2012. május 5., szombat

Rövid részlet MacCulloch reformációs könyvéből

Pontosabban egy rövid részlet kijegyzetelése.


15. fejezet. Szerelem és szexualitás: Mi nem változott?

·         a remeték és szerzetesek felbukkanása az intézményes egyházban (3. sz.) óta egyre magasabb polcra került a szüzesség és másodrangú lett a házasság
·         Jeromos különösen sokat dicsérte a szüzességet a házasság kárára
·         1563 anatéma azokra, akik Desiserius Erasmushoz és a mainstream protestantizmushoz hasonlóan azt állították, h a házasság magasabb rendű a cölibátusnál
·         a prot. reformáció jelentős változást hozott a kereszténység történetében a szexualitáshoz való hozzáállásában: megerősödött a házasság fontossága
·         (forró + nedves=szangvinikus; forró + száraz= kolerikus; hideg + száraz=melankolikus; hideg + nedves = flegmatikus)
·         a hideg nedveket a nőkkel, a forróakat a férfiakkal hozták összefüggésbe
·         Arisztotelész: a preokreáció csakis a ffi magjának közreműködésétől függ
·         Galénosz: a női test a ffi test komplementere, a petefészek a herének felel meg
·         Ágoston számára az emberiség végső bukása az 1Mózes 3:7, amikor a szexuális szégyenérzet belépett a világba
·         Máriával egy erőteljes nőalak lépett be a kkori kereszténységbe
·         Kálvin is ragaszkodott hozzá, h Mária egész életében szűz volt, pedig ingatag a szentírási alapja
A család a társadalomban
·         a késő kkortól az ipari forradalomig két családmodell létezett Európában: a kiterjesztett és a nukleáris
·         K-en, a Mediterráneumban és a kelta kultúrában a többgenerációs család dominált
·         az é-eu országokban viszont a nukleáris
·         a területek domináns családmodelljeit nem érintette a vallási változás!
·         a kiterjesztett családmodell predominanciája: Lengyel-Litván Unió, Magyaro., Erdély
·         Anglia: nukleáris család, házasságkötés későn, a 20as évek közepén, férj és feleség között kicsi korkülönbség
·         személyzet jelenléte, kivéve a legeslegszegényebb családokban
·         a szolgák ált. addig szolgáltak, amíg meg nem teremtették az egzisztenciát, amivel családot tudtak alapítani a 20as éveik közepén
·         a Kirk kijelentette, h két fiatal közötti vonzalom „az Isten munkája”-> ha a szülők a szerelmesek közé állnak, a lelkésznek igyekeznie kell jobb belátásra bírnia őket, de ha nem sikerül, akkor a beleegyezésük nélkül simán össze kell adnia a fiatal párt! (ez nagyon tetszik!)
·         É-Eu-nagy rézén szokás volt a szegényeknél, h a szerelmespár formális keretek között megosztotta egymással az ágyát, nem kellett egyből összeházasodni, ezt Amerikában bundlingnak hívták
·         a háztartások azonos nemű tagjai egy ágyban aludtak-> lehetséges volt a diszkrét homoszexuális gyakorlat
A szodómiától való félelem
·         gyűjtőfogalom volt, minden helytelenített szexuális gyakorlatot idesoroltak
·         a „buzi” szó valszeg a bogumilből jön, ahogy a bugris is
·         Sienai Bernardin kedvenc prédikációs témája volt a szodómia ostorozása, akár azonos, akár különböző neműek között
·         16-17. sz. meleg szubkultúra kialakulása Amszterdamban és Londonban
·         a „leszbikus” szót a 18. sz.ban alkották meg, 100 évvel a „homoszexuális” kifejezés bevezetése előtt!

16. fejezet: Szerelem és szexualitás: Mi változott?

Az „erkölcsök reformációja”
·         már a 15. sz.ban elkezdődött, a közhatalom-gyakorlás egyre szigorúbb lett
·         egyre több szodómia-eset került bíróság elé
·         inkább a világi bíróságok taglalták, mint az egyháziak
·         a szifilisz legintenzívebben urbánus környezetben tombolt-> ispotályok hada épült fel dierekt az új kór kezelésének céljából
·         bevált gyógyszer lett a guaiacum (gyógyászati gyanta)
·         a Fuggerek építették az első és azóta is működő szociális bérlakásnegyedet! Fuggerei, a Gugger családi alapítvány működteti, feltétele az ottlakásnak, h az illetők naponta 3szor imádkozzanak a családért, az éves bér kb. 1 euró
·         a malária első hatékony kezelését a jezsuiták fedezték fel, dél-amerikai lelkipásztorkodásuk során
·         a szifilisz rohamos terjedése szerepet játszott a 16. sz.ban bekeményedő erkölcsi fegyelmezésben
·         a 16. sz. ökumenikus jelensége az engedéllyel működő bordélyházak bezárása
·         az urbánus reformáció elengedhetetlen velejárója lett a bordélyházak bezárása mindenhol
·         a közfürdőknek is befellegzett (kivéve Finnországban és az oszmánok kezében lévő területeken) és így a higiéniának is
·         laikus népesség szemlélete: a házasság azzal már létrejött, h egyetértésre lépett a nő és a ffi és ezt kifejezte egymás előtt, ettől kezdve lehet köztük szexuális kapcsolat, a templomi esküvő csak opcionális extra
·         -> a 16. sz.tól ez a múlté mind kat., mind prot. területeken
A katolicizmus, a család és a cölibátus
·         1563 Tametsi c. dekrétum: a házasság érvényességének feltételei: kölcsönös beleegyezés kinyilvánítása egy illetékes klerikus előtt, 2 tanú jelenléte,
·         a Szt. Család népszerűsítése az ellenreformáció propagandájának része volt, jól mutatja azt a feszülstséget, ami a családi élet támogatása és a cölibátus preferálása között feszül
·         Loyolai Ignác lelkipásztora volt Pármai Margitnak, V. Károly törvénytelen lányának
·         a jezsuiták a jótékony célú pénzgyűjtés profi úttörői
·         női rendek száma látványosan növekedett
·         Mary Ward angol nemeskisasszony-> angolkisasszonyok 1609, később felfüggesztették, Mária még házi őrizetbe is került, mert kártékonynak látták az egyház ffiközpontú alapelveire nézve
A protestantizmus és a család
·         új elem: a házasság dicsérete a cölibátus rovására
·         1518 Erasmus: A házasság dicsérete: vitairat a cölibátus ellen
·         a prot. lelkipásztorok, akik már nem cölebsek, szakállnövesztéssel demonstrálták férfiasságukat
·         az augsburgi vallásbéke biztosította, h a lutheránus lekészek gyerekei törvényesnek számítsanak
Szabadság a valláson belül
·         17. sz. végén Németo.ban fejlődésnek indult a lutheránus egyházon belül egy intim kegyességi megújulási mozgalom, a pietizmus
·         az 1688as dicsőséges forradalom után Angliában kibontakozott egy vallási pluralizmus, óhatatlanul-> anglikán egyház bekeményít a fegyelmezésben


Nincsenek megjegyzések: