2012. január 3., kedd

15. tétel A Rákosi diktatúra 1949-53

· 1948. szept.-1949. márc. párttag revízió-> 300 000 embert kitettek az MDP-ből

· Koncepciós perek sorozata

o Mindszenty József életfogytiglan

o MAORT-per: Magyar-Amerikai Olaj Rt. Papp Simon-> Galgóczi Erzsébet Vidravas c. regénye

o Rajk-per: 1949. máj. Rajk letartóztatása, utána 1949-51 „Rajk-ügy”-> 15 főt kivégeztek és rengeteg életfogytiglan, internálás, funkcionáriusi gárda lecserélése

o Tábornokperek pl. Sólyom-ügy-> 10 kivégzés

o Szűcs-ügy (Szűcs Ernő Péter Gábor helyettese volt)-> a Szűcs testvéreket a kihallgatás alatt agyonverték

· 1949. Elnöki Tanács eltörölte az iskolai kötelező hitoktatást

· 1950. déli határsávban élő szerzetesek deportálása

· 1950. aug. 30. állam és róm. kat. egyh. közötti megállapodás

o Hívők vallásszabadsága

o Bencés, piarista, ferences rend működhet

· 1950. nov. Honvédelmi Bizottság: Rákosi, Gerő Ernő, Farkas Mihály-> pol, gazd, katonai kérdésekben döntés

· 1950től az ÁVH hatásköre a katonai elhárítás és a határőrség is, nyilvántartási osztályok az ellenségek figyelésére (40 ezer informátorral!)

· 1951 Grősz József kalocsai érsek letartóztatása (neki nagy szerepe volt az állam és az egyh közötti egyezmény létrehozásában)-> elrettentő hatás miatt sok püspök felesküdött a 49-es alkotmányra

· 1951 kitelepítések a városokból, régi uralkodó osztály, a lakáshiány is motiválta

· 1951 szociáldemokratizmus elleni harc-> pl. Kelemen Gyula szocdem államtitkár életfogytiglan

· Börtönök megteltek-> munkatáborok: Recsk, Kistarcsa, Kazincbarcika, Oroszlány

· 1952. aug. Rákosi mineln is (Dobi István helyett, aki az Elnöki Tanács elnöke lett): ezzel befejeződött a hatalom kisajátításának folyamata Rákosi részéről

· 1953: Rákosi eltávolítja terhelő tanúit: Péter Gábor bebörtönzése

· A recski tábor titkos volt. Ide azokat zárták, akiket nem akartak bíróság elé állítani sem, de a társadalomba visszaengedni sem. Kb. 1500 személy. Egy embernek sikerült megszöknie: Mihnai Gyula. Csehszlováki felé szökött ki és eljutott az NSZK-ba, az Amerika Hangja rádióba beolvasott 1100 nevet, h kiket tartanak fogva Recsken!

· Műszaki határzár a NYi országhatáron: Vasfüggöny.

Nincsenek megjegyzések: