2012. április 2., hétfő

A görög-perzsa háborúk - záróvizsga tétel

A görög-perzsa háborúk

Kezdetek

· Konfliktusok:

o Perzsa bir. elfoglalta Thrákiát, ami fontos kereskedelmi partner volt a görög poliszoknak,

o ellenőrzése alá vonta a Hellészpontoszt és a Boszporoszt: Athén és Megara elzárása a Fekete-tengeri gabona importtól

o elfoglalta Iónia poliszait

o az elűzött görög türannoszok ált. a Perzsa birodalomban találtak új szövetségest

· Kr. e. 500-494 ión felkelés, görög segítséget kértek-> Spárta elutasította, Athén belement

· Kr. e. 494 ión flotta veresége Ladé szigeténél

· Perzsa megtorlás a felkelés városaiban-> sok görög elvándorolt Kis-Ázsiából, Iónia elveszítette kult. vezető szerepét a görög világban

· Bár Athén segítsége a felkelésben jelentéktelen volt, meggyőzte arról Dareioszt, h csak úgy tud állandóságra berendezkedni Kis-Ázsiában, ha Hellászt is leigázza

Dareiosz hadjárata – Első szakasz

· Kr. e. 492 szföldi és tengeri támadást indított Hellász ellen

· Az Athosznál elsüllyedt a perzsa flotta nagy része és a thrákokkal vívott harcokban a szföldi sereg is sok katonát elveszített-> perzsák visszavonultak

· Kr. e. 491-ben Dareiosz követeket küldött a görög államokba, ha a meghódolást jelképező földet és vizet követeljenek, sokan teljesítették, Spárta és Athén elutasította (ráadásul a követeket Athénban egy szakadékba, Spártában egy kútba dobták…)

· Kr. e. 490 büntetőhadjárat Athén ellen, tengeren

· -> marathóni csata, Miltiadész megverte a perzsákat

· -> a korábban a perzsáknak behódoló városok függetlennek nyilvánították magukat

· A Kr. e. 480-as években Dareiosz halála és Xerxész kezdeti nehézségei haladékot adtak Athénnak.

· Ariszteidész (szföldi hadsereg fejlesztése párt) <-> Themisztoklész (tengeri flotta fejlesztése) dilemma Athénban, utóbbi nyert, nagy flottafejlesztés

Második szakasz – Xerxész

· A szicíliai görögöket megtámadták a karthágóiak

· Athén és Spárta megszervezte az iszthmoszi szövetséget a perzsák ellen-> egyesítendő görög erők fővezérsége Spártáé

· Kr. e. 480 Thermopülai. Leónidasz serege várta a perzsákat a szorosban. Tömeges önfeláldozás. Ephialtész árulásával bekerítették őket a perzsák. „Itt fekszünk; vándor, vidd hírül a spártaiaknak: megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.”

· Szalamisz. Athén lakosságát evakuálták, a perzsák elfoglalták az Akropoliszt, a várost kifosztották. Közben Themisztoklész és a flotta várta őket a szalamiszi-szorosban és legyőzték őket.

· Thesszáliában hagyott telelni egy hadsereget Xerxész, Mardoniosszal az élen, h a köv. évben folytathassa a háborút.

· Nem sokkal Szalamisz után a NYi görögök is legyőzték Karthágót.

Plataia és Mükalé – az utolsó felvonás

· Kr. e. 479-ben a Thesszáliában hagyott perzsa hadsereg benyomult Attikába. Megint eakuálni kellett Athént, megint elpusztították a várost a perzsák, sőt szövetségi ajánlat, de nem fogadták el.

· A spártaiak csak akkor mentek segíteni (Pauszaniász vezetésével), amikor komolyan kellett tartani attól, h Athén elfogadja a perzsa ajánlatot.

· Mardoniosz visszavonult Boiótiába-> Plataiánál került sor a köv. csatára

· Kr. e. 478 A szövetkezett görögök Plataiánál szföldi, a Mükalé-foknál (Kis-Ázsia) tengeri csatában győzték le a perzsákat.

· Iónia megint elszakadt a Perzsa birodalomtól.

· Kr. e. 478-ban Pauszaniász a szövetséges flotta élén felszabadította Ciprus egy részét és Büzantiont is a perzsa uralom alól.

· Békekötés csak Kr. e. 449-ben, Kalliász-féle fegyverszünet: a perzsáknak olyan távol kell maradniuk az Égei-tengertől, amennyi távot egy ló egy nap alatt fut be és hadihajóval nem mehetnek túl Thrákia partvidékén

Adalékok

Athéni propaganda: a szalamiszi csata döntötte le a háborút, de akkor egész Attika perzsa kézen volt! Plataiánál és Mükalénál viszont a spártaiak nyertek!

A szalamiszi csata napján Karthágó megtámadta Szürakuszát, így egyszerre történt görög győzelem az anyaországban és Szicíliában. Persze nem véletlenül érte őket egyszerre támadás.

Mükalé után Spártát nem izgatta a kis-ázsiai görögök sorsa, Athén viszont meghirdette Iónia felszabadításának programját-> Déloszi szövetség Kr. e. 478.

A déloszi szövetség

Milétosz, Epheszosz, Szmürna a görög anyaország és Perzsia közti közvetítő kereskedelemből élt. Amikor a perzsák elfoglalták őket, ebből belső kereskedelem lett, hatalmas hátországot kapnak. Ez a gazd. Potenciál virágoztatta fel őket. Na erre Athén erőszakkal felszabadította őket, megszűnt a Perzsa birodalommal folytatott kereskedelem és véget ért a ión városok virágkora.

Nincsenek megjegyzések: