2011. december 31., szombat

8. tétel Magyarország a II. világháborúban

Magyarország a második világháborúban

· 1941. jún. 22. Barbarossa hadművelet

· Jún. 23-án Mo. megszakította a diplomáciai kapcsolatot a SZU-val

· 1941. jún. 26. kassai repülőgépek esete-> Mo. hadat üzent a SZU-nak

· 1941. júl. 1. magyar támadás a K-i fronton

· Angol hadüzenet, Bárdossy úgy tekintette, h az USÁ-val is hadban áll Mo.

· 1941. ápr. 19. kormányrendelet a munkaszolgálatról

· 1941:XV. tc. III. zsidótörvény: vegyes házasság tilos, nemi kapcs zsidók és nem zsidók között tilos, az a zsidó, akinek min 2 nagyszülője izraelita felekezetűként született

· Károlyi Gyula a felsőházban megpróbálta megbuktatni a III. zsidótv-t

· Kamanyec-Podolszk este: 15 000 áldozat

· 1941. szept. 28. Magyar Parasztszövetség, Nagy Ferenc elnök, főtitkár Kovács Béla, pártokon átnyúló antifasiszta demokratikus tömegszervezet

· 1941. dec. 6. Batthyány örökmécsesnél tüntetés: egyetemisták, népi írók, szocdem vezetők

· Népszava 1941-es karácsonyi száma

· 1942 Magyar Történelmi Emlékbizottság: Szekfű elnöklete, 1848 centenáriumának előkészítésére, valójában antifasiszta tiltakozás-> 1942. márc. 15. nagy tüntetés a Petőfi szobornál

· 1942. jan. 4. délvidéken 5000 civil szerb és zsidó meggyilkolása

· 1942. febr. Horthy István kormányzó helyettessé választása, aki aug. 20-án hősi halált halt

· Márc. 7. Horthy menesztette Bárdossy-t

· Kállay-kormány

· 1942:VIII. tc. izraelita felekezet többé nem bevett, csak elismert (tehát működhet, de nem kap állami támogatást)

· 1943. febr. 2. német kapituláció Sztálingrádnál. II. magyar hadsereg – Jány Gusztáv- 40 000 katona elesett, 70 ezer sebesült + eltűnt + hadifogoly

· Konzi alkotmányvédő irányzat: Bethlen-Kállay-csoport: II. magyar hadsereg maradványainak hazahozását követelte

· Kállay titkos tárgyalásokat kezdett a németek háta mögött a szövetségesekkel, kár h erről Hitler végig tudott-> már áprilisban sürgette Horthyt, h váltsa le az áruló miniszterelnököt

· 1943. szept. Szent-Györgyi Albert tárgyalt az angolokkal Isztambulban

· Demokratikus antifasiszta ellenzék: FKGP, SZDP-> 43 aug. parlamenti szövetség

· Sztálin feloszlatta a Komintern-t-> MKP formálisan megszűnt, Békepárt néven alapítottak pártot az illegális kommunisták

· 1943. júl. FKGP memoranduma a kormánynak a háborúból kilépésről

· 1943. aug. 23-29. szárszói konferencia: az „úri Mo-t” elutasító „másik Mo.” Németh László: „harmadik út” a kapitalizmus és a szocializmus között

· Német megszállás

· 1944. márc. 19.

· Horthy helyén maradása legitimálta a lakosság szemében a német megszállást

· Kállayt koncentrációs táborba hurcolták a németek

· Sztójay Döme mineln.

· Edmund Veesenmayer volt Mo-n a III. Bir. teljhatalmú megbízottja

· Baky László, Endre László: nyilas államtitkárok, segítettek az Eichmann-különítménynek a gettósításban

· Gettósítás májusra megtörtént, máj. 15-től deportálások

· A bp-i zsidók megmentését a Horthy-rezsim erk tartaléka

· Horthy megakadályozott egy csendőrpuccsot (Baky László, Endre László)

· 1944. május Magyar Front=FKGP+SZDP+Békepárt+Kettőskereszt Szövetség (legitimista)+ ősszel belépett a Nemzeti Parasztpárt és a KDNP is

· 1944. aug. 23. román átállás a szövetségesekhez-> Horthy aug. 29-én új, neki megfelelőbb minelnököt mevezett ki: Lakatos Gézát.

· A NYi szövetségesek csak azt tudták mondani, h Mo-nak a SZUval kell fegyverszünetet kötnie…Bethlen beláttatta Horthyval, h tárgyalni kell a SZU-val-> Kiugrási Iroda, ifj. Horthy Miklós vezetésével, illegális kommunistákkal is kapcsolatfelvétel

· -> Kommunista Párt név megint, Rajk László vezette

· De Horthy még mindig nem tudott együttműködni a baloldallal, a hadseregbe vetette bizalmát

· 1944. szept. d-erdélyi magyar offenzíva összeomlása után Horthy békedelegációt küldött Moszkvába, Faragho Gábor vezette. Molotov feltétele: Mo. visszavonja csapatait és köztisztiviselőit az 1937-es határok közé, azonnal hadat üzen Németországnak. Okt. 11-én aláírták az előzetes fegyverszüneti megállapodást.

· 1944. okt. 15. Horthy a Rádióban bejelentette, h fegyverszünetet kötött Mo. a szövetségesekkel. -> lakosság kitörő lelkesedése

· Németek elrabolták ifj. Horthy Miklóst, megzsarolták Horthyt-> lemondott, de előtte visszavonta okt. 15-i kiáltványát és kinevezte kormányfőnek Szálasit

· Miklós Béla. I. magyar hadsereg parancsnoka, ÉK-Kárpátokban harcolt épp, átment a szovjetekhez, 20 ezer katona követte

· Felvidéken, D-en (Tito-ék), és Erdélyben is kollektív megtorlások a magyar lakosság ellen… ezért nem állt át tömegesen a magy hadsereg a szovj oldalra

Nyilas uralom

· Szálasi államfő és kormányfő 1ben

· Összeült az Országtanács az 1937:XIX: tc. értelmében, kormányzóválasztást elhalasztották és ideiglenesen Szálasit nevezték ki államfővé „nemzetvezető” címmel

· Okt. közepére a Vörös Hadsereg elfoglalta Mo. K-i és középső részét

· Terror, rögtön bíráskodás

· 2 magyar hadosztályt állítottak ki, h a németekkel harcoljon, tömeges dezertálás

· Okt. 14. Bajcsy-Zsilinszky Endre-> Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága-> fegyveres ellenállás szervezése

· Nov. 15. Bp-i gettó

· Zsidómentők: Angelo Rotta, Schlachta Margit – Szociális Testvérek Társulata, Szent Kereszt Egyesület, Jó Pásztor Egyesület, Raoul Wallenberg,

· Dec. 8. Kiss János, Nagy Jenő, Tartsay Vilmos, a fegyveres ellenállás katonai vezetőinek kivégzése Bp-en

· Dec. 24. Bajcsy-Zsilinszky Endre kivégzése Sopronkőhidán

· Magyarországi Kommunisták Antináci Komitéja: borsodi iparvidék

· Börzsönyben Gergey-zászlóalj ellenállt, Kárpátalján Uszta Gyula irányított szovj partizáncsapatot

· Demény Pál: illegális kommunisták vezetője

· 1944. karácsonyán bezárult Bp körül a szovj ostromgyűrű, a nyilasok még előtte a Dunántúlra menekültek

· 1945. jan. 18. Pest, febr. 13-án Buda felszabadulása

· 1945. ápr. 4. a II. VH vége Mo-n

Nincsenek megjegyzések: