer

· a kontinuitás döntések kérdése: döntés kérdése, h vki az 500 évvel korábbi jogelőd intézmény folytatásának tekinti-e magát

A „régi egyház” a 15. században

· szerzetesség ellenes diskurzus a világi papság részéről-> ezt a diskurzust folytatják a reformátorok

· a papok botrányos műveletlenségéről szóló diskurzus a szerzetesek részéről

· MacCulloch szerint a gregorianizmus (12-14. sz.) volt az első reformáció: VII. Gergely és III. Ince egy nagyszabású ideológia (gregorianizmus) jegyében akarták központosítani a klérust, h jól működő nemzköz szervezet legyen, amin keresztül a pápa ellenőrizheti az egészet

· a kor kérdése: leképeződik-e a teokrácia világi formában?

· az 1300-as évektől megjelent Európában az egyház gregoriánus magatartásának komoly kritikája

· Ágostoni hagyomány a zsidók eltűréséről: a zsidók fognak utoljára megtérni, de az idők végezetén meg fognak térni ők is-> az ő jelenlétüket akkor is el kell tűrni, ha nem térnek meg.

· a tényleg keresztény vallást gyakorló converso-k között is nemzedékeken át megmaradt az összetartozás tudata Spo.-ban

Nincsenek megjegyzések: