2011. március 24., csütörtök

Mezopotámiai vallástörténet VI. 2011.03.24.

Gyógyítás

Az anomáliáknak mindig okuk volt, azt kellett megkeresni, ha fel akarták venni a harcot az anomália ellen. Ha vmi anomália van, meg tudnak jelenni az ismert világban az amúgy annak peremén élő démonok.
Kutyaharapás, skorpiócsípés, kígyómarás-> tünetek, nem maguk a bajok. Az ilyen bajok 2 alapvető oka lehet:
·        Rituális vétség: tudatosan v tudattalanul (ez a gyakoribb és veszélyesebb) elkövetett rituális vétség, istenség megharagítása-> démon beférkőzik a világba. Ha az országot sújtotta baj, akkor a király vétkezett.
·        Rontó ártás. Másik ember idézi elő. Megelőzés: amulettek, kapuőrző démonok.
A mai orvostud. Hippokratészre vezeti vissza magát, de az a görög világon belül kisebbségben volt. A klasszikus antikvitásban is elfogadottabb volt a betegségek démonokra visszavezetése.
Orvosok két kategóriája Mezopotámiában:
·        Ásipu: démonűzőnek, ördögűzőnek is fordítják, de ő is orvos.
·        Aszú: ő magát a tünetet kezelte csak, nem az okot, úh nem volt akkora tekintélye, mint az ásipunak.
·        -> nem volt éles határ köztük, mindketten értettek vmennyire a másik szakterületéhez.
tól és Adapától kapták az orvosok a tudásukat. Adapa félig hal-félig ember keveréklény volt, a gyógyításra és az írásra is ő tanította meg az emberiséget (egyes szövegek szerint). Mindketten az alsó régióhoz kötődtek. Ea lakhelye az Apszu, az ősbölcsesség forrása.
A gyógyítás folyamata abban a pillanatban elkezdődött, h az orvos elindult. Útközben nagyon résen kellett lennie, mert minden egyes találkozás, tapasztalat előjel volt.
A gyógyítás alatt nagyon fontos: Minden legyen rituálisan tiszta.
Gyógyhatású anyagok:
·        Mágikus ereje révén
·        A ma is ismert gyógynövények
·        + bajelhárító ráolvasások
3 különbözőfajta szertartás a gyógyításban:
·        Helyszín, jelenlevők, tárgyak megtisztítása. (A beteg megtisztítása maga a kezelés.)
·        Gyógyszerek elkészítése, közben bizonyos ráolvasásokat kellett mondani közben.
·        Kapcsolódó rituálék: bajmegelőzés s házban és a ház körül: bajelhárító sorozatok:
o       maqlu (emberi elkövetőre visszahárítása a rontásnak),
o       surpu (szimpatetikus mágia, nem emberi elkövető esetén, amikor rituális ok volt, pl. tisztátalannal való érintkezés),
o       namburbi (ilyenkor istenség volt az okozó, az ő kiengesztelése a szertartás)
    mindehhez tudni kellett írni-olvasni!
Mivel maga a ráolvasás isteni eredetű (Ea alkotta őket), ezért titkos tudás volt, csak a gyógyásziskolában tanulók tudhatták meg.
Ráolvasások:
Legitimációs ráolvasás: a pap legitimálja magát, mint Ea képviselője, h alkalmas legyen a démon kiűzésére. Nem a hit teszi kompetenssé, hanem a képzettség, ami által Ea felruházza a szükséges erővel.
Profilaktikus (megelőző) szertartás: távol tartja a démonokat a pácienstől, a visszaesés megelőzésére.
Marduk-Ea típusú ráolvasás: apa beszélget a fiával a szövegben arról, h mi baja lehet a betegnek. Mardukot Aszalluhinak szólítják itt meg, aki a II. évezredben még önálló isten volt.
Megáldó ráolvasás: a démonűző eszközöket áldják meg.
„Növényeket rátevő” és „Köveket rátevő” c listák.

[Rítus c. film!]

Növényeken és köveken kívül állati és emberi eredetű dolgokat is használtak: ürülék, vizelet, vér…
A növényi olajok közvetítő anyagként kaphattak szerepet.
Receptek és mágikus eljárások
Egyénre szabott gyógyászat, az orvosnak össze kellett válogatnia mindig a helyzetnek megfelelő szövegeket és eszközöket.
Diagnosztikus ómenek: a testen lévő elváltozások.
Minden gyógyító szakember templomhoz kötődő értelmiségi volt, ált. Marduk v Ea papjai.
A templomok a tudományok kp-jai is voltak. Aki nem részesült templomi képzésben, akkor gonosznak számított, ha elkezdett gyógyítani. A templomon kívül csak áltudomány lehetett.
Rengeteg kutya volt, mert az utcára hajigálták a hulladékot-> az egyik leggyakoribb sérülés a kutyaharapás volt.
Természetfeletti közbenjárók.
Képzőművészeti ábrázolásokon látszik, h az orvosok halbőrbe bújva gyógyítottak, mert Adapa félig hal volt. Orvosi tégely állandó kellék volt, lehet, h rituálisan tiszta vizet hintettek belőle a betegre.
Iszin városában volt a legkomolyabb orvosképzés.
A tehetős átlagemberek is megtehették, h orvost hívjanak.
Női orvosról nem tudunk. Boszorkányokról majd lesz szó. J

Nincsenek megjegyzések: