2012. május 18., péntek

Durkheim és a judaizmus


Durkheim és a judaizmus
Bruno Karsenti francia professzor előadása az ELTÉn 2012. május 7-én.
·         egy amerikai enciklopédia felkérésére írt erről tanulmányt, akkor még értelmetlennek látta a témafelvetést, mert úgy gondolta, hogy Durkheimnek mint tudósnak nem volt köze a zsidósághoz, csak mint magánembernek (nekem is ez volt a benyomásom, meglepett , hogy ilyen címmel tart előadást). De aztán beleásta magát Az öngyilkosság c. könyvbe a „Durkheim és a judaizmus” témafelvetéssel a homlokterében és jutott valamire.
·         Durkheim apja is rabbi volt, és előtte 8 nemzedékig visszamenőleg a felmenők is
·         a Tórát jól ismerte Durkheim, de a talmudi irodalmat nem
·         „Az individualizmus és az intellektuelek” címmel írt cikket a Dreyfus-per idején, de nem zsidóként, hanem sima értelmiségiként szólt hozzá
·         1899-ben válaszolt egy antiszemitizmussal kapcsolatos körkérdésre
o   nem kell túldramatizálni a franciaországi antiszemitizmust,  sokkal felszínesebb és múlandóbb, mint a német v az orosz
o   a rossz társadalmi közérzet ellen kell küzdenie a szociológiának, mert az páriává teszi csoportokat, és így azokat könnyen ki lehet rekeszteni
o   2 nemzedék múlva úgyis eltűnik magától a zsidóság, mert végbemegy az asszimiláció, ez csak azért nem történt meg még, mert az antiszemiták akadályozzák, az antiszemitizmus visszafogja az asszimilációt
·         D. a francia republikanizmus híve volt, és az asszimilációé is
·         Az öngyilkosság
·         a szociológusok szerint a deviancia-szociológia alapító könyve
·         Karsenti szerint viszont a modern erények eltúlzásáról szól: az öngyilkosság típusok a lemondás, az individualizáció, illetve a haladás szeretetének eltúlzásából nőnek ki
o   altruista öngyilkosság – lemondás
o   egoista öngyilkosság – individualizáció
o   anómiás öngyilkosság és fatalista öngyilkosság – haladás szeretete
·         az öngyilkosság nem patologikus jelenség, csak az a patologikus, ha megbomlik az egyensúly a kül. öngyilkosságtípusok között, ez történt a 19. sz. végén az egoista típusú öngyilkosság javára
·         a korporációk (szakmai testületek) segítenek elmozdítani az individuumokat altruista irányba, mivel a vallási közösségek erre már nem képesek a vallás visszaszorulása miatt
·         a protestantizmus az egoista típusú öngyilkosság táptalaja, mert támogatja a lelkiismeret szabadságát: protestánsoknál gyakoribb az öngyilkosság, főleg az egoista, mint a zsidóknál és a katolikusoknál
·         a zsidóság alacsony rendű, mert csak gyakorlatból áll, a gondolkodást nem támogatja. De legalább nem uralkodik a lelkeken. Már alacsony rendű vallásokhoz képest viszont intellektuálisak és városiak a hívei, ami hajlamosíthatná őket az öngyilkosságra.
·         a zsidó vallás által támogatott intellektuális tevékenység nem kritikai, ellentétben a protestantizmus által támogatottal
·         ?Mi a helyzet az asszimilált zsidókkal?
o   tanulással jutnak be a társadalomba, nem a tradíciójuk legyőzésével, és nem is annak érdekében tanulnak, h túl tudjanak lépni a tradíció korlátján
·         zsidó individuum két szintje
o   gyakorlat
o   intellektus: kritika nélküli intellektus
·         a 20. sz.ra megnőtt az öngyilkosság aránya a zsidók körében: megötszöröződött-hatszorozódott Németo.ban és Ausztriában, leginkább az anómiás típusú
·         konklúzió: Durkheim szerint a modern zsidó tudományosság nem kritikán keresztül valósul meg, nem személyes, hanem kollektív
·         fontos: az a zsidó közösség, ahol Durkheim felnőtt, nagyon asszimilált-csak a külsőségeket tartó típusú volt, és Durkheim nem nagyon tudott attól elvonatkoztatni, nem tűnt fel neki igazán, h az csak egy a zsidóság sokféle megélése közül, az egészet azzal a mentalitással azonosította
·         Megjegyzés: mivel sajnos nem tudok franciául és így a tolmácson keresztül követtem az előadást, biztosan lemaradtam érdekes részekről, pl. hallottam, hogy szóba hozta Karsenti Martin Bubert és Gershom Scholemet is, de nem fordította le a tolmács azt a mondatrészt. L

Nincsenek megjegyzések: