2012. január 2., hétfő

11. tétel: Magyarország művelődéstörténete a két világháború között

· Közoktatás jelentős része egyházi kézben

· Középiskolai szintig kötelező hitoktatás

· Kultuszminisztérium élén csak katolikus lehetett

· Katolikus neobarokk mentalistás

Művelődéspolitika

· Miniszterek: Klebelsberg Kunó 1922-32, Hóman Bálint 1932-38, aztán 39-42

· Hóman B. részt vett Gömbös Nemzeti Munkatervének kidolgozásában is-> nevelés nemzeti cél, klebelsbergi kultúrfölény koncepció

· 1940:XX. tc. nyolcosztályos népiskola, nehéz megvalósítás

· Hómani oktatáspolitika: egységes gimnázium

· 1937 Horthy Miklós ösztöndíj: középiskolásoknak és egyetemistáknak, akik: „szegény sorsú, szorgalmas és nemzethű”

· Középfokú oktatás alsó szintje: polgári iskola

· Középfokú szakoktatás: líceum, mezgazd, ipari és kereskedelmi középiskolák

· Líceum: pedagógiai szaktanulmányokra készít fel

· Iskolák bevallott célja az „egészséges antiszemitizmusra” nevelés, gazdasági őrségváltásra felkészítés

Tudományok, művészetek

· Szellemtörténet-> Hóman B.: A történetírás új útjai

· Magyarságtudomány: a magyarság történeti életével foglalkozó tudományok összessége

· Társadalomtörténet: Hajnal István

· Jogtörténet: Eckhardt Ferenc

· Művelődéstörténet: Domanovszky Sándor

· Bartók, Kodály

· Szociográfia fellendülése

· Népi irodalom

· Herczeg Ferenc: a korszak hivatalos írófejedelme

· Zilahy Lajos: középrétegek népszerű írója

· 1928-tól nyári könyvnapok

Nincsenek megjegyzések: