2009. május 10., vasárnap

Lackó Mihály: Halál Párizsban

Alcím: Grünwald Béla művei és betegségei. -> pszichotörténeti irányzat
Szakaszok:
A sajtóvisszhang
Találgatások az öngyilkosság okairól
A nekrológok egyoldalúságai
A politikai karrier kezdete és az első betegség
A képviselőház. Grünwald a kormánypártban
Grünwald helye a mérsékelt ellenzékben. Második betegsége
Grünwald politikai elszigetelődése. Magánélete
Grünwald első öngyógyítási kísérlete: A régi Magyarország
Az új Magyarország. Grünwald harmadik betegsége

A könyv egyrészt a pszicjotörténet szellemében összefüggéseket mutat ki Grünwald Béla lelki és testi betegségei és cselekedetei között, másrészt bemutatja Grünwald Széchenyi könyvének koncepcióját, amiben a pszichiátria alapján jellemezte Széchenyit és minden cselekedetét visszavezette betegségeire.

Események
Grünwald B. felvidéki asszimilálódott (anyai ágon szlovák, apai ágon német) család egyetlen gyermeke. + első generációs értelmiségi-> megfelelési és bizonyítási kényszer, h mennyire magyar és mennyire kompetens politikus.
Nagyjából követi a Deák-Eötvös féle liberális hagyományt, de a nemzetiségi kérdésben szélsőséges, magyarosítást akar minden áron. Írásai nyomán Szlovákiában pejoratív lett a Felvidék megnevezés, és ma is sértőnek tartják a használatát. 1874ben elérte Tisza belügyminiszternél, h bezárják a Matica Slovenska szlovák nyelvű művelődési szervezetet, ezzel lett országos hírneve zólyomi alispánként.
Politikai alapelve a közigazgatás államosítása és centralizálása. Ez teljesen ellentmond a Függetlenségi Párt megyevédő programjának, tehát hozzájuk nem tartozhat.
Zólyom megyében kezdődik a politikai karrierje, de ennél többre hivatott, ahhoz, h küzdhessen a céljaiért (nemzetiségek asszimilációja + centrális közigazgatás), tovább kell lépnie az országos politika szintjére. Kormánypárti képviselő, Ipolyi Arnold egyengeti az útját a főváros felé. Amikor a parlamenti választásokon indulás mellett dönt, még hátra van addig másfél év holt idő. Bénulásos betegség támadja meg-> utazás Olaszországba. Felgyógyul, aktívan képviselősködik.
De rengeteg feszültség a pártjával, valójában nem tartozik oda, átmegy a Mérsékelt Ellenzékhez, ahol megint csak nem tudja kielégíteni ambícióit, mert Apponyi és Szilágyi Dezső után csak harmadhegedűs és nme egy túl cselekvőképes párt, soha nem érnek el semmit, egyre fogynak. Ebben az időszakban folyton visszatérő torokbetegség kínozza.
Minden politikai erőtől elszigetelődik. Magánéletéről nagyon-nagyon keveset tudunk: talán szerelem Pulszky Polixénával a 70es években, aki aztán G. B. barátjához, Hampel Józsefhez megy hozzá. Megrögzött agglegény. Az első (a bénulásos, 1876 körül) betegség idején törés a szerelmi és a szexuális életében, problémák. Tudunk egy törvénytelen gyerekéről, akiről saját szülei nem tudtak és Ipolyi, majd az egri érsek gondjára bízta halála esetén.
A politikától eltávolodva a tudományba ásta bele magát, történetileg indokolta meg közigazgatási programját a rendiséget ostorozó A régi Magyarország c könyvében. Nagy siker, egyből akadémikussá választják-> gyógyulás.
A 2. kötet, Az új Magyarország elvileg a Reformkort írta volna le, de Széchenyi alakja rabul ejtette a szerzőt és az ő jellemzése lett a könyvből. Ettől lett eredeti, de dilettáns is némileg és elfogadhatatlan mind a történész, mind a pszichiáter szakma számára. Főleg Salgó Jakab pszichiáter kritikája után omlott össze.
Ráadásul a Tisza bukása utáni helyzetben sem sikerült érvényesülnie, mert Apponyi miatt. Elutazás. Az utolsó években már sok mindenkinek feltűnt, h nincs rendben, pl. Falk Miksa barátjának hol rajongó, hol iszonyatosan szemrehányó leveleket írt.
Betegségei
A hipochondria és a pszichoszomatizálás volt a legnagyobb baja. És emellett hevesen érdeklődött az átalakulóban lévő pszichiátria iránt.
Pszichista/charcot-ista (a lélek okozza a testi betegségeket) vs szomatista-agypatológiai irányzat (minden leleki bajnak organikus eredete van).
Széchenyiben rokon lelket vélt felfedezni, a politikai nagyságot, aki azonban nem érhette el célját, mert szellemét megbéklyózta beteg teste.
Az új Magyarország bukása után többé semminek és senkinek nem akar megfelelni, pedig eddig ez motiválta mindig a túlélésben.
Mindenkinek azt mondja, h torokbántalmait megy D-Fro-ba gyógyíttatni, miután Fauvel párizsi specialista megműtötte. Valójában az utolsó 1 év alatt már egyszer sem volt Fauvel-nél, plusz szó sem volt műtétről. 1891ben öngyilkos lett. Nem akarta, h megtalálják, álnéven élt, elhagyatott helyen ment a Szajnának. Nem feltűnést akart kelteni, hanem tényleg meghalni. Ehhez képest hatalmas sajtóbotrány lett szegény.

Nincsenek megjegyzések: