2012. január 3., kedd

16. tétel "Cikk-cakk" politika 1953 és 56 között

· 1953. márc. 5. meghalt Sztálin, de nyáron Berija is, aki a legveszlyesebb volt Rákosira nézve

· 1953. jún. 27-28. MDP-KV-> „júniusi határozat”

· -> főtitkári tisztséget megszüntette a KV, Rákosi Mátyást első titkárrá választotta, minelnöknek Nagy Imrét javasolta

· DE nem hozták nyilvánosságra a júniusi határozatot

· 1953. júl. 11. MDP KV pártaktíva értekezletet hívott össze-> nyilvánvaló lett, h a pártvezetőség nem egységes a júniusi határozat ügyében: Rákosi-front<-> Nagy Imre-front

· Nagy Imre-kormányzat feloszlatta az internáló táborokat, feloldotta a kitelepített „osztályidegenek” kényszerlakóhelyhez kötöttségét, megszüntette a kuláklistát

· 1954 tavasz rehabilitáció: Kádár János… de a Rajk-perben és a szocdemek elleni hajtóvadászatban elítélteket nem

· 1955. jan. SZKP Elnöksége Rákosi mellett foglal állást-> ő megint nyeregben érzi magát,

· A PB önkritika gyakorlására akarta rávenni Nagy Imrét, nem sikerült

· „Márciusi fordulat”: 1955. márc. MDP-KV: az 53 júniusában hozott határozat helyes volt, de végrehajtásába hibák csúsztak, Nagy Imre elmarasztalása

· -> Rákosi-csoport felülkerekedett, Nagy Imre lemondott a minelnökségről

· Hegedüs András az új mineln

· 1955. május osztrák államszerződés-> 55. máj. 14. Varsói Szerződés

· 55. nov. visszatér az utolsó gulágrab csport a SZUból, köztük Kovács Béla

· 55. dec. az MDP kizárja Nagy Imrét

· 1955. dec. 14. Mo-ot felvette az ENSZ

· Rákosi még mindig nem mondta ki Rajk László ártatlanságát, 55ben sem

· 1955 koncepciós perekben bebörtönzöttek többségét kiengedték, de nem rehabilitálták őket

· 1956. febr. 14-25. SZKP XX. kongresszusa-> Rákosi itthon azt hazudja, h a kongresszus őt igazolta

· Antisztálinista mozgalom kibontakozik: Petőfi-kör, MEFESZ tagok találkozója, nyilvános vita, Nagy Imre rehabilitációjának és funkcióiba visszahelyezését követelték

· 1956. júl. MDP-KV (Mikojan nyomására) felmentette Rákosit első titkári funkciója és PB tagsága alól-> elment a SZUba

· Új első titkár: Gerő Ernő

· 56. okt. 6. Rajk László újratemetése-> gyakorlatilag tüntetés

· 56 okt. Nagy Imrét visszaveszi a párt

· Okt. 21. MEFESZ nyilvánosságra hozza a követeléseit

Nincsenek megjegyzések: