2011. december 31., szombat

7. tétel Magyarország a terület-visszacsatolások idején

· 1938. szept. 4. Imrédy Béla kaposvári beszéde:

o „csodás forradalom”

o kormány diktatúra irányába tett fordulata

o Gömbös-féle telepítési tv végrehajtása a nagybirtokok egy részének kisajátításával

o Olasz típusú munkakamarák

· 1938. szept. 29. müncheni egyezmény: Anglia, Fro., Németo., Olaszo.

· -> Mo. Csehszlovákiával szembeni területi igényeiről olasz-német döntőbíráskodás: Ciano és Ribbentrop

· 1938. nov. 2. I. bécsi döntés

o 11 927 nm

o 1 050 000 lakos, 86,5 %-a magyar

· A csehszlovákiai Egyesült Magyar Párt 26 képviselőt küldött a magy parlamentbe, kormánytámogató pozíció, a pártvezér, Jaross Andor a felvidéki ügyek tárca nélküli minisztere lett

· A keresztényszocialista Esterházy János Slovenskoban maradt, a pozsonyi parlamentben harcolt tovább a fasizmus ellen (44 után szlovák börtönben halt meg)

· Alkotmányvédő front aktivizálódott: a kormányzó párton belül és kívül is összefogtak Imrédy megbuktatására

o 1938. nov. 22-én 62 képviselő kilépett a NEP-ből ás a házszabály-módosító tvjavaslat alkalmával leszavazták Imrédyt

o Imrédy lemondott, de Horthy megint megbízta kormányalakítással

· 1938-39 fordulóján Volksbund der Deutschen in Ungarn (Mo-i Németek Népi Szövetsége)

· 1939. jan. Imrédy megalapította a Magyar Élet Mozgalmat, h majd az támogassa a diktatúráját a NEP helyett

· Az alkotmányvédő front memorandumban kérte Horthyt, h menessze Imrédyt, Horthy ürügyre várt-> Bethlen kiteregette, h Imrédynek volt zsidó felmenője

· 1938tól Pethő Sándor által szerkesztett Magyar Nemzet: „szellemi honvédelem” a német nyomással szemben

A második Teleki-kormány

· Megint betiltották Szálasi pártját

· 1939:II. tc. a honvédelemről: ált hadkötelezettség, leventekötelezettség 12 éves kortól

· 1939. márc. Slovensko és Rusinsko is kikiáltotta függetlenségét, Slovenskoét elismerte Hitler, Kárátaljáét nem-> márc. 15. magyar hadsereg bevonulása Kárpátaljára

· Kárpátalján nem állították vissza az 1918 előtti közigazgatást, hanem kormánybiztos alá rendelték: Perényi Zsigmond

· A titkos vjog miatt újra meg kellett szervezni, h hogyan lehetne absz többsége a kormánytpártnak a parl-ben-> Teleki átalakította a NEP-et Magyar Élet Pártjává (MÉP)

· 1939-es képviselőházi választás: nagy vesztesek a kisgazdák és a baloldal, MÉP 260-ból 183 mandátum, szélsőjobb 49

· A visszacsatolt területeken nem tartottak választásokat, hanem behívtak képviselőket a parlamentbe, akik a kormányt támagatták: Kárpátalja 12, Felvidék 26-> 298 mandátum

· A NEP disszidensei kiiktatódtak (Kereszény Nemz Fügetlenségi Párt, Nemzeti Reformpárt) a választás után.

· Független Kisgazdapárt: 14 mandátumot kapott, Eckhardt Amerikába ment, Tildy lett a pártelnök, Nagy Ferenc, Bajcsy-Zsilinszky Endre is belépett és hozott magával nemzeti radikálisokat, náciellenesség

· Nemzeti Parasztpárt: Darvas József, Erdei Ferenc, Veres Péter, Kovács Imre, lap: Szabad Szó

· Teleki elhatározta, h egy második zsidó tv-nyel kifogja a szelet a szélsőjobb vitorlájából: 1939:IV. tc., értelmiségi pályákon 6%os kvóta, lapoknál és színházaknál + ipari és keresk vállalatoknál 12%-> egyházak titakozása, mert kétségbe vonja a keresztelés szentségét (Teleki meggyőzte az egyh vezetőket, h menjenek bele, különben megbukik a kormány és nyilas hatalomátvétel lesz)

· Hitler kérése: támadja meg Mo. Lengyelországot a német támadással egyidejűleg-> visszautasítás, sőt a kassai vasútvonal használatát sem engedte Teleki a német seregnek

· 39 után 140 ezer ember menekült Lengyelo.ból Mo-ra

· 1940. aug. 30. II. bécsi döntés

o Ciano és Ribbentrop döntőbíráskodása Mo. és Románia között

o Mo. visszakapta É-Erdélyt és a Székelyföldet: 43 104 nm, 2 400 000 lakos, 51,4%-a magyar

o 51 képviselőt hívtak be onnan a magyar parlamentbe, kormánytámogatók

o 1940. dec. Erdélyi Párt, elnöke Ember Géza

o 43tól az Erdélyi Párt követelte leghangosabban a románokkal megbékélést és a háborúból kilépést

· Megint akkut probléma lett a dualizmus-kori nemzetiségi kérdés

· Német követelésre szabadon engedték Szálasit

· 1940. nov. 20. Mo. csatlakozott a német-olasz-japán háromhatalmi egyezményhez-> formálisan is feladta Mo. a semlegességet!

· -> ellensúlyozandó: Teleki 1940. dec. 12. jugoszláv-magyar örök barátsági szerződés

· 1941 márc Hitler igényelte Mo. részvételét Jugo lerohanásában: Horthy és a tisztikar teljesíteni akarta->

· 1941. ápr. 3. Teleki öngyilkossága. Pol végrendeletében figyelmeztette Horthyt a következményekre.

Bárdossy László kormánya

· Csak akkor lép magyar katona jugoszl területre, amikor Jugo már de facto nem fog létezni (szal megvárta, h kikiáltsák a Horvát Köztársaságot)

· Visszacsatolás: Bácska, Baranyai-háromszög, Muraköz, Muravidék, 11 475 nm, 1 millió lakos, 40%a magyar, 26 képviselőt hívtak be a magyar parlamentbe-> 375 lett a képviselők száma, felsőházat is kiegészítették a visszacsatolt területekről behívott tagokkal

· 1941. jan. 31. népszámlálás

· Magy közigazgatási rendszer visszaállítása mindenhol, kivéve Kárpátalját, nemzetiségi intolerancia probl (lakosság 1/4e nem magyar)

Nincsenek megjegyzések: