2012. január 2., hétfő

14. tétel:Magyarország külpolitikája az 1940-es évek második felében


Ami tényleg bekerült a fegyverszüneti szerződésbe

· 8 gyalogos hadosztály kiállítása

· Mo. 1937es határai érvényesek, közhivatalnokok és hadsereg visszavonása erre a területre

· Zsidó TV-ek hatályon kívül helyezése, fasizmus üldözöttjeinek szabadon bocsátása

· Háborús bűnösök bíróság elé állítása

· 300 millió USD jóvátétel 1937es árfolyamon: 200 USD a SZUé, a maradék megoszlik Csehszl és Jugo között

· Nácibarát szervezetek feloszlatása

· Minden szövetséges nagyhatalom nevében Vorosilov írta alá a szerződést

· 1945. jan. 20-án lépett életbe, 20 pontból állt

A fegyverszünet végrehajtása

· II. és VI. hadtest felállítása (de aztán csak hátországi feladatokat kaptak a szövetségesektől)

· Csehszl és SZU 2 oldalú egyezménye alapján Kárpát-Ukrajna a SZUé lett

· Puskin volt a SZU első követe Mo-n J

· Népbírósági tanácsok: az MKP a hatalomátvétel eszközének tartotta őket.

o 5 tagúak ( a Koalíció 5 tagjából)

o Az elnök jogász, de neki nincs szavazati joga

o Népügyész képviselte a vádat

o 1950-ig működtek

o 27 ezer ügyben elmarasztaló ítélet, 414 halálos ítélet (189-et hajtottak végre)

o Bárdossy, Imrédy, Szálasi kivégzése

o Horthy bíróság elé állítása is felmerült, Ráksi és Tito követelték, de Sztálin + az USA + az UK nem akarta

-

-


Magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezmény 1946. febr.

o Londoni emigráns csehszl kormány követelése 42-43 fordulójától a magyarok kitelepítése-> moszkvai chehszl emigráció és a Szlovák Nemzeti Tanács is elfogadta

o VH végén magyar lakosság jogfosztása, üldözése

o Annyi magyart távolíthatnak el, ahány szlovák önkéntesen távozik Mo-ról

o További jogfosztó intézkedések Csehszlovákiában a magyarok ellen: reszlovakizáció: aki szlováknak vallja magát, visszakapja állampolgárságát, aki nem, azt kiutasítják Csehszlovákiából

o Magyarok kényszermunkára szállítása a kitelepített csehországi németek helyére

o 1947. ápr. lakosságcsere megvalósulása

Németek kitelepítése

o Potsdami konferencia értelmében

o Potsdamban döntöttek Csehszl, Lengyelo. és Mo. német nemzetiségű lakosságának egy részének kitelepítéséről. Nem egyértelmű, h az egésznek v egy részének kitelepítéséről lesz-e szó. Csehszl. és Lengyelo. győztesek voltak, ezért a kormányaik dönthettek, Mo-n, mint vesztes államban, a SZEB-re bízták a végrehajtást.

o Mo-n az 1941-es népszámlálás kérdezett rá először az nyanyaelvre és a nemzetiségre is. Sokkal többen vallották magukat német anyanyelvűnek, mint német nemzetiségűnek.

o bár a SZEB 500 ezret akart, de szóltak, h hát annyi nincs is (max ha beleszámolják a német anyanyelvűeket is, de azok nem mindig német nemzetiségűek). Elvileg az ú helyükre kellett volna betelepíteni a Csehszlovákiából érkező magyarokat.

o 1946. Bp. környékéről Németo. amerikai szekciójába, majd a Dunántúlról

o 1947 tavaszától Németo. szovj megszállású zónájába küldték őket

o 200 000 ember

- 1946. Nagy Ferenc vezette a kormányküldöttséget Moszkvába a béke.előkészítő program megvitatására: Romániától követelte Mo. Erdély 20 %-át

- 1946. júl. békekonferencia Párizsban

- Változás a trianoni határokhoz képest: pozsonyi hídfő Csehszlovákiához került (43 nkm)

- Mo. szföldi hadserege 60 000 fős lehet, légiereje 5000 fős

- 1947. febr. 10. magyar békeszerződés aláírása

Viszony normalizálása a szomszédos országokkal

- 1947. dec. Jugoszláviával barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződés

- 1948. jan. magyar-román szerz.

- 1948. febr. 18. magyar-szovjet szerz.

- 1948. jún. magyar-lengyel

- 1948. júl. magyar-bolgár

- 1949. ápr. magyar-csehszlovák egyezmény

-Komintern, Tito-t Rákosi is megtagadta

Nincsenek megjegyzések: