2012. április 27., péntek

Az Erdélyi Fejedelemség a 17. században - záróvizsga tétel


Erdély a 15 éves háború után

·         Rákóczi Zsigmond fejedelem 1606-08
o   ő az első híres Rákóczi
o   minden fejedelmi birtokot Rákóczi birtokká nyilvánít
o   1608 lemondatja a rendi gyűlés, de az általa elbitorolt fejedelmi földeket nem sikerül visszaszerezni
·         Báthori Gábor 1608-13
o   fejedelmi abszolutizmus növelése
o   elveszi a szász városok kereskedelmi kiváltságait-> Nagyszeben ellenáll-> Báthori G. megostromolja és felégeti
o   visszavonja a hajdúk kollektív nemességét
o   ha egy nemes lány/asszony ellenáll a csábításának, kivégezteti az apját/férjét, ezért Bethlen Gábor a családjával Isztanbulba menekül (lsd Móricz Zsigmond: Tündérkert)
o   1613 testvérszerelmi botrány az utolsó csepp a pohárban a közvélemény szemében, Báthori G. merénylet áldozata lesz Nagyváradon
·         Bethlen Gábor (1613-29)
o   török parancsra választják meg, „Török Gábor” a gúnyneve
o   megerősíti a rendi jogokat és a városi kiváltságokat, amiket Báthori Gábor a sárba tiport
o   de a fejedelmi hatalmat is megerősíti: az ellene szervezkedőktől elkobozza birtokaikat (de életben hagyja őket)-> fejedelmi birtok lesz ezekből
o   több mint 10 000 német mestert betelepít, vallásszabadságot és egy ideig adómentességet is kapnak
o   újjászervezi a 15 éves háborúban szétzilálódott külkereskedelmi kapcsolatokat
o   -> megbocsát neki a közvélemény, elfelejti a „török csatlósságot”
o   a Bocsaki-testamentumot követve fellép a Habsburgok ellen, akik az ellenreformáció és az abszolutizmus kiépítésén dolgoznak, pont kapóra jön Bethlennek a 30 éves háború kitörése 1618-ban-> sereget küld a cseheknek, de nem várják meg, bekövetkezik a fehérhegyi vereségük
o   1618 Besztercebányán magyar fejedelemmé választják a rendek
o   1622 nikolsburgi béke (de van, ahol 1621. dec. 31. a dátum): különbéke II. Ferdinánd és Erdély között: magyar rendi jogok, vallásszabadság, Erdély független a Habsburgok birodalmától – isáig ismétlődik az 1604-es bécsi béke, de ezenfelül Erdély megkap + 7 vármegyét: Borsod, Abaúj, Zemplén, Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa
o   ezeknek az adója hatalmas többletbevétel a fejedelemnek
·         Brandenburgi Katalin (Bethlen Gábor özvegye) fejedelemnő 1 évig, de 1630-ban lemondatják
·         I. Rákóczi György 1630-48
o   Rákóczi Zsigmond fia, Bethlen Gábor barátja és követője
o   „bibliás őrálló fejedelem”: hithű kálvinista
o   kitiltja a jezsuita rendet, gyakorlatilag csak kálvinistáknak ad hivatalt
o   1644/45 svéd terv: találkozás az erdélyi sereggel a cseh-morva határon és Bécs közös megátmadása, találkoznak is a Torstenson vezette svédekkel, de a svéd sereg eddigre már lerobbant, kis pihenő után hazamegy-> I. Rákóczi György különbékét ajánl a császárnak->
o   1645 linzi béke, szó szerint megismétli a nikolsburgit
·         II. Rákóczi György 1648-60
o   az előzőnek a fia
o   álmodozó, mindenképp újra akarja egyesíteni Mo-t, nem érdeklik a realitások és az esélyek
o   pont a legrosszabb pillanatban találta ezt ki, mert a szultán éppen túé erősnek látja Erdélyt
o   II. Rákóczi Zs. lengyel szövetség után néz, Radziwill herceg behívja, de nem választják meg lengyel királynak R. Zs-t, ő elfoglalja Krakkót és Varsót magánhadsereggel (1657)
o   erre lengyel követség megy Isztanbulba IV. Mehmed szultánhoz, h állítsa már le az erdélyi fejedelmet, kap is egy üzenetet, h menjen haza
o   de R. Gy. ezt ignorálja, ráküldik a krími tatárokat, akik szétverik a seregét-> R. Gy. hazatér Erdélybe
o   a szultán felszólítja, h mondjon le a fejedelmi címről, nem mond le-> bejön egy krími tatárokkal kiegészült török sereg Erdélybe
o   R. Gy. még 2 évig ellenáll!
o   végül 1660 szászfenesi ütközetben legyőzik őt és Váradon belehal sérüléseibe.
·         Apafi Mihály 1661-90
o   a történelemkönyvek nem szentelnek neki annyi figyelmet, mint Jókai L pedig úgy szerettem a Török világ Moagyarországont meg az Erdély aranykorát J
o   1662 nagyszőllősi csata: Kemény János elesik az Apafi támogatására érkező jenői béggel vívott csatában
o   1687 balázsfalvi egyezmény Lotharingiai Károly (a Szent Liga seregének fővezére) és Apafi M. között
o   1688 fogarasi egyezmény Antonio Caraffa és Apafi M. között
·         Thököly Imre 1690: a törökök jelölik ki fejedelemnek, a rendi gyűlés is elismeri
·         1690 Diploma Leopoldinum: I. Lipót császár rendelete Erdély helyzetéről: Erdély közjogi különállása megmarad, de az erdélyi fejedelem a mindenkori császár

Precíz fejedelemlista

1541-51 Izabella királyné
1556-71 János Zsigmond
1571-86 Báthori István
1586-97 Báthori Zsigmond
1598-99 Báthori Zsigmond másodszor, 1598-99 Báthori András
1599-1600 Mihály havasalföldi vajda
1601 Báthori Zsigmond harmadszor
1601-02 Báthori Zsigmond negyedszer
1603 Székely Mózes
1604-06 Bocskai István
1607-08 Rákóczi Zsigmond
1608-13 Báthori Gábor
1613-29 Bethlen Gábor
1629-30 Brandenburgi Katalin
1630 Bethlen István
1630-48 I. Rákóczi György
1648-60 II. Rákóczi György
1657-58 Rhédey Ferenc
1658-60 Barcsay Ákos
1661-62 Kemény János
1661-90 Apafi Mihály
1690 Thököly Imre
1704-11 II. Rákóczi Ferenc
·          

Nincsenek megjegyzések: