2012. április 24., kedd

Litván György: Sorstársak és kortársak (Bp., Noran, 2008)


Somló Bódog

·         1899 HSZ megindítása, 1901 TT megalapítása: „második magyar reformnemzedék”, amely aztán dezintegrálódott:
·         Gratz G. és Hegedüs Lóránt a 20-as évek ellenforradalmi kormányainak miniszterei lettek.
·         Kolosváry Bálint konzi egyetemi tanár lett
·         Berinkey Dénes a Károlyi-rezsim miniszterelnöke
·         A baloldalon tulajdonképpen csak Jászí és Vámbéry Rusztem tartott ki, aztán még ők is szembekerültek, mert Jászi rosszul vette, h Vámbéry elvállalta 45 után Mo. washingtoni képviseletét.
·         ketten voltak, akik se jobbra, se balra nem tudtak állni: Pikler Gyula és Somló Bódog, akiktől társaik tudományos szempontból a legtöbbet várták
·         Somlónak kezdeményező szerepe volt a TT létrehozásában
·         Sonló szerint a TT feladata: egy új társadalomszemlélet elfogadtatása a libi kormányzattal, de amikor ebből politikai harc lett, azt nem tudta vállalni
·         vállalta az öntudatos citoyen és független tudós szerepét, , aki visszautasítja a grófok és főpapok beavatkozását a tudományba, de nem vállalta, ami erre következett: az összefonódást a szocialista munkásság ügyével
·         Kolozsváron lett prof, a ehlyi függetlenségi nacik befolyása alá kerül: Apáthy István. Lemond a HSZ szerkesztéséről
·         1918ban Pestre költözött és Jászi minisztériumában dolgozott

Hazatért-e Jászi Oszkár?

·         1919. máj. 1. emigráció, 1947 őszén párhetes látogatás

A demokrácia szimbóluma volt – Károlyi Mihály

·         az enyhülő Kádár-rendszernek kellettek tört. hagyományok, h létét igazolja-> rátaláltak a vörös grófra, a 60as években elkezdték kiadni műveit
·         de mivel demokratikus hagyomány is volt Károlyié, ezért vele bomlasztotta ismagát a Kádár-rendszer, hiszen a farvizén beúszott pl. Jász is a köztudatba

Tudomány és politika Szabó Ervin életművében

·         temetése az őszirózsás forradalom nyitánya lett
·         Marx és Engels első magyar kiadása
·         Mo-n ő volt az első tudományosan képzett marxista
·         a szoci modellt a fr-olasz szindikalizmusban találta meg
·         1903ban lépett ki a Népszavából és ment át a HSZ-hoz

Egy magyar néptribun emléke – Kunfi Zsigmond (1879-1929)

·         szegény zsidó család
·         bölcsészhallgató
·         kult és oktatásügyi népbiztos, helyettese: Lukács György-> nem a legnagyobb egyetértés
·         a mérsékelt szárny képviselője a forradalmi kormányzótanácsban
·         képtelen volt bolsevikká válni
·         ellenséges viszony az illegális Kommunisták Mo-i Pártjával
·         de a Peyer-féle szocdemekkel sem tudott egyetérteni
·         megmérgezte magát
·         „Magyarul író voltam, németül csak újságíró vagyok.”
·         megmérgezte magát
·         hamvait 1947ben hazahozták

Szellemidézés az egykori Madzsar-házban – Megnyitó egy „családi” kiállításon

·         Jászi kezdettől határozottan antikomcsi, Madzsar viszont a Horthy-rendszer elleni tiltakozás közben fokozatosan balra tolódott, kizárták a szocdem pártból
·         a 30as évek elején már az illegális KMP vezetőihez tartozott
·         1935 Jászi Alice halála-> Madzsar elhagyta az országot, először Kassára ment lányához, Lilihez és annak férjéhez, majd Moszkvába
·         amikor megtudta a New Yorkban élő Hollós Józseftől, h Jászi belépett a Trockij védelmére alakult nemzköz bizottságba, akkor megszakította Jászival a kapcsolatot

A magyar polgárság citoyen lelkiismerete – Csécsy Imre (1893-1961)

·         kálvinista családból szárm.
·         1914 tavazsán, 20 évesen Kosztolányival közös folyóiratot indított: Új Magyar Szemle, háborúellenes, ezért betiltották
·         Jászi személyi titkára a nemzetiségi minisztériumban, Jászi lemondása után a külügyminisztérium állományába került, mivel a Tanácsközt. alatt is ott maradt, utána elveszítette állását
·         1919 októberében az ellenzéki Világ munkatársa lett
·         az örök emigráns Jászi hazai képviselőjének, „helytartójának” tekintette magát
·         a 20as évek közepén megpróbált polgári egzisztenciát teremteni családjának: a Phőnix Biztosító Társaság tisztviselője lett, de elege lett: 1933ban átvette a Századunk szerkesztését (ami a HSZ-ot volt hivatva pótolni)
·         Csécsy neve összeforrt a Századunk történetével
·         1945 megalakította a magyar Radikális Pártot, majd a Haladás c radikális hetilapot (amely hamarosan Zsolt Béla vezetése alá került)

Nincsenek megjegyzések: