2012. január 12., csütörtök

Szent Ágoston: Isten városáról VI-X. könyv


VI. könyv
·        Azokat cáfolja, akik szerint a halál utáni élet boldogságáért kell az isteneket tisztelni.
·        Az első 5 könyvben a pogány mitológiát, a második 5 könyvben a pogány filozófiát támadja.
·        Varrónak az istenekről írt műve csak meggyalázása az isteneknek.
·        Varro könyvének felosztása
·        3 féle mitológia Varro szerint: mondaszerű, természeti, polgári.
·        A rómaiaknál nincs az életnek egy mozzanata sem, aminél jelen ne lenne 1-1 isten
·        Seneca is elítélte a polgári teológiát.
·        Az istenek még a jelen életben sem tudnak segítséget nyújtani, még kevésbé lehet tőlük örök életet remélni.
VII. könyv
·        Varro felsorolja a „kiválogatott” isteneket-> nem fontosabb a munkájuk a többi istenénél, csak ismertebbek.
·        A kiválogatott istenek rengeteg gyalázatosságot követtek el, míg az alsóbbrendűek nem.
·        Ugyanazta a pogány istent sok névvel illették.
·        Varro sem hitte le azt, amit az istenekről leírt.
·        Liber ünnepe volt a leggyalázatosabb.
·        Magna Mater=Tellus
·        A természettudósok nem az istenek érdemeit tárták fel, hanem gyalázatos dolgaikat ismertették meg az emberekkel.
·        A hívő lélek nem keveri össze a teremtményeket a Teremtővel.
·        Numa Pompilius könyveit azért égettette el a szenátus, mert nem akarta megismertetni az emberekkel a vallásos szertartások és egyes istenek tiszteletének igazi okát.
VIII. könyv
·        Ez a munka nem az összes filozófus ellen szól, csak azok ellen, akik Isten létezését elismerik, de nem tartják elegendőnek a halál utáni boldog élet elnyerésére.
·        2 féle fil: itáliai (Pythagoras) és ión (Thales).
·        Platón felosztása a filozófiáról: fizika (fil. naturalis), etika (fil. moralis), logika (fil. rationalis)
·        A platonisták az igaz Istent tartják a világ teremtőjének. De tévelyegtek, mert a sok isten tiszteletét is hirdették.
·        Platón szerint csak jó és erényszerető istenek vannak. A többi isten gonosz lélek, akik nem méltók a tiszteletre. Azokat a költőket és színészeket, akik e gonosz szellemek tiszteletére ünnepségeket rendeznek, a helyesen kormányzott államból ki kell zárni.
·        3 féle értelmes lélek van egyesek szerint: égben lakozó istenek, levegőben lévő démonok, földön élő emberek.
·        Apuleius platonista
·        Apuleius: a démonok 5 jellemzője közül 3 az emberekével azonos, 1 az istenekkel, és 1 egyedi.
·        Elvetendő az a vallás, amely szerint az embereknek a démonok közbenjárását kell kérniük az isteneknél.
·        A pogány vallás a halottak tiszteletére épül.
·        Euhemerizmus: Euhémerosz szerint a mítoszok történelmi események és személyek megőrzései.
IX. könyv
·        Apuleius szerint a démonok semmilyen erénnyel nem bírnak. A szenvedélyek szele hajtja őket. A peripatetikusok szerint a bölcs emberekben is megvannak az indulatok, csak értelmük által uralkodnak azokon. A sztoikusok szerint viszont a bölcs emberből hiányoznak az indulatok.
·        A szenvedély önmagában nem rossz, csak akkor veszélyes, ha nem uralkodik fölötte az ész.
·        A költők bűne: a démonok közül egyeseket isteneknek tüntettek fel.
·        A démonok nem lehetnek közbenjárók az isteneknél.
·        Egyesek szerint az ember lelke is démon lesz a halál után.
·        Isten és ember között 1 közbenjáró van: Jézus Krisztus.
·        Platón szerint egy isten sem érintkezik emberekkel, nehogy beszennyeződjön. De a napsugár sem szennyeződik be attól, h végigsöpör a földön!
·        A jó démont sokan angyalnak hívják.
·        A Sztírás gyakran alkalmazza angyalokra és kegyes emberekre au isten nevet.
·        Apuleius démonológiája: démonok emberi tulajdonságai: élőlények, értelmesek, indulatosak. Isteni tulajdonságuk: örök élet. Egyedi tulajdonság: levegőszerűség.
X. könyv
·        A platonisták eltértek a helyes úttól az angyalok tiszteletével.
·        Porphyrius szerint a démonok a hazugság szellemei. Mégsem mert 1értelműen állást foglalni Isten mellett és a démonok ellen.
·        Apuleius tévelygése tűrhetőbb, mint Porphyriusé, mert Apuleius legalább csak a Hold alatti démonokat tekintette szenvedélyektől hajtottnak.
·        Porphyrius sok platonista tételt kijavított. -> tagadta a léleknek a test halála után állati testbe vándorlását, szerinte az emberi lélek csak emberbe vándorolhat.
·        Platonisták: a lélek éppolyan örök, mint Isten. Pedig a lélek csak teremtmény!

Nincsenek megjegyzések: