2011. március 28., hétfő

Buddhizmus VI. 2011.03.28.

A Tan kerekének megforgatása/ A Tan kerekének elindítása

A buddhizmus foglalata.
Két véglettől kell távol tartania magát a törekvőnek: gyönyör, önkínzás.
Középút.
[Tanrtrizmus: a legszakrálisabb világfolyamat egy férfi és egy női princípium egyesülése. Ált. férfi és női isten formájában ábrázolják. Az ehhez tartozó legadekvátabb szertartás a szex. ]
Buddha a gyönyöröket, mint a transzcendencia útját veti el. A brahmanizmusban ez magától értetődő, azon a területen, ahol Buddha működött, valszeg nem volt egyértelmű. Az aszkézist is elveti, mint az élet körforgásából (létkörforgás) szabadulást, ami nagyon-nagyon elterjedt volt Indiában.-> Buddha fundamentális újítást vezetett be azzal, h ezt elvetette.
Karma átértelmezése egy mechanikus természettörvényből egy erkölcsileg működő, szándéketikához kötődő törvénnyé. Szubjektív mechanizmus, nem külső törvényszerűség. Az ind szent ember fogalmához az hozzátartozik, h rosszat nem cselekszik, de a jócselekedet nem, hiszen az is karmát termelne és itt tartana a létforgatagban.
A gyönyörök élvezetét jobban leszólja Buddha, mint az aszkézist.
A nemtelen ebben a szövegkörnyezetben azt jelenti, h nem-árja! Pl. a tanrtrizmus nem árja, hanem dravida hagyomány.
A nemes 8 tagú ösvény:
·        8 aspektusa ugyanannak
·        Nem valósítható meg egyszerre mind a 8, csak egyenként, de nem lépcsőzetes, hanem egyformán fontos dolgokról van szó, és amit már elsajátítottunk, folyamatosan párhuzamosan kell gyakorolni, azzal, amit épp elsajátítunk
1.      helyes nézet: a buddhai tanítás belátása
2.      helyes elhatározás: rálép erre az útra, amit megértett és belátott, elhatározza, h megteszi ezt a Nirvana felé vezető utat. A buddhizmus szerint nincs azzal baj, h vki aktuálisan nem teszi meg ezt az elhatározást (pl. lehet, h most szerelmes, nem akar még kilépni a világból)!
3.      helyes beszéd: a nem hazudás csak egy kis része a dolognak, az igazságot sem szabad mindig kimondani! + tilos a sértegetés, pletyka… (~”Vak elé ne tégy gáncsot!”). A gyakorlatban ezt úgy oldották meg a szerzetesek, h legjobb mindig hallgatni, csak akkor beszélni, ha nagyon kell (pl. tanítás).
4.      helyes cselekvés: nincs ártás benne
5.      helyes életmód/megélhetés: nem tartalmaz ártást. tehát fegyverkereskedő, drogdealer, kocsmáros v hóhér nem tud a Buddha által a szerzeteseknek ajánlott úton haladni.
6.      helyes törekvés/erőfeszítés
7.      helyes gondolkodás: fordítási katasztrófa Ruzsa F. szerint. Sati=emlékezet (a köznyelvben). Swrti=tudatban tartás, tudatosítás. A meditáció eszköz ehhez.
8.      helyes elmélkedés

A meditáció buddhista kontextusban nem jelent vmi mély dolgon való töprengést, hanem pont a tudat lenyugtatását jelenti! Ehhez csak eszköz a tudatos lélegzés, nem cél. Azért jó módszer, mert folyamatos, ezért sokáig le lehet vele kötni a tudatot.

A 4 nemes igazság:
1.      A szenvedés nemes igazsága: minden szenvedés, ami a léthez köt minket.
2.      A szenvedés okának nemes igazsága: sóvárgás, mulandóság
3.      A szenvedés megszüntetésének nemes igazsága
4.      A szenvedés megszüntetéséhez vezető út nemes igazsága

A negyedik nemes igazság nem más, mint a 8 ösvény, az első ösvény, meg nem más, mint a 4 nemes igazság megértése. 

Nincsenek megjegyzések: