2012. május 2., szerda

Összehasonlító vallástörténet II./11. 2012.05.02.


·         az államegyházhoz képest alternatív vallási irányzatok Angliában
o   „rekatolizáló” irányzatok (ők ezen megsértődnének, de gyakorlatilag erről van szó, mert pozitívan viszonyultak az óegyház hagyományaihoz: orgona, kórus, templomi művészet)
o   keményvonalas református irányzat: puritán: kontinentális típusú szigorú egyházszervezet és életmód kialakításán dolgozott
o   17. sz. polgárháborúk sorozata, a végén az Erzsébet-korihoz hasonló egyházszervezet alakult ki: megtűrte a nagyon hagyományos, külsőségekben katolikus high church-öt-> neogótikus építészet: demonstrálja a középkorral való solytonosságot. Emellett a széles rétegek életében a low church volt jelen, dísztelen templomokkal, kórus nélkül, népnyelvű himnuszokkal (anthem).
·         az anglikán egyház leghagyományosabb irányzata ma a nigériai közösség, a legprogresszívabb az amerikai episzkopális egyház
·         a Német-római Császárság területe a legviharosabb vallásilag. Az augsburgi vallásbékével helyzetbe hozott lutheránusok nem voltak szolidárisak a többi protestáns irányzattal, akik átestek a „II. reformáción”-> ez a feszültség vezetett el a 30 éves háborúhoz, a „nulladik világháborúhoz”.
·         A 30 éves háború először a császárság belháborúja volt, de aztán beavatkozott a lutheránus svéd királyság Gusztáv Adolf vezetésével-> ezzel kiterebélyesedett a háború, gyorsan belekeveredett egész Európa.
·         Az itáliai területek francia szimpatizánsok voltak, úh Franciaországgal együtt a lutheránus svéd oldalra álltak a Habsburgokkal szemben! A protestáns Anglia kihagyta magát az egészből. -> nem egyértelműen vallási a frontok közötti törésvonal!
·         az itáliai egyház ugyanúgy missziós területnek tekintette a német birodalom és Anglia területét, mint Japánt v Kínát. Collegium Germanicum alapítása Rómában missziós papok képzésére.    Germánia, mint az eretnekség hazája beivódott a köztudatba és elborzasztotta a déli katolikus lelkeket. :D
·         a pápai állam állandóan konfliktusban volt a német területekkel. Még Bismarck is a pápában látta legnagyobb politikai ellenségét, aki IX. Pius volt akkor, az eddigi történelem leghosszabban pontifikáló pápája.
·         Franciaországban a református felekezet az előkelők vallása volt, a hugenották a társadalom felső rétegeiből kerültek ki, olyan patrónusai voltak a felekezetnek, h egész városokat sikerült bevenni, és hídfőállássá kiépíteni. A militáns anti-protestáns érzelmek így éppen a legalsóbb társadalmi rétegekben lettek e legerősebbek, ezeket gerjesztették a jezsuiták.
·         a formálisan katolikus királyi ház erélytelensége miatt a katolikus front vezetése a Guise-ek kezébe került, olyan lett, mint ma az IRA, tehát rettentően katolikusnak vallotta magát, de se a pápa se a francia király nem lelkesedett a tevékenységéért maximálisan. Alapvetően szerzetes prédikátorok gerjesztették a népi haragot a hugenották ellen. A 16. sz-i Fro.ban a katolicizmus fellegvárának Párizs számított, ami hősiesen ellenállt egy hugenotta ostromnak, ami alatt éhínséget és járványt is elszenvedett a lakosság-> további indulatok a hugenották ellen-> a Szt. Bertalan éjszaka egy emiatti vendettának is felfogható.
·         további véres évtizedek és két királygyilkosság után úgy pacifikálódott a helyzet, h a hugenottákat emigrációba illetve belső zárványokba kényszertik. Csak a Napkirály fogja felmondani ezt a megegyezést.

Hétköznapok a reformáció korában

·         boszorkányüldözés: több párhuzamos jelenség komplexuma a boszorkányság
·         magukról is gondolták azt emberek, h ők boszorkányok
·         ahogy K felé haladunk Európában, egyre inkább voltak férfiáldozatai a boszorkányüldözésnek
·         „Az orvostudomány két dolgon nem tud segíteni: a kis bajon meg a nagy bajon.” J Földváry M.
·         A Gonosz szellem az evilág fejedelme a doktrína szerint, korlátozott hatalma van csak, de az praktikus, a testi működésekre és a természeti csapásokra kihat. Célja mindenkinek a kárhozatba taszítása, de persze nem ezzel cserkészi be a lelkeket, hanem látszólagos pozitívumokkal-> első szint a kísértés, második szint: elhiteti az emberrel, h jó célt szolgál a Gonosz szellem szolgálásával pl. Faust azért paktál le az ördöggel, mert több tudást akar.
·         Skóciában nagyon erős társadalmi szolidaritás alakult ki, a református egyház teljesen megregulázta a társadalmat, közel hozta egymáshoz a társadalom tagjait-> az idegenek és megkonstruált idegenek (boszorkányok) elleni kirekesztés nagyon erős. (Spanyolországban a mórok és a zsidók töltötték be a társadalmi kohéziót elősegítendő kirekesztett és üldözött megkonstruált idegenek szerepét.)
·         a boszorkányság tulajdonképpen demokratikus intézmény volt, mert boszorkányság vádjával a nincstelen is kicsinálhatta a gazdag ellenségét-> a 14-15. sz.ban a haláltánc jelensége volt a terepe az egyenlősítésnek

Prédikációkultusz

·         a mai emberrel ellentétben a kora újkor embere lelkesedett az órákig tartó prédikációkért
·         mindig van egy olyan sensus comunis a korszellemben, ami mellett már nem érvelnek
·         sokkal ingerszegényebb környezetben élt az emberek nagy része, mint ma, ha egy könyv megjelent, azt tényleg sokan elolvasták, mert kevés könyv volt és kevés időt töltöttek beszéd hallgatásával, tehát azt élvezték, nem úgy, mint mi
·         a korribori-élmény miatt is fontos volt a templomba járás
·         Skóciában volt a legnagyobb kultusza a prédikáció-hallgatásnak, ahol egymástól elszigetelten éltek az emberek
·         mi egy hatalmas ideológiapalettáról válogathatunk, a kora újkorban nem így volt-> szivacsként beszívták azt a kevés intellektuális hatást, ami adódott
·         a koldulórendek elterjedésével felívelt a verbalitás kultúrája. A mai ember már nem olvassa el a feliratokat, mert telítve vagyunk betűkkel. Megint a non-verbalitás ível felfelé-> design fejlődése, mindennek logó kell, senki nem olvassa el, h melyik cég támogatott vmit, a logót kell odatenni, h rögzüljön az infó.
·         köv. órán: „a protestantizmus szelleme”, Max Weber elmélete (Mac Culloch elég elutasító vele szemben, de nem részletezi), szerelem és szexualitás és család III. rész/15-16. fejezet

Nincsenek megjegyzések: