2010. szeptember 30., csütörtök

Az iszlám 3. szept. 30.

Jemen területe hegyes, van monszun eső, földművelésre alkalmas. Már az i. e. I. évezred elején letelepedett kultúra, írás, földművelés. Egy elmélet szerint minden sémi nép innen, D-Arábiából vándorolt É-ra, több nagy hullámban, D-Arábia túlnépesedése miatt.
Arabok
a)     Oázis-városokban letelepedettek
b)     Beduinok (arabul: „vándorló”): legelőt és vizet keresve vándorolnak-> a vándorlás követi az évszakok változását. Télen benyomulás a sivatagba, mert lehet találni vizet, nyáron kihúzódás, mert nincs víz. -> ingamozgás

Beduinok

Az i. e. I. évezred elején háziasították a tevét, addig nem volt lehetséges ez a vándorló életmód, csak félnomád, mert nem tudtak annyira eltávolodni a földműv területétől.
Birka és kecsketartás.
A legelőterület szent! A törzsek nem sértik meg egymás legelőterületét, ha igen, akkor háború tör ki.
A táborhely elhagyásakor a kutyák ették meg a maradékokat-> alacsony rendű állatok (az iszlámban is), hagyták őket falkákban rohangálni a sivatagban.
A macskát viszont tiszteli az iszlám, mert Mohamednek is volt. + rátelepedés Egyiptomra, ahol ősi macskakultusz volt. Sztori: Mohamed nem akarta felébreszteni a macskáját, aki a köpenyén aludt, inkább levágta a köpenynek azt a részét.
Törzs-> nemzetség-> család
A kovácsok alávetettek a törzsön belül, tisztességes beduin állattartással foglalkozik.
Törzsi tanács: a nemzetségek sejkjeiből áll, van köztük egy legtekintélyesebb.
Minden törzsnek volt egy saját istensége, aki kifejezte a törzs identitását, a szobrát egy külön teve cipelte sátorban (~Frigyláda).
A létező legsúlyosabb büntetés: kidobás a törzsből, az egyén minden védelem nélkül marad, nehéz más törzsbe belépni. De lehetséges, ha egy törzstag kliense lesz, vagyis mawla. (Nem rabszolga!)
Előfordult, h a törzs egy része letelepedett, a másik fele vándorolt és időnként meglátogatta a városi részt.
A törzs visszavezeti magát egy ősapára.
Imrul-Qaisz a leghíresebb Mohamed előtti arab költő.

Világpolitikai helyzet a 7. században

395 K-róm. bir.
Szaszanida bir. 3-7. sz. Központja Mezopotámia.
A kettő között két arab lakosságú ütközőállam: Ghasszánida (Bizáncbarát) és Lakhmita (perzsabarát).
Bizánc belső megosztottsága:
-          Monofizita eretnekség: Jézusnak 1 természete van. Egyiptom+Etiópia: a kopt egyház monofizita!
-          Nesztoriánusok: Jézusnak 2 természete van. A perzsák támogatták őket-> odamenekültek.
-          Homo ousion (1lényegű) <-> homo iousion (hasonló)
Zsidók és keresztények is éltek Arábiában. A II. Szentély lerombolása után arábiai diaszpóra. Arabul beszél.
Arábia: keresztülhaladnak a fontos K-et a Mediterráneummal összekötő keresk. útvonalak (az egyik elágazik Mezopotámia felé): tömjén, füstölőszerek!
Jemen területén volt időben egymás után: Sába királysága (Goldmark Károly: Sába királynője c. opera) – szábeusok, Mineus királyság, Himjarita királyság Mohamedhez időben a legközelebb.
Petra (ma Jordánia Di része) keresk. Csomópont. Megszűnt a karavánút-> Petra elnéptelenedett. Burckhardt (iszlámra áttért svájci utazó) fedezte fel. Toynbee lemélete: a történelem mozgatórugója a kihívás-válasz dinamika, Petrát hozta fel példának.
A bizánci-szaszanida háborúk elsöprik a ghasszánida és a lakhmita ütközőállamot.

Nincsenek megjegyzések: