2011. december 30., péntek

6. tétel: Politikai jobbratolódás Magyarországon az 1930-as években


· Károlyi Gyula kormánya: válságkezelés hagyományos módszerekkel

· 1931. szept. biatorbágyi viadukt felrobbantása (Matuska Szilveszter)-> statárium: statáriális bíróság azokkal szemben is, akik az 1921:III. tc.ben felsorolt bűncselekményeket követtek el, fennálló állami és társadalmi rend elleni erőszakos felforgatók ellen

· Vannay László vezetésével volt különítményesek fegyveres puccsra készültek a rendszer ellen

· Első nemzszoc mozgalmak Mo-n: agrárfasiszták

o 1932 az Egységes Pártból kilépő Meskó Zoltán: Magyar Nemzeti Szocialista Földmműves és Munkáspárt

o 1931 K-Alföld. Böszörményi Zoltán: Nemzeti Szocialista Magyar Munkáspárt-> „kaszáskeresztesek” mert bázisa a falusi szegénység

· 1932. szept. Horthy elfogadja Károlyi Gyula lemondását

Gömbös-kormány

· -> Gömbös Gyula kormánya

o Pénzügy Imrédy Béla

o Földművelésügy Kállay Miklós

o Belügy marad Keresztes-Fischer Ferenc, Bethlen bizalmasa

o Kultusz Hóman Bálint

o Kormányprogram: Nemzeti Munkaterv (95 pont): öncélú nemzeti állam megteremtése

· Gömbös megszüntette a statáriumot

· 1932 Lausanne-ban eltörölték a jóvátételi kötelezettséget

· Gömbös meghirdette a békés revíziót

· 1933. jún. Gömbös látogatása Hitlernél, kiderült, h Hitler csak Csehszlovákiával szemben támogatja Mo. területi igényeit

· A térségből Mo. elsőként vette a fel a diplomáciai kapcsolatot a SZUval: 1934

· 1934 Római Jegyzőkönyvek: olasz-osztr-magyar szövetség

· 1933 kormányzói jogkör bővítése: ogy elnapolásának, berekesztésének, feloszlatásának joga. Végrehajtó hatalom is erősödött az ogy-sel szemben.

· Egységes Párt 33-ban Nemzeti Egység Pártjává alakult át, ezt tömegpárttá akarta tenni Gömbös, Bethlen ellenezte

· 1934 titkos egyezmény a kisgazdák és Gömbös között: kisgazdák támogatják a kormányt, ha az bevezeti az ált titkos vjogot

· Libi- demokrata és konzi-legitimista összefogás-> alkotmányvédő front- körmendi gyűlések

· Új jobboldali radikális szervezetek: nyilas pártok. 1935 Szálasi Ferenc: Nemzeti Akarat Pártja, ez már a városi elemekre hatott

· 1935-ben Gömbös kiszorította a kormányból Bethlen híveit és rávette Horthyt, h oszlassa fel a képviselőházat és írjon ki új választást-> Bethlen és emberei kivonultak a NEP-ből

· 1935 képviselőházi választás: konzi erők kudarca, kampány alatt előretört au erőszak

· A kisgazdákat átverte Gömbös, hiába szövetkezett vele Eckhardt Bethlen ellen-> kisgazdák ellenzéki erővé váltak, az alkotmányvédő front oldalán

· Gömbös korm-> 48 órás munkahét, legkisebb munkabérek kötelező megállapítása

· A bal felé továbbra is zárt rendszer a szélsőjobb irányába fellazult

Darányi-kormány

· 1937:XIX. tc. kormányzói jogkör újabb kiterjesztése: tvek kihirdetésének 1 évi megtagadására lehetőség, törvényhozás nem vonhatja felelősségre a kormányzót. A kormányzói szék megüresedése esetén Országtanács gyakorolja az államfői hatalmat (mineln, felsőház elnöke, hercegprímás…)

· 1938. márc. 5. győri program: 1 milliárd pengő a hadsereg és a vele összefüggő infrastruktúra fejlesztésére

· 1938. márc. 13. Anschluss: sokk Mo-n

· -> Bp-en is agresszívabb lett a szélsőjobb, Darányi a hatása lá került-> elveszítette a bizalmat, májusban Horthy lemondatta

Imrédy-kormány

· Derék katolikus, azért is jött jól, mert 38ban Bp-en volt az Euchatisztikus Világkongresszus

· 1938 Szent István- év is

· 1938. máj. 29. első zsidó törvény

· 1938:XIX. tc. új vjogi törvény. Titkos szavazás minden válazstókerületben, de csökkent 300 ezer fővel a vpolgárok száma

Nincsenek megjegyzések: