2011. december 6., kedd

Isten városáról 11. 2011.12.05.


XV.-XVIII. könyv
-          Korábbi műveiben a historia a múlt és a prófécia a jelen dolgaira vonatkozott, a DCD-ben összecsúszik a kettő
-          XII./28.
-          Káinnal és Ábellel megjelenik a 2 város a történetben-> Ábel nem épített várost, mert csak zarándok e földön. Káin épít várost, mert ő e világ polgára.
-          Jeruzsálem részben földi város, részben Isten városa.
-          Róma alapítása, Romulus és Remus történetét a Káin – Ábel történet analógiájára értelmezi Ágoston.
-          A bibliai történetek archetípusai bizonyos történelmi eseményeknek, prefigurálják őket.
-          A Szentírást narratív szelektivitás jellemzi, mert az inspiráló nem a faktuális történelmet akarta elmondani, hanem azt a történelmet, amelynek jelentése van.
-          XV./8. Káin városalapítása. -> úgy van megírva, h világos legyen a leszármazás Káin, a fia (Énok) és Ábrahám között
-          Bibliai alakok anticipálják Krisztust.
-          XV./18. Ábel vonásai, amelyek Krisztusra is jellemzők
-          A 11 a bűn száma, mert túllépi a tökéletességet, a 10-et.
-          A nővel vette kezdetét a bűn, amely mindannyiunk halálát okozta.
-          Bábel tornya
-          XVI./4. Babilon nevének etimologizálása Ágostonnál: confusio.
Kitérés Ágoston De dialectica c művére
-          Az elsp szöveg, ahol Ágoston a jelekkel és a jelrendszerekkel foglalkozik.
-          Merít a sztoikusoktól, akiknél a jel proporcionál egy igaz állítást. (Pl. ha teje van, akkor szült.)
-          Beszélni=artikulált hangon jelet adni.
-          Szó=olyasvminek a jele, amit az az ember, aki meghallja, megérti.
-          Nyelvi jelek esszenciális összetevője a kommunikációs funkció.
-          Minden tanítás a dolgokról, v a jelekről szól. De minden, amit tudhatunk, csak jelek révén tud a tudomásunkra jutni.
-          Jelek 2 osztálya: természetes (naturale), adott jel (signa data)
-          A természetes jel szándékolatlanul vezet minket vmi más tudására. Pl. a füst nm direkt figyelmeztet minket a tűzre. J
-          Signa data: konvencionális jelek, azok, amelyeket konvenciók alapján értelmezünk.
-          Az írott szavak a kiejtett szavak jelei.
-          Verbum mentis (a De trinitate-ban ír róla): ami mindenkiben pont ugyanaz, a nyelvétől függetlenül. A konvencionális nyelvek felett áll. Van bennünk egy mentális nyelv, ami nem konvencionális, hanem ideális. A konvencionális nyelvek ezt képezik le (tökéletlenül.)
-           

Nincsenek megjegyzések: