2012. január 4., szerda

17. tétel: A gazdaság szovjetizálása (államosítások, tervgazdálkodás, kollektivizálás)

· 5 legnagyobb nehézipari üzem államosítása: Ganz, Weisz, Rimamurányi…, Utána szénbányák, bankok (47)

· 1947: első 3 éves terv startolása a már államosított bankokkal indul

· A legtöbb államosítás 48 folyamán történt meg: minden 100nál több alkalmazottat foglalkoztatott üzemet (akkor is, ha eddigre már nem volt annyi, de valaha a cég történetében igen…) -> a GYOSZ (Gyáriparosok Országos Szövetsége) feloszlatta magát.

· 1949: TV erejű rendelettel államosították a mindenkor is 10 alkalmazottnál többet foglalkoztatott üzemeket (akkor is, ha eddigre már nem volt annyi, de valaha a cég történetében igen…) és a külföldi tőkés tulajdonokat.

· Potsdami egyezmény: minden, régen német tulajdonú, üzem a szovjet érdekszférában szovjet tulajdon lesz.

· Nagykereskedelmi tevékenység megtiltása.

· Államosítások áthúzódnak az 50-es évek elejére is: mozik, színházak stb.

· Az államosított üzemek élére munkásigazgatókat állítottak, akiknek gyakran nulla volt a vezetési tapasztalata… a régi tulaj max tanácsadó maradhatott.

· 1948 MKP: mezgazd szocializmusba való átvezetésének terve-> tömeges menekülés a földtől

· 1948-49 kulákgazdaságok összeírása-> 400 000 „kulákot” elítéltek 49 és 53 között „közellátási bűntettért”

· Gazdasági célokat szolgáló koncepciós perek az államosítások kapcsán

· I. ötéves terv 1950-54

o Növekedés évi 26 % kell, h legyen

o Nem teljesült

o Az életszínvonal a tervidőszak nagy részében csökkent

· szélsőségesen extenzív gazdaságfejlesztés

· 1949 KGST megalakul

· Sztahanov-mozgalom 1950re általános

· Nem egészen önkéntes békekölcsön

· 1953 tavasz ogy-i választások miatt MDP kénytelen közeledni a tömegek felé

Nincsenek megjegyzések: